Συλλογικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης Π.Ι.Ι.Ε.Τ. ΤΗΝΟΣ

 

Γενικά Θέματα
Ελληνικές Βιβλιογραφίες και κατάλογοι
Θεματικές Βιβλιογραφίες και Κατάλογοι
Θεολογικές Βιβλιογραφίες και Κατάλογοι
Καταλογογράφηση, ταξινόμηση, ευρετηρίαση ειδικών συλλογών
Γενικές Βιβλιοθήκες
Γενικές Περιοδικές Εκδόσεις
Γενικές Περιοδικές Εκδόσεις στην Ελληνική Γλώσσα
Γενικοί Οργανισμοί και Μουσειολογία
Μέσα Ενημέρωσης, Δημοσιογραφία, Εκδοτική
Χειρόγραφα
Φιλοσοφία και Ψυχολογία
Γνωσιολογία, αιτιότητες, άνθρωπος
Συγκεκριμένες Φιλοσοφικές Σχολές
Ψυχολογία
Αρχαία, Μεσαιωνική Ανατολική Φιλοσοφία
Σύγχρονη Δυτική Φιλοσοφία
Θρησκεία
Αγία Γραφή Πρωτότυπα κείμενα, πρώτες εκδόσεις, πρώτες μεταφράσεις
Αγία Γραφή - Ερμηνεία και Κριτική (Εξήγηση)
Αγία Γραφή - Γεωγραφία, ιστορία, χρονολογία, πρόσωπα των βιβλικών περιοχών ή χωρών κατά τους βιβλικούς χρόνους
Παλαιά Διαθήκη - Πρωτότυπα κείμενα, πρώτες εκδόσεις, πρώτες μεταφράσεις
Παλαιά Διαθήκη - Ερμηνεία και κριτική (Εξήγηση)
Παλαιά Διαθήκη - Πρόσωπα
Ιστορικά βιβλία Παλαιάς Διαθήκης
Ποιητικά βιβλία Παλαιάς Διαθήκης
Προφητικά βιβλία Παλαιάς Διαθήκης
Καινή Διαθήκη Πρωτότυπα κείμενα, πρώτες εκδόσεις, πρώτες μεταφράσεις
Καινή Διαθήκη - Ερμηνεία και κριτική (Εξήγηση)
Καινή Διαθήκη - Γεωγραφία, ιστορία, χρονολογία, πρόσωπα των βιβλικών περιοχών ή χωρών κατά τους βιβλικούς χρόνους
Καινή Διαθήκη - Πρόσωπα
Ευαγγέλια και Πράξεις
Ευαγγέλια και Πράξεις - Πρόσωπα
Επιστολές
Αποκάλυψη
Χριστιανισμός - Χριστιανική Θεολογία
Ανώτατη Εκπαίδευση στο Χριστιανισμό, στη Χριστιανική Θεολογία
Θεολόγοι
Θεός
Ο Ιησούς Χριστός και η οικογένειά του - Χριστολογία
Παναγία, μητέρα του Χριστού
Το ανθρώπινο γένος
Σωτηρία (Σωτηριολογία) και Χάρη
Μυστήρια
Εσχατολογία
Απολογητική και πολεμική
Απολογητική και Πολεμική εναντίον άλλων ομάδων στους Μεταποστολικούς Χρόνους
Ηθική Θεολογία
Κώδικες συμπεριφοράς
Συγκεκριμένα Ηθικά Ζητήματα
Λατρευτικά Κείμενα
Η χρήση της Τέχνης στο Χριστιανισμό
Χριστιανική εμπειρία, πρακτική, βίος
Ασκητισμός
Κήρυγμα (Ομιλιτική)
Κείμενα κηρυγμάτων
Ποιμαντικό αξίωμα και έργο (Ποιμαντική Θεολογία)
Διοίκηση Ενορίας
Κοινωνική Θεολογία, διαθρησκευτικές σχέσεις και στάσεις
Χριστιανισμός και άλλα συστήματα πίστης
Χριστιανισμός και κοσμικοί επιστημονικοί κλάδοι
Χριστιανισμός και πολιτικά ζητήματα
Χριστιανισμός και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα
Εκκλησιολογία
Ηγεσία της Εκκλησίας
Συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης της Εκκλησίας
Γενικά Συμβούλια
Εκκλησιαστικό Δίκαιο των Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών
Ημέρες, ώρες, τόποι άσκησης του θρησκευτικού τυπικού
Δημόσια Λατρεία
Ύμνοι
Ιεραποστολές
Ιεραπόστολοι
Ενώσεις θρησκευτικού έργου
Θρησκευτική Αγωγή
Θρησκευτική αγωγή ορισμένων ομάδων
Εκκλησιαστική Ιστορία
Συλλογές βιογραφιών αγίων
Αποστολική περίοδος έως το 325 μ.Χ. - Πρόσωπα
Περίοδος Οικουμενικών Συνόδων (325-787 μ.Χ.) - Πρόσωπα
Πρόσωπα
Θρησκευτικές κοινότητες και τάγματα στην Εκκλησιαστική Ιστορία - Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες
Δογματικές διαμάχες και αιρέσεις στη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία
Σχέσεις μεταξύ των δογμάτων
Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες
Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες - Βίοι Αγίων μετά το 1054
Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες - Συλλογές βίων αγιών μετά το 1054
Συγκριτική Θρησκεία και θρησκείες άλλες από τη Χριστιανική
Ρητορική & συλλογές λογοτεχνικών κειμένων από λογοτεχνίες περισσότερες των δυο
Ιστορία, περιγραφή, κριτική αποτίμηση περισσότερων από 2 λογοτεχνιών
Αμερικανική Ποίηση στην αγγλική γλώσσα
Αμερικανικό Θέατρο στην αγγλική γλώσσα
Αμερικανική Πεζογραφία στην αγγλική γλώσσα
Αγγλική Πεζογραφία
Γερμανική Πεζογραφία
Άλλες Γερμανικές (τευτονικές) Λογοτεχνίες
Γαλλική Λογοτεχνία
Λογοτεχνίες της ισπανικής και της πορτογαλικής γλώσσας - Ισπανική Λογοτεχνία
Λογοτεχνίες των ιταλογενών γλωσσών - Λατινική Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία -- Ιστορική, γεωγραφική, προσωποκεντρική θεώρηση
Αρχαία ελληνική δραματική ποίηση και δράμα
Αρχαία ελληνική πεζογραφία
Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία
Αρχαία Ελληνική Ρητορική
Αρχαία Ελληνική Επιστήμη
Βυζαντινή και Νεοελληνική Λογοτεχνία
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία -- Ιστορία, περιγραφή, κριτική αποτίμηση σε περισσότερες της μιας μορφές
Νεότερη Ελληνική Ποίηση -- 1821-1899
Νεότερη Ελληνική Ποίηση -- 1900-1945
Νεότερη Ελληνική Ποίηση -- 1945-1999
Νεότερο Ελληνικό Θέατρο -- 1900-1945
Νεότερο Ελληνικό Θέατρο -- 1945-1999
Νεότερη ελληνική πεζογραφία -- Πρώιμη Περίοδος έως το 1821
Νεότερη Ελληνική Πεζογραφία -- 1821-1899
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία -- 1900-1945
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία -- 1945-1999
Νεότερη ελληνική δοκιμιογραφία -- 1945-1999
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία -- Ομιλίες
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία -- Ομιλίες - A
Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία -- Ομιλίες - B

Τήνος
Κ υ κ λ α δ ι κ ά
'Α ν δ ρ ο ς, Γυάρος
Κ έ α - Κ ί μ ω λ ο ς - Κ ύ θ ν ο ς
Μ ή λ ο ς
Μ ύ κ ο ν ο ς
Ν ά ξ ο ς
Π ά ρ ο ς
Σ α ν τ ο ρ ί ν η - Σ ί φ ν ο ς - Σ έ ρ ι φ ο ς
Σ ύ ρ ο ς

Πληροφοριακά Βιβλία
Γενικά Θέματα


Αμερικανικές Εγκυκλοπαίδειες στην Αγγλική Γλώσσα

Γενικά Εγκυκλοπαιδικά Έργα στη Νέα Ελληνική Γλώσσα
Κοινωνικές Επιστήμες
Φιλοσοφία και Ψυχολογία Θρησκεία

Γλώσσες
Ελληνικές Γλώσσες - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά
Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες Επιστήμες)
Τέχνες Καλές και Διακοσμητικές Τέχνες
Λογοτεχνία και Ρητορική
Παιδικά και Εφηβικά βιβλία
Συλλογή Παλαιών Βιβλίων


Γενικά θέματα

Φιλοσοφία και Ψυχολογία
Θρησκεία
Κοινωνικές Επιστήμες
Γλώσσα
Φυσικές επιστήμες και μαθηματικά
Τεχνολογία (Εφαρμοσμένες επιστήμες)
Τέχνες Καλές και διασκοσμητικές τέχνες
Λογοτεχνία και ρητορική

 Tηλέφωνο επικοινωνίας: 22830-22269

Opening Hours
Monday – Friday
8:00 – 15:00
Friday
8:00 – 15:00 16:30 – 19:00
Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα – Παρασκευή
8.00 – 15.00
Παρασκευή
8.00 – 15.00 16.30 – 19.00
Vincenzo Family Hotel Tinos Cyclades

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.

eXTReMe Tracker