Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

060     Γενικοί Οργανισμοί και Μουσειολογία

 

 

110

Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξις βραβείων της Ακαδημίας

Ακαδημία Αθηνών

Εν Αθήναις, 1964

 

060

3

 

111

Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξις βραβείων της Ακαδημίας

Ακαδημία Αθηνών. Γραφείο Δημοσιευμάτων

Εν Αθήναις, 1967

 

060

1

 

112

Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξις βραβείων και επάθλων 1931-1933

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1931

 

060

1

 

113

Ακαδημία Αθηνών

Συνεδρία της 11ης Ιανουαρίου 1973. Διαδοχή της Προεδρίας. Λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου κ. Ηλία Γ. Μαριολοπούλου

[Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών]

Εν Αθήναις, 1973

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

060

1

 

114

Ακαδημία Αθηνών

Συνεδρία της 11ης Ιανουαρίου 1973. Διαδοχή της Προεδρίας. Λόγος του αποχωρούντος Προέδρου κ. Μιχαήλ Σακελλαρίου. Λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου

[Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών]

Εν Αθήναις, 1993

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

060

1

 

115

Ακαδημία Αθηνών

Έκτακτος Συνεδρία της 26ης Ιανουαρίου 1963. Υποδοχή του Ακαδημαϊκού Αμίλκα Αλιβιζάτου. Χαιρετισμός του Προέδρου κ. Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου. Προσφώνησις του Ακαδημαϊκού κ. Παναγιώτου Μπρατσιώτου. Ομιλία του κ. Αμίλκα Αλιβιζάτου. "Ο φιλελεύθερος χαρακτήρ το κατ' εξοχήν γνώρισμα της ελληνικής ορθοδόξου Εκκλησίας"

[Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

060

1

 

116

Ακαδημία Αθηνών

Έκτακτος Συνεδρία της 20ης Μαΐου 1961. Υποδοχή του Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου. Χαιρετισμός του Προέδρου κ. Ιωάννη Τρικκαλινού. Προσφώνησις του Ακαδημαϊκού κ. Εμμ. Εμμανουήλ. Ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου " Το κοσμολογικόν πρόβλημα"

[Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών]

Εν Αθήναις, 1961

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

060

1

 

117

Ακαδημία Αθηνών

Έκτακτος Συνεδρία της 30ης Νοεμβρίου 1971. Υποδοχή του Ακαδημαϊκού κ. Βασιλείου Μαλάμου. Χαιρετισμός του Προέδρου κ. Σπυρίδωνος Μαρινάτου. Προσφώνησις υπό του Ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Ιωακείμογλου. "Προβλήματα της ιατρικής εις την εποχήν της τεχνολογικής κυριαρχίας". Ομιλία του κ. Βασιλείου Μαλάμου

[Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών]

Εν Αθήναις, 1972

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

060

1

 

118

Ακαδημία Αθηνών

Επετηρίς των μελών και του προσωπικού της Ακαδημίας κατά το έτος 1966

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1966

 

060

1

 

119

Ακαδημία Αθηνών

Έκθεσις περί των υπό της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1939 πεπραγμένων συνταχθείσα εν τη Πανηγυρική Συνεδρία της 30ης Δεκεμβρίου 1939 αναγνωσθείσα υπό του Γραμματέως Γεωργίου Π. Οικονόμου

[Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών]

Εν Αθήναις, 1939

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

060

1

 

120

Αιγινήτης, Δ.

Πανηγυρικός επί τη Τρίτη επετείω της ιδρύσεως της Ακαδημίας

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1929

 

060

1

 

121

Δόντας, Σπυρίδων Α.

Δεξίωσις του τακτικού μέλους της Ακαδημίας Σπυρίδωνος Α. Δόντα: αντιφώνησις

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1932

"Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών"

060

1

 

122

Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ.

Προεδρικός Λόγος

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1934

"Ανάτυπον εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών"

060

1

 

123

Ακαδημία Αθηνών

Πανηγυρική Συνεδρία της 30ης Δεκεμβρίου 1926. Λόγος του Προέδρου Φωκίωνος Νέγρη. Έκθεσις του Γενικού Γραμματέως Σίμου Μενάρδου

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1927

 

060

1

 

124

Οικονόμου, Γεώργιος Π.

Η Ακαδημία Αθηνών κατά το έτος 1949: έκθεσις του Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας Γεωργίου Π. Οικονόμου αναγνωσθείσα κατά την πανηγυρικήν Συνεδρίαν της 29ης Δεκεμβρίου 1949

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1950

 

060

1

 

125

Βασιλικόν Ίδρυμα Ερευνών

Η Συνάντησις των Αθηνών 1964

Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα

[Εν Αθήναις], 1964

 

060

1

 

126

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Πεπραγμένα του Έτους 1961

Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος

Αθήνα, 1992

 

060

1

 

127

Raimbault, Maurice M.

Rapport sur le fonctionnement du Musee Arbaud: (exercise 1927-28)

Academie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles Lettres d' Aix

Aix, 1928

 

060

1

 

128

Αντζουλάτου-Ρετσίλα, Ευριδίκη

Το Λαογραφικό Μουσείο Άρτας: μέθοδος και στόχοι του μουσειολογικού προγράμματός του

Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος "Σκουφάς"

Άρτα, 1984

 

060

1

 

129

Κουτσογιάννη-Γούναρη, Καλλιόπη

Η Ακαδημία Αθηνών και το κτίριό της

[χ.ό.]

Αθήνα, 1995

 

060

1

 

130

Κοινωφελές Λουρίδειο Ίδρυμα και Πνευματικό Κέντρο - Μνήμες της Πόλης

Τριετηρίς του Ιδρύματος

Λουρίδειο Ίδρυμα και Πνευματικό Κέντρο Μνήμες της Πόλης

Αθήνα, 1991

 

060

1

 

131

Κοινωφελές Λουρίδειο Ίδρυμα και Πνευματικό Κέντρο - Μνήμες της Πόλης

Πενταετηρίδα του Ιδρύματος

Λουρίδειο Ίδρυμα και Πνευματικό Κέντρο Μνήμες της Πόλης

Αθήνα, 1989

 

060

1

 

132

Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός"

Έκθεσις Πεπραγμένων της Εφορείας του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός δια το έτος 1998-1999: υποβαλλόμενη προς τη Γενικήν Συνέλευσιν

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Αθήνα, 1999

 

060

1

 

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1932

τ.2ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1936

τ.4ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1940

τ.12ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1950

τ.13ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1949

τ.14ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1951

τ.15ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1952

τ.16ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1951

τ.17ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1954

τ.20ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

133

Ακαδημία Αθηνών

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Αθήναι, 1977

τ.40ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά του έτους 1926

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1926

τ.1ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά του έτους 1927

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1927

τ.2ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1928

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1928

τ.3ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1929

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1929

τ.4ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1931

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1931

τ.6ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1932

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1932

τ.7ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1933

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1933

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 1ον: Ιανουάριος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1934

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 2ον: Φεβρουάριος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1935

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 3ον: Μάρτιος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1936

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 4ον: Απρίλιος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1937

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 5ον: Μάιος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1938

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 6ον: Ιούνιος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1939

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 7ον: Οκτώβριος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1940

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 8ον: Νοέμβριος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1941

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος. Τεύχος 9ον: Δεκέμβριος

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1942

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος: Α΄τεύχος λόγων

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1942

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

τ.8ος: Β΄τεύχος λόγων

060

1

 

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1934

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1934

τ.9ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1935

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1935

τ.10ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1936

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1936

τ.11ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1937

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1937

τ.12ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1938

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1938

τ.13ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1939

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1939

τ.14ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1940

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1940

τ.15ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1941

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1941

τ.16ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1942

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1942

τ.17ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1943

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1950

τ.18ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1944

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1948

τ.19ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1945

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1949

τ.20ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1946

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1950

τ.21ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1947

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1951

τ.22ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1948

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1949

τ.23ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1949

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1951

τ.24ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1950

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1952

τ.25ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1951

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1952

τ.26ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1952

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1952

τ.27ος. τεύχος 1ον (Ιανουάριος-Ιούνιος)

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1952

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1953

τ.27ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1953

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1954

τ.28ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1954

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1955

τ.29ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1955

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1956

τ.30ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1956

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1956

τ.31ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1957

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1957

τ.32ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1958

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1959

τ.33ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1959

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1960

τ.34ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1960

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1960

τ.35ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1961

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1961

τ.36ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1962

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1962

τ.37ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1963

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1963

τ.38ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1964

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1964

τ.39ος

060

2

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1965

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1966

τ.40ος

060

2

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1966

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1967

τ.41ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1967

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1968

τ.42ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1968

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1969

τ.43ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1969

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1970

τ.44ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1970

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1971

τ.45ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1972

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1972

τ.47ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1973

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1974

τ.48ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1974

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1975

τ.49ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1975

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1976

τ.50ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1976

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1977

τ.51ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1977

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1978

τ.52ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1978

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1979

τ.53ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1979

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1980

τ.54ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1980

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1981

τ.55ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1981

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1982

τ.56ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1981

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1982

τ.56ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1982

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1983

τ.57ος

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1983

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1984

τ.58ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1983

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1984

τ.58ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1984

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1984

τ.59ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1984

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1984

τ.59ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1985

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1985

τ.60ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1985

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1985

τ.60ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1986

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1987

τ.61ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1986

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1987

τ.61ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1987

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1988

τ.62ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1987

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1988

τ.62ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1988

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1989

τ.63ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1988

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1989

τ.63ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1989

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1990

τ.64ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1989

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1990

τ.64ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1990

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1990

τ.65ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1990

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1991

τ.65ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1991

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1991

τ.66ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1991

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1991

τ.66ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1992

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1992

τ.67ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1992

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1992

τ.67ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1993

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1993

τ.68ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1993

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1993

τ.68ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1994

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1994

τ.69ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1994

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1994

τ.69ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1995

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1995

τ.70ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1995

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1995

τ.70ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1996

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1996

τ.71ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1996

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1996

τ.71ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1997

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1997

τ.72ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1997

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1997

τ.72ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1998

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1998

τ.73ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1998

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1998

τ.73ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1999

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1999

τ.74ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 1999

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1999

τ.74ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 2000

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 2000

τ.75ος. τεύχος 1ον: Επετηρίς, επιστημονικαί ανακοινώσεις

060

1

Ακαδημία Αθηνών

134

Ακαδημία Αθηνών

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών: έτος 2000

Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 2000

τ.75ος. τεύχος 2ον: Λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων

060

1

Ακαδημία Αθηνών

135

Καρακατσάνη, Α.

Μουσεία και συλλογές της Ελλάδος, 1970

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

[Αθήνα, 1970]

 

060.16

1

 

136

Κοντού, Μαρία

Μουσεία και Πινακοθήκες της Ελλάδος και της Κύπρου

Υπουργείο Πολιτισμού

[Αθήνα, 1993]

 

069.09495

3

 

137

Τσάκωνα, Πίτσα

Παλαιά έντυπα της Βιβλιοθήκης

Μουσείο Μπενάκη

Αθήνα, 1985

 

069.52

1

Μουσείο Μπενάκη

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker