Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

270.2092   Περίοδος Οικουμενικών Συνόδων (325-787 μ.Χ.) - Πρόσωπα

 

1730

Βασιλόπουλος, Χαράλαμπος

Ο Μέγας Αθανάσιος

Ορθόδοξος Τύπος

Αθήναι, 1970

(Βίοι Αγίων ; 26)

270.2092

1

1731

Μαυρόπουλος, Δ.

Η επιστροφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου εις τον Χριστιανισμόν

Ιωάννης Παπανικολάου

Αθήναι, 1925

 

270.2092

1

1732

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Αλεξανδρινοί συγγραφείς του Δ΄ αιώνος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Α΄: Σεραπίων Θμούεως. Β΄: Δίδυμος ο Αλεξανδρεύς

270.2092

1

1733

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Ολυμπιάς η διακόνισσα

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1966

Ανάτυπο από την "Ηθική και Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια"

270.2092

1

1734

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ο Άγιος Αυγουστίνος Επίσκοπος Ίππωνος: [13 Νοεμβρίου 354 - 28 Αυγούστου 430]: βίος και συγγράμματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

270.2092

1

1735

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Σωφρόνιος Ιεροσολύμων ως θεολόγος, εγκωμιαστής και ρήτωρ: [634 - 11 Μαρτίου 638]

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπο

270.2092

1

1736

Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Χ.

Οπτάτος ο Μιλήβης (392;)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

270.2092

1

1737

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Επιφάνιος Επίσκοπος Σαλαμίνος Κύπρου: (βίος, συγγράμματα, διδασκαλία)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπο από την "Ηθική και Θρησκευτική Εγκυκλοπαίδεια"

270.2092

1

1738

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Οι πολιτικοί και εκκλησιαστικοί άρχοντες κατά Ισίδωρον τον Πηλουσιώτην: μικρά συμβολή εις την διατύπωσιν της κοινωνικής διδασκαλίας των Πατέρων της Εκκλησίας

τύποις Δημοκράτου

Εν Μυτιλήνη, 1936

 

270.2092

1

1739

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Το έργον του Αγίου Αυγουστίνου (13 Νοεμβρίου 354 - 28 Αυγούστου 430) "Εξομολογήσεις" (Confessiones) και οι εν αυτώ φιλοσοφικοί στοχασμοί: λόγος επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εν Αθήναις, 1964

 

270.2092

1

1740

Αυγουστίνος, Άγιος, Επίσκοπος Ιππώνος

Αι εξομολογήσεις

Πολυβιοτεχνική

Αθήναι, 1930

Τεύχον πρώτον

270.2092

1

1741

Hultgren, Gunnar

Le commandement d' amour chez Augustin: interpretation philosophique et theologique d' apres les ecrits de la periode 386-400

Vrin

Paris, 1939

 

270.2092

1

1742

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ασκητικοί συγγραφείς του Δ΄ αιώνος (εισαγωγαί)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

Περιέχει: Μέγας Αντώνιος, Άμμωνας, Άμμων ή Αμμώνιος, Παχώμιος...

270.2092

1

1743

Μπούκης, Χρίστος

Η γλώσσα του Γρηγορίου Νύσσης υπό το φως της φιλοσοφικής αναλύσεως

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1970

(Θεολογικά Δοκίμια ; 2)

270.2092

1

1744

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν του Γρηγορίου Νύσσης

Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών

Εν Αθήναις, 1973

Ανατύπωσις εκ του "Λειμώνος"

270.2092

1

1745

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Ο Μέγας Αθανάσιος: βίος, συγγράμματα, διδασκαλία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

270.2092

1

1746

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Η φυγή του Γρηγορίου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπον

270.2092

1

1747

Μέγγας, Θεοχάρης

Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες από την Καππαδοκία στο Πολύστυλο Καβάλας

[χ.ό.]

Πολύστυλο, 1996

 

270.2092

1

1748

Κωνσταντίνου, Ευάγγελος Γ.

Die Tugendlehre Gregors von Nyssa im Verhaltnis zu der Antik-Philosophischen und Judisch-Christlichen Tradition

Augustinus Verlag

Wurzburg, 1966

 

270.2092

1

1749

Βασίλειος, Μητροπολίτης Αγχιάλου

Περί του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου μελέτη

τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1903

(Βιβλιοθήκη Μαρασλή)

270.2092

1

1750

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Περί της αλληλεπιδράσεως μεταξύ ιστορικών και δογματικών παραγόντων εν τω χωρισμώ των Ανατολικών Εκκλησιών από της Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

270.3

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker