Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

281.9092  Ανατολικές Ορθόδοξες Εκκλησίες - Βίοι Αγίων μετά το 1054

 

2074

Αναστασία, μοναχή

Ιστορικό Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας Αιγίνης. Βίος και Κανών Παρακλητικός εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Αναστασίαν την Φαρμακολύτριαν

Μαίανδρος

Θεσσαλονίκη, 1995

 

281.9092

1

2075

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Ιουλιανός ο "Οραματιστής"

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1981

 

281.9092

1

2076

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Οι Νεόφυτοι Λαρίσης του 16ου αιώνος: συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Μεταβυζαντινής Θεσσαλίας

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήνα, 1966

Ανάτυπο από την "Επετηρίδα του Μεσαιωνικού Αρχείου"

281.9092

2

2077

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Οι Νεόφυτοι Λαρίσης του 16ου αιώνος: συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Μεταβυζαντινής Θεσσαλίας

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήνα, 1997

Ανάτυπο από την "Επετηρίδα του Μεσαιωνικού Αρχείου"

281.9092

1

2078

Arseniev, Nicolas

Ένας γιατρός στη Σιβηρία

Τήνος

Αθήναι, [196-;]

 

281.9092

1

2079

Πούλος, Γεώργιος

Πνοή Θεού: μια βιογραφία του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου

Ελληνική Ευροεκδοτική

Αθήνα, c.1984

 

281.9092

1

2080

 

Τιμητική εκδήλωση του Δήμου Στροβόλου προς τιμήν του Αρχιμανδρίτη Φωτίου Κωνσταντινίδη, Σεπτεμβρίου 25, 2002

Δήμος Στροβόλου

Λευκωσία, 2003

Φυλλάδιο

281.9092

1

2081

Νεαμονιτάκης, Χρυσόστομος Ι.

Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος (1868-1938)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

 

281.9092

1

2082

Ματθόπουλος, Ευσέβιος

Παραλειπόμενα

Τήνος

Αθήναι, [1969]

(Νοελληνική Ορθόδοξος Βιβλιοθήκη ; 2)

281.9092

3

2083

Αντωνοπούλου, Μελπομένη Ι.

Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος: ο Πατριάρχης της Αλώσεως

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1974

(Εκκλησιαστικαί Εκδόσεις Εθνικής Εκατονπεντηκονταετηρίδος ; 17)

281.9092

1

2084

Χρυσόστομος Α΄, Μητροπολίτης Πειραιώς

Ανοικτή επιστολή προς τους κυρίους Δημ. Γ. Παναγιωτόπουλον, Παν. Ν. Τρεμπέλαν, Ιωάν. Καψιμαλλήν, Ηρακλ. Παπαδημητρίου, Λαζ. Χατζηθεμελήν, Αθαν. Φραγκόπουλον, Ευστ. Μπάσταν, μέλη της Αδελφότητος "Ο Σωτήρ"

Μητρόπολη Πειραιώς

[χ.τ., 1968]

 

281.9092

1

2085

Γαλανός, Μιχαήλ Ι.

Παρατηρήσεις τινές εις το προς την Δ. Ι. Σύνοδον Υπόμνημα του εκπεσόντος Αρχιεπισκόπου. Β΄: Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

τύποις Συνοδινού και Καβαλλιεράτου

Εν Αθήναις, 1941

Ανατύπωσις εκ της "Αναπλάσεως"

281.9092

2

2086

Εμμανουήλ Ι. Καρπάθιος, Μητροπολίτης Κω

Πνευματική κυψέλις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

2η έκδ.

281.9092

1

2087

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Ύφος και ήθος του Ναθαναήλ Ιωάννου εις τα "Ευβοϊκά" αυτού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Ευβοϊκών Μελετών"

281.9092

1

2088

Θεόφιλος Καναβός, Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

Έτσι λυτρωθήκαμε: κάτω από ενός σοφού πεπειραμένου και Αγίου Πνευματικού το Πετραχήλι

τύποις Κακουδάκη

Αθήναι, 1974

 

281.9092

1

2089

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ευθυμίου του Μαλάκη τα σωζόμενα

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1937

(Θεολογική Βιβλιοθήκη ; αρ.2)

281.9092

2

2090

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Μισαήλ Αποστολίδης: επί τη εκατονταετηρίδι από του θανάτου του: (1862-1962)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

281.9092

1

2091

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν.

Δαμαλών Ιωνά διπλωματικαί σελίδες του 1821

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1971

 

281.9092

1

2092

Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης και Σταγών

Διονύσιος ο "Σκυλόσοφος" πρόδρομος της Αναστάσεως του Γένους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Ακτίνες"

281.9092

1

2093

Γκατζιρούλης, Νικόδημος

Ο Σεραφείμ του Σάρωφ: (1759-1833)

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1966

 

281.9092

1

2094

Παπακωνσταντίνου, Θεοδόσιος

Βιογραφική σκιαγραφία και θαύματα του εν οσίοις αειμνήστου πατρός ημών και ποιμενάρχου Νεκταρίου Μητροπολίτου πρ. Πενταπόλεως, κτήτορος της εν Αιγίνη Κοινοβιακής Μονής Γυναικών της Αγίας Τριάδος

τύποις Αθανασίου Α. Παπασπύρου

Εν Αθήναις, 1935

 

281.9092

1

2095

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η προσωπικότης ενός εφημέριου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1949

 

281.9092

2

2096

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β.

Μανουήλ Β΄ ο Παλαιολόγος (1425), οι λόγιοι των χρόνων αυτού και η ένωσις των Εκκλησιών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

281.9092

1

2097

 

[Μελέται. 1949-1955]

 

 

Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη

281.9092

1

2098

Δημόπουλος, Σεραφείμ

Ο Άγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο εν τη Μονή του Αγίου Διονυσίου του εν τω Αγίω Όρει ασκήσαντος: (15ου αιώνα)

[χ.ό.]

Λάρισα, [199-]

 

281.9092

1

2099

Φιλόθεος ο Κόκκινος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Βίος και ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά

εκ του τυπογραφείου Ι. Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1932

 

281.9092

1

2100

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Η αρχική ακολουθία και ο αρχικός ανέκδοτος βίος του Νεομάρτυρος Μιχαήλ του εξ Αγράφων (1544 Θεσσαλονίκη)

Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών

Εν Αθήναις, 1981

Ανατύπωσις εκ της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

281.9092

1

2101

Χρυσόστομος Α΄ Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Ο Άγιος Μελέτιος ο Νέος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1949

2η έκδ.

281.9092

3

2102

Πρωτόπαπας, Νικόλαος Ι.

Ο τρισελεύθερος δούλος Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος: βίος - εγκώμια

[χ.ό.]

Αθήναι, 1977

 

281.9092

3

2103

 

Βίος και θαύματα Αγίου Κυρίλλου Στ΄ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

[χ.ό.]

Πύθιο Έβρου, 1989

 

281.9092

1

2104

Χρυσόστομος Β΄ Χατζησταύρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Τα πεπραγμένα: από 14-2-1962 μέχρι 14-7-1963

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

281.9092

1

2105

Χρυσόστομος Β΄ Χατζησταύρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Τα πεπραγμένα: από 15-7-1963 μέχρι 15-7-1964

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

281.9092

1

2106

Χρυσόστομος Β΄ Χατζησταύρος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Τα πεπραγμένα: από 15-7-1964 μέχρι 30-9-1965

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

281.9092

1

2107

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Πεπραγμένα (1945-1965)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1967

 

281.9092

1

2108

Παπαμιχαλάκης, Ιωάννης Ν.

Ο Νέας Σμύρνης Αγαθάγγελος (23 - 10 - 86): εκλογή - ενθρόνισις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1987

 

281.9092

1

2109

Σύναξη Άγιος Ευγένιος και η εποχή του (1984: Καρπενήσι)

Σύναξις Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του, Καρπενήσιον, 12-14 Οκτωβρίου 1984: πρακτικά

Μητρόπολη Καρπενησίου

Αθήναι, 1986

 

281.9092

1

2110

Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Ι.

Ο παραμερισμένος εθνεγέρτης Επίσκοπος Σαλώνων Ησαΐας

Σύλλογος Απανταχού Δεσφινιωτών "Ο Ησαΐας"

Αθήναι, 1996

2η έκδ.

281.9092

1

2111

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Ο Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς Μητροπολίτης Πενταπόλεως (1846-1920)

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1985

2η έκδ. επαυξ.

281.9092

1

2112

Δρακίδης, Γεράσιμος Δ.

Ο νεομάρτυς Κωνσταντίνος ο Υδραίος: (ο εν Ρόδω μαρτυρήσας)

τύποις Απόλλωνος

Εν Ρόδω, 1921

 

281.9092

1

2113

Τζεδάκης, Θεόδωρος Β.

Ο νεομάρτυς Μανουήλ ο Κρης

τύποις "Ο Προμηθεύς"

Ηράκλειον Κρήτης, 1959

 

281.9092

1

2114

Βλαχογιάννη, Καίτη Κ.

Φιλοθέη η Αθηναία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Ανάτυπο από τα "Αθηναϊκά"

281.9092

1

2115

Τιμόθεος, Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας

Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως ο θαυματουργός

Παναγία Καλυβιανή

Μοίρες Κρήτης, [19--]

 

281.9092

1

2116

Λαϊνάς, Θεόκτιστος Αθ.

Ο Άγιος Νεκτάριος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

281.9092

1

2117

Αγγελόπουλος, Αθανάσιος Α.

Νικόλαος Καβασίλας Χαμαετός: η ζωή και το έργον αυτού: συμβολή εις την Μακεδονικήν Βυζαντινήν Προσωπογραφίαν

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1970

(Ανάλεκτα Βλατάδων ; 5)

281.9092

1

2118

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β.

Αγιορείτικοι κώδικες των έργων Ιωσήφ Βρυεννίου

Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών

Εν Αθήναις, 1963

Ανατύπωσις εκ της Επετηρίδος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών

281.9092

1

2119

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Η θυσία του εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Κυπριανού

Η Λευκωσία

Λευκωσία, 1961

 

281.9092

1

2120

Θωμόπουλος, Σώζων

Ο Μητροπολίτης Κορινθίας Μιχαήλ

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Άνω του τίτλου: Μεγάλαι φυσιογνωμίαι της Ορθοδόξου Εκκλησίας

281.9092

1

2121

Θωμόπουλος, Σώζων

Ο Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός (1923-1938): η πολυσχιδής δράσις του δημιουργού της Νέας Κορίνθου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

281.9092

2

2122

Πρωτοψάλτης, Εμμανουήλ Γ.

Ιγνάτιος Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας (1766-1828)

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων

Αθήναι, 1961

(Περίοδος Δευτέρα ; 10)

281.9092

1

2123

Λοράνδος, Ειρηναίος

Ο κόπος της αγάπης

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1965

 

281.9092

1

2124

Λοβέρδος, Σπυρίδων

Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος

Μητρόπολη Σμύρνης

Αθήναι, 1929

 

281.9092

1

2125

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Ο εθνομάρτυς Επίσκοπος Μεθώνης και Νεοκάστρου Γρηγόριος Παπαθεοδώρου (1770-1825): λόγος λεχθείς κατά την τελετήν των αποκαλυπτηρίων της προτομής αυτού την 29 Ιουνίου 1960)

[χ.ό.]

Καλαμάτα, 1960

 

281.9092

1

2126

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ανέκδοτον επιτάφιον επίγραμμα εις τον Μητροπολίτην Μονεμβασίας Γρηγόριον Σωτηριανόν τον Αθηναίον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1957

 

281.9092

1

2127

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Ιάκωβος Στεφανίδης, Μητροπολίτης Ικονίου, 1916-1965

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1969

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

281.9092

1

2128

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Ο Σμύρνης Χρυσόστομος: ο μεγαλομάρτυς Μητροπολίτης κατά την επικήν και δραματικήν τριετίαν 1919-1922

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον

Αθήναι, 1962

 

281.9092

2

2129

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Το διορθόδοξον και διαχριστιανικόν έργον του Γερμανού Στρηνόπουλου προ της ανυψώσεώς του εις την Μητρόπολιν Θυατείρων

εκ του Πατριαρχεικού Τυπογραφείου

Ισταμπούλ, 1959

Ανατύπωσις εκ της "Ορθοδοξίας"

281.9092

1

2130

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ., επιμέλεια

Ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μαχαιριώτης (εψηφισμένος Ηγούμενος Μαχαιρά) και το έργον του

[χ.ό.]

Λευκωσία Κύπρου, 1963

 

281.9092

4

2131

Βιδαλάκης, Λυκούργος

Παρθένιος Περίδης ο Κρης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

 

281.9092

1

2132

Θεοδωρόπουλος, Επιφάνιος Ι.

Σπυρίδων Σγουρόπουλος: ο αφανής πρεσβύτερος: εις μνημόσυνον

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Εν Αθήναις, 1961

 

281.9092

1

2133

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

Ο καθηγητής Αρχιμ. Ευάγγελος Β. Αντωνιάδης: ο βίος, η δράσις και τα επιστημονικά αυτού έργα

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

Ανάτυπον εκ της Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

281.9092

1

2134

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Ο καθηγητής Αρχιμ. Βασίλειος Στεφανίδης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Λείπει το εξώφυλλο

281.9092

1

2135

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Άγγελος Νησιώτης: μεγάλη εκκλησιαστική μορφή: (1890-1970)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

281.9092

1

2136

Νησιώτης, Άγγελος Κ.

Αγών Ανακαινίσεως: πενήντα χρόνια εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας: (αυτοβιογραφικόν σημείωμα και εκκλησιαστική δράσις)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

 

281.9092

1

2137

Σακελλαρίου, Παναγιώτης Δ.

Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Κ. Παρασκευαΐδης Δ. Θ. (1876-1938): ο απ' άμβωνος διδάσκαλος και ο επιστήμων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1973

 

281.9092

1

2138

Παπακώστας, Σεραφείμ

Ευσέβιος Ματθόπουλος: (βιογραφία)

Ζωή

Αθήναι, 1948

2η έκδ.

281.9092

1

2139

Γκέλης, Κωνσταντίνος Γ., επιμέλεια

Αρχιμανδρίτης π.Δανιήλ Βασιλόπουλος Ιεροκήρυξ: 1888-1956: βιογραφικά, αναμνήσεις, γεγονότα, περιστατικά κλπ. όπως τα έγραψαν τα πνευματικά μου παιδιά

[χ.ό.]

Αθήναι, 1997

 

281.9092

1

2140

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ και ο Ιερός Κλήρος: (η αμοιβαία αγάπη των)

[χ.ό.]

Λευκωσία Κύπρου, 1977

 

281.9092

1

2141

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Το δράμα ενός Αρχιεπισκόπου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1975

4η έκδ. επαυξ.

281.9092

1

2142

Μητρόπολη Νικαίας. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

"Τι ανταποδώσω"; : απολογισμός πρώτης πενταετίας: Ιούλιος 1967 - Ιούλιος 1972

Μητρόπολη Νικαίας

Νίκαια, 1972

 

281.9092

1

2143

Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

Έργα και Ημέραι

Ν. Σχοινάς

Εν Βόλω, 1947

τ.Α΄

281.9092

1

2143

Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

Έργα και Ημέραι

Ν. Σχοινάς

Εν Βόλω, 1948

τ.Β΄

281.9092

1

2143

Ιεζεκιήλ, Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

Έργα και Ημέραι

Ν. Σχοινάς

Εν Βόλω, 1950

τ.Γ΄

281.9092

1

2144

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

1829 ημέραι εις το Πηδάλιον: (17 Μαΐου 1967 - 16 Μαΐου 1972)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1972

τ.Α΄: Το έργον της Αρχιεπισκοπής Αθηνών

281.9092

3

2145

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Εις το πηδάλιον της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1975

τ.Β΄, τχ.Α΄

281.9092

1

2145

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Εις το πηδάλιον της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1975

τ.Β΄, τχ.Β΄

281.9092

2

2146

Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης

Ο κόπος μου εις την Μακεδονίαν (1945-1958)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

281.9092

1

2147

Ιάκωβος Μαλλιαρός, Μητροπολίτης Μηθύμνης

Ενθρονιστήρια

[χ.ό.]

Καλλονή Λέσβου, 1966

 

281.9092

1

2148

Παπαγεωργίου, Ιωάννης Γ.

Ο Δεσπότης φεύγει!..: σκηνές του αποχωρισμού από το ποίμνιόν του

[χ.ό.]

Κυπαρισσία, 1958

 

281.9092

1

2149

Κόλλιας, Σήφης Γ.

Αρχιεπίσκοπος - Αντιβασιλεύς Δαμασκηνός ο από Κορινθίας: ο άνθρωπος και το έργον του

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

281.9092

1

2150

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εορτασμός της Επιστημονικής Δράσεως του επίτιμου καθηγητού Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και των ομοτίμων καθηγητών Ζήκου Ρώση και Ιωάννου Μεσολωρά

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εν Αθήναις, 1933

 

281.9092

1

2151

Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος: 1868-1938

τύποις Φοίνικος

Αθήναι, [1938]

Ανάτυπο εκ της "Θεολογίας"

281.9092

1

2152

Μπαλάνος, Δημήτριος Σ.

Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1938

Ανάτυπο εκ της "Θεολογίας"

281.9092

2

2153

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν.

Ο Αθηνών Μελέτιος και ο "Ιερός Σύνδεσμος"

τύποις Ρουμελιώτου

Εν Αθήναις, 1938

Ανατύπωσις εκ του "Ιερού Συνδέσμου"

281.9092

1

2154

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Μεθόδιος ο Νάξιος: Πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής

τύποις Γ. Δ. Κυπραίου

Εν Αθήναις, 1965

Ανάτυπο από την Επετηρίδα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών

281.9092

1

2155

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Φιλόθεος ο Σίφνιος: Μητροπολίτης Καισάρειας της Καππαδοκίας: (1750-1816)

τύποις Σωτ. Σπυρόπουλου

Εν Αθήναις, 1958

 

281.9092

2

2156

Κατραμαδάκης, Αντώνιος

Από το ημερολόγιό μου: (πώς βρήκα το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1976

 

281.9092

1

2157

Κούρτης, Γεώργιος Ι.

Η Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης και οι Αρχιερείς της (1881-2000 μ.Χ.)

Μητρόπολις Νικοπόλεως

Πρέβεζα, 2000

 

281.9092

1

2158

Παπαδάκης, Θεόδουλος

Πραγματεία και συγγραφαί του αοιδίμου Μητροπολίτου Κορυτσάς Ευλογίου Κουρίλα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

281.9092

1

2159

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν.

Γεώργιος ιερεύς: (εφημέριος Πατρών)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

(Από το Εφημεριακόν Συναξάρι του 1821) . - Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Οι Τρεις Ιεράρχαι"

281.9092

1

2160

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Ο ιερεύς Νικόλαος Πλάνας και το έργον αυτού (1851-1932)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

281.9092

1

2161

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Φώτιος ο Β΄: ο Μέγας και ευκλεής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

281.9092

3

2162

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1960

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

281.9092

1

2163

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Κρίσεις επι τινών σημείων της πολιτικής του Φωτίου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

281.9092

1

2164

Γεννάδιος, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θειρών

Αι περί του ιερού Φωτίου κρίσεις των αρχαίων και των ιστορικών της εποχής μας

εκ του Πατριαρχεικού Τυπογραφείου

Ισταμπούλ, 1956

 

281.9092

1

2165

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Ο Μέγας Φώτιος πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

 

281.9092

1

2166

Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης

Εις τιμήν και μνήμην του αειμνήστου Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ιακώβου του από Δυρραχίου 1878-1958: (επί τη συμπληρώσει έτους από του θανάτου αυτού)

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1959

 

281.9092

2

2167

Ένωσις Σμυρναίων

Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος ο από Δυρραχίου: τιμητικόν αφιέρωμα "Ενώσεως Σμυρναίων"

Ένωσις Σμυρναίων

Αθήναι, 1965

 

281.9092

1

2168

Στρατηγάκης, Ιωάννης Εμ.

Ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος: ο άνθρωπος και η δράσις του

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

 

281.9092

1

2169

Καλλιαφάς, Σπυρίδων Μ.

Σπυρίδων Βλάχος ο από Ιωαννίνων: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος: μνημόσυνοι λόγοι

Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών

Εν Αθήναις, 1961

(Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών ; 2)

281.9092

1

2170

Αντώνιος Γ. Κόμπος, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

Τιμητικόν αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Γεώργιον επί τη πεντηκονταετηρίδι της ιερωσύνης αυτού

Επτάλοφος

Αθήναι, 1996

 

281.9092

1

2171

 

Διονύσιος Φαραζούλης: 1882-1920

Ζωή

Αθήναι, 1950

 

281.9092

2

2172

Βλαχογιάννη, Καίτη Κ.

Γερμανός Καλλιγάς: Μητροπολίτης Αθηνών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Αθηναϊκά"

281.9092

1

2173

Κλεόμβροτος, Ευάγγελος Γ.

Καλλίνικος Μητροπολίτης Μυτιλήνης ο μετέπειτα Πατριάρχης Αλεξανδρείας: (1800-1889): (μελέτη ιστορική)

τύποις καλλιτεχνικού "Δημοκράτου"

Μυτιλήνη, 1934

Ανατύπωσις εκ του "Ποιμένος"

281.9092

1

2174

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Μητροφάνης ο Κριτόπουλος και η ανέκδοτος αλληλογραφία αυτού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1937

Διδακτορική Διατριβή

281.9092

1

2175

Δυοβουνιώτης, Κ.

Η Βιβλιοθήκη του Μητροφάνους Κριτόπουλου

Ακαδημία Αθηνών

[χ.τ., 1938]

Ανάτυπον εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

281.9092

1

2176

Λαμπίρη, Ηώ

Αθηναγόρας Α΄ : Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: διάλεξις επί τη εικοστή πρώτη επετείω της Πατριαρχείας της Α. Θ. Παναγιότητος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

 

281.9092

1

2177

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Ο Μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας Α΄

Λευκωσία

Λευκωσία Κύπρου, 1972

 

281.9092

1

2178

Σολομωνίδης, Χρήστος Σωκ.

Ιωακείμ ο Γ΄ : ο μεγαλουργός

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1965

Ανάτυπον από το "Δελτίον Μεγαλοσχολιτών"

281.9092

1

2179

Ζερλέντης, Περικλής Γ.

Η πρώτη Πατριαρχεία του Κυρίλλου Λουκάρεως, ο θάνατος του Πατριάρχου Τιμόθεου και Ιωάννου Θαλασσηνού αναγραφή των πατριαρχευσάντων έτεσι 1612-1707

Βασιλείου Γεώργιος

Εν Αθήναις, 1921

(Ιστορική Βιβλιοθήκη των από της Αλώσεως Χρόνων)

281.9092

1

2180

Βελανιδιώτης, Ιεζεκιήλ

Ο κατά Κυρίλλου του Λουκάρεως Οικουμενικού Πατριάρχου άδικος αναθεματισμός: 1572-1637

τύποις Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1906

 

281.9092

1

2181

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Ζωή και έργον των εξ Ηπείρου ορμώμενων Οικουμενικών Πατριαρχών: (από του ΙΔ΄ αιώνος μέχρι των μέσων του Κ΄ αιώνος)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

281.9092

1

2182

Διονύσιος, Μητροπολίτης Λήμνου

Πιστοί άχρι θανάτου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

281.9092

1

2183

 

Ακτίς πνευματικής αλήθειας: βιογραφικόν σημείωμα από την κοινωνικήν και χριστιανοηθικήν δράσιν του πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Μπόγδη

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1964

 

281.9092

1

2184

 

Τιμητικός τόμος επί τω Ιωβηλαίω του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων - Νεαπόλεως - Θάσου Χρυσοστόμου

[χ.ό.]

Καβάλα, 1960

 

281.9092

1

2185

Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ., επιμέλεια

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Αιγαίο

Μητρόπολη Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας

Αθήνα, 1995

ISBN: 960-85535-2-0

281.9092

1

2186

Καραμπερόπουλος, Ρήγας Κ.

Αγία οσιομάρτυς Παρασκευή

[χ.ό.]

Βόλος, 1998

 

281.9092

1

2187

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις: άλλως καλλούμενη Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου

Ρηγόπουλος Βασίλειος

Θεσσαλονίκη, 1982

τ.1: Βιβλία Α΄ και Β΄

281.9092

1

2187

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις: άλλως καλλούμενη Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου

Ρηγόπουλος Βασίλειος

Θεσσαλονίκη, 1982

τ.2: Βιβλία Γ΄ και Δ΄

281.9092

1

2187

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις: άλλως καλλούμενη Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου

Ρηγόπουλος Βασίλειος

Θεσσαλονίκη, 1982

τ.3: Βιβλία Ε΄ και Στ΄

281.9092

1

2187

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις: άλλως καλλούμενη Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου

Ρηγόπουλος Βασίλειος

Θεσσαλονίκη, 1983

τ.4: Βιβλία Ζ΄ και Η΄

281.9092

1

2187

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις: άλλως καλλούμενη Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου

Ρηγόπουλος Βασίλειος

Θεσσαλονίκη, 1983

τ.5: Βιβλία Θ΄ και Ι΄

281.9092

1

2187

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων διηρημένη εν δώδεκα βιβλίοις: άλλως καλλούμενη Δωδεκάβιβλος Δοσιθέου

Ρηγόπουλος Βασίλειος

Θεσσαλονίκη, 1983

τ.6: Βιβλία ΙΑ΄ και ΙΒ΄

281.9092

1

2188

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Υπόμνημα προς την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: περί των σπουδών, των ακαδημαϊκών τίτλων, της επιστημονικής σταδιοδρομίας και των επιστημονικών εργασιών αυτού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

281.9092

1

2189

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Πανηγυρικός τόμος εορτασμού της εξακοσιοστής επετείου του θανάτου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης: 1359-1959

Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1960

 

281.9092

1

2190

Παντελεήμων, Επίσκοπος Γκάνα

"Πορεία αγάπης" της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Πέτρου Ζ΄ στην Ιερά Επισκοπή Γκάνα (25 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2002)

Πατριαρχείον Αλεξανδρείας

Γκάνα, 2003

 

281.9092

1

 

 

Sacra celebrazione nella Basilica Patriarcale di San Pietro in occasione della visita di Sua Santita il Patriarca Ecumenico Athenagoras I a Sua Santita Papa Paolo VI: 26 Ottobre 1967

Tipografia Poliglotta Vaticana

[Βατικανό, 1967]

 

281.9092

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker