Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

280.042  Σχέσεις μεταξύ των δογμάτων

 

 

1891

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Η ενότης εν τη Οικουμενικότητι της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τας θεμελειώδεις εκκλησιολογικάς αρχάς

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1960

 

280.042

3

 

1892

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

The Byzantine Emperors and the Oecumenical Councils

[χ.ό.]

Athenes, 1967

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

280.042

1

 

1893

Νικόλαος Σελέντης, Μητροπολίτης Χαλκίδος

Η ενότης εν τη Εκκλησία: και δη μεταξύ των φορέων της Εκκλησιαστικής Εξουσίας: εισήγησις ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

280.042

3

Το ένα αντίτυπο είναι δωρεά της Μονής Ιησουϊτών στα Λουτρά

1894

Δαμασκηνός Παπανδρέου, Μητροπολίτης Ελβετίας, επιμελητής

Oecumenica et Patristica: Festschrift fur Wilhelm Schneemelcher zum 75. Geburtstag

Metropolie der Schweiz

Chambesy, 1989

 

280.042

1

 

1895

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Η αποστολή της Ορθοδοξίας εις τον σύγχρονον χριστιανικόν κόσμον: (συλλογή άρθρων και μελετών)

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1953

 

280.042

2

 

1896

2η εν Βατικανώ Οικουμενική Σύνοδος

Διάταγμα περί Οικουμενισμού

typois Polyglottis Vaticanis

[Vatican], 1965

 

280.042

1

 

1897

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Ορθοδοξία και Αγγλικανισμός

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

280.042

1

 

1898

 

[Σχέσεις Ορθοδόξων και Αγγλικανών 1]

 

 

Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη

280.042

1

 

1899

 

[Σχέσεις Ορθοδόξων και Αγγλικανών 2]

 

 

Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη

280.042

1

 

1900

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Αι Αγγλικανικαί χειροτονίαι εξ απόψεως Ορθοδόξου: υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1966

2η έκδ. επαυξ.

280.042

1

 

1901

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

L' union de l ' Eglise Orthodoxe et de l' Eglise Catholique Romaine

Editions de Chevetogne

[s.l., 195-]

Ανάτυπο από το βιβλίο: 1054-1954: l' Eglise et les Eglises

280.042

1

 

1902

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Σκέψεις Ρωμαιοκαθολικού θεολόγου επί των ενωτικών προβλημάτων

Πατριαρχικό Τυπογραφείο

Σταμπούλ, 1963

 

280.042

1

 

1903

Χρυσόστομος Δεληγιαννόπουλος, Μητροπολίτης Αργολίδος

Ψευδενωτικά

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

280.042

1

 

1904

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Η εν Ελλάδι δράσις των Ρωμαιοκαθολικών

Εκδοτική Αθηνών

Εν Αθήναις, 1963

 

280.042

2

 

1905

Γρηγορίου, Π.

Χρονικόν συναντήσεως Πάπα Παύλου Στ΄ και Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηναγόρου Α΄

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

280.042

1

 

1906

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Το Άγιον Όρος έναντι του Ρωμαιοκαθολικισμού

τύποις Τσιρώνη

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

280.042

1

 

1907

Βουτυράς, Σ. Ι.

Η Παπική Μοναρχία και η Ορθόδοξος Εκκλησία: αυτοσχέδιος μελέτη

εκ του τυπογραφείου των Βιβλιεμπορείων Αποστολοπούλου

Εν Αθήναις, 1902

Λείπουν οι σελ.81 και εξής

280.042

1

 

1908

Κοβάτσεβιτς, Ιωάννης Μ.

Σχέσεις της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον Ρωμαιοκαθολικισμόν: (προσηλυτιστικαί ενέργειαι του Βατικανού)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1965

Διδακτορική Διατριβή

280.042

1

 

1909

Geanakoplos, Deno J.

The Council of Florence (1438-1439) and the problem of Union between the Greek and Latin Churches

[s.n.]

[s.l., 195-]

Ανάτυπο από το Church History

280.042

1

 

1910

Καθολική (Εφημερίδα)

Οι Ελληνόρυθμοι ή Ενωτικοί

Η εφημερίς

Αθήναι, [19--]

 

280.042

1

 

1911

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Το πρόβλημα της Ενώσεως της Αιθιοπικής Εκκλησίας μετά της Ορθοδόξου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

280.042

1

 

1912

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Η άρσις του Βουλγαρικού Σχίσματος 1930-35 & 1945: συμβολή εις την σύγχρονον γενικήν εκκλ. ιστγορίαν

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

2η έκδ. αναθ. και βελτ.

280.042

1

 

1913

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Η σπουδαιότης των περί το Πολίτευμα της Αρχεγόνου Εκκλησίας ερευνών και δια την Οικουμενικήν Κίνησιν: (μετά στοιχείων της λύσεως)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

 

280.042

2

 

1914

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Η κίνησις "Una Sanctra" κατά Παλαιοκαθολικήν θεώρησιν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

280.042

4

 

1915

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1964

I: Η Β΄ Βατικάνειος Σύνοδος και η έναντι αυτής και των ενωτικών τάσεων της θέσις της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας

280.042

1

 

1916

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1965

II: Η Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις της Ρόδου και η Γ' φάσις της Β΄ Βατικανείου Συνόδου

280.042

1

 

1917

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

III: Η Δ΄ φάσις της Β΄ Βατικανείου Συνόδου

280.042

1

 

1918

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Ορθοδοξία και Αγγλικανισμός κατά τον κ΄ αιώνα

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1960

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

280.042

1

 

1919

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Παλαιοκαθολικά

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Γ΄: Προϋποθέσεις επαφών μεταξύ Παλαιοκαθολικών και Ορθοδόξων

280.042

2

 

1920

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Τεύχος I: Η Δ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις του Βελιγραδίου

280.042

1

 

1920

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

Τεύχος IV: Η Γ΄ Διάσκεψις της Διορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής επί του διαλόγου μετά των Παλαιοκαθολικών

280.042

1

 

1921

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Η Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου. Εκκλησία και Πολιτεία κατά τους Τρεις Ιεράρχας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπα εκ της "Θεολογίας" και της "Εκκλησίας"

280.042

1

 

1922

Βασιλειάδης, Νικόλαος Π.

Ορθοδοξία και Παπισμός εν διαλόγω: (από του Σχίσματος μέχρι σήμερον)

Σωτήρ

Αθήναι, 1981

 

280.042

2

 

1923

Χρυσόστομος Σ. Ζαφείρης, Μητροπολίτης Περιστερίου

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός: ο αρξάμενος θεολογικός διάλογος: γεγονότα και σκέψεις

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1981

 

280.042

1

 

1924

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Το κύρος των Αγγλικανικών χειροτονιών και αι κατ' αυτού αντιρρήσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1955

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

280.042

1

 

1925

 

[Θεολογικά. Ενωτική Κίνησις]

 

 

Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη

280.042

1

 

1926

Μαραγκός, Ιωάννης

Οικουμενικά

Κέντρον Επιστημονικών Ομιλιών

Αθήναι, [196-;]

 

280.042

1

 

1927

Δρούλιας, Ιωάννης Δ.

Εντυπώσεις, βιώσεις και απόψεις ενός Ορθοδόξου για την ενότητα Ορθόδοξων και Καθολικών

Αδελφότητα Πνευματικού Οικουμενισμού

Αθήναι, 1985

 

280.042

1

 

1928

Καλλίμαχος, Δημήτριος Π.

Η προσέγγισις Αγγλικανικής και Ελληνικής Εκκλησίας

εκ των τυπογραφείων Εφημερίδος "Το Κράτος"

Εν Αθήναις, 1904

Τίτλος πρωτοτύπου: Closer relations between the Anglican and the Greek Church

280.042

1

 

1929

Δυοβουνιώτης, Κ.

Περί της ενώσεως της Αγγλικανικής Εκκλησίας μετά της Ορθοδόξου και του κύρους των αγγλικανικών χειροτονιών: λόγος επί τη εγκαθιδρύσει των Πανεπιστημιακών Αρχών του έτους 1931-1932 ρηθείς εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου τη 29 Νοεμβρίου 1931 υπό Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτου

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εν Αθήναις, 1932

 

280.042

1

 

1930

Μουράγιεφ, Βόρις

Γνώσις: μελέτη και σχόλια επί της εσωτερικής παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδοξίας

Κέντρον Σπουδών Χριστιανικού Εσωτερισμού

Geneve, [1964]

τ.Α΄: Κύκλος εσωτερικός

280.042

1

 

1931

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Περί μιαν θεώρησιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας (κατά το 17ο Διεθνές Συνέδριον των Παλιοκαθολικών εν ετει 1957)

Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης

Εν Θεσσαλονίκη, 1961

 

280.042

2

 

1932

Θεοδώρου, Ανδρέας

Υπόμνημα περιέχον τας σπουδάς, την δράσιν και ευρείαν ανάλυσιν των επιστημονικών αυτού πραγματειών: υποβληθέν τη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

Πολυγραφημένη έκδοση

280.092

4

 

1933

Θεοδώρου, Ανδρέας

Υπόμνημα προς την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1968

Πολυγραφημένη έκδοση

280.092

1

 

1934

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών δημοσιευμάτων αυτού

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1961

Πολυγραφημένη έκδοση

280.092

1

 

1935

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Υπόμνημα περί των σπουδών, της δράσεως και των επιστημονικών δημοσιευμάτων αυτού

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1965

Πολυγραφημένη έκδοση. Λείπει το εξώφυλλο

280.092

1

 

1936

Σπεράντσας, Θεοδόσης Κ.

Μετά πεντακόσια έτη, ποιος εδικαιώθη υπό της ιστορίας, ο Βησσαρίων ή ο Μάρκος ο Ευγενικός;

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

280.2

2

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker