Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

270.1092   Αποστολική περίοδος έως το 325 μ.Χ. - Πρόσωπα

 

1699

Λώλης, Σοφοκλής Δ.

Αι κοινωνικαί ιδέαι των Τριών Ιεραρχών

τύποις Μ.Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, [195-;]

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

270.1092

1

1700

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Αι κοινωνικαί ιδέαι Κλήμεντος του Αλεξανδρέως

εκ του τυπογραφείου Π.Δ. Κυριακού

Εν Αθήναις, 1935

(Βιβλιοθήκη Αναπλάσεως ; 3)

270.1092

1

1701

Αντωνόπουλος, Αναστάσιος Β.

Οι Τρεις Μεγάλοι της Εκκλησίας Ιεράρχαι και της Οικουμένης Διδάσκαλοι (30 Ιανουαρίου)

Αχαιός

Πάτραι, 1947

 

270.1092

1

1702

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Διονύσιος Κορίνθου ο Οικουμενικός Διδάσκαλος

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1975

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

270.1092

1

1703

Στασινόπουλος, Μιχάλης Δ.

Η συμβολή των Τριών Ιεραρχών εις τον ελληνικόν πολιτισμόν: λόγος εκφωνηθείς εντολή του Διοικ. Συμβουλίου της Σχολής τη 30η Ιανουαρίου 1950

Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Αθήναι, 1950

 

270.1092

1

1704

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Βασιλείου του Μεγάλου εις το "Πρόσεχε σεαυτώ": λόγος επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών: ρηθείς εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, εντολή της Συγκλήτου, τη 30η Ιανουαρίου 1953

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

 

270.1092

1

1705

Αραμπατζής, Παναγιώτης Αθ.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας χθες και σήμερον

Παναγιώτης Αραμπατζής

Αθήναι, 1971

 

270.1092

1

1706

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Η εργασία κατά τους Τρεις Ιεράρχας

Εθνικόν και Καποδιστιακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εν Αθήναις, 1958

 

270.1092

1

1707

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Οι Τρεις Ιεράρχαι και τα ιδανικά της παρ' ημίν παιδείας: λόγος εκφωνηθείς εντολή της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, εν τη μεγάλη Αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών τη 30η Ιανουαρίου 1949

Εθνικόν και Καποδιστιακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Αθήναι, 1949

 

270.1092

1

1708

Φράγκος, Κωνσταντίνος Δ.

Οι νέοι και οι Τρεις Ιεράρχαι: λόγος εκφωνηθείς την 30ην Ιανουαρίου 1970 εν τη μεγάλη Αιθούση τελετών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1970

 

270.1092

1

1709

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Σύγχρονοι ερμηνευτικαί τάσεις και οι Τρεις Ιεράρχαι: λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών εν τη Μεγάλη Αιθούση των τελετών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1971

 

270.1092

1

1710

Ελεόπουλος, Νικηφόρος

Οι Τρεις Ιεράρχαι ως λογοτέχναι

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

270.1092

1

1711

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Οι Αποστολικοί Πατέρες περί προβλημάτων τινών της εποχής των

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

270.1092

2

1712

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Η Αλεξανδρινή Σχολή μετά τον Ωριγένη

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου

Ισταμπούλ, 1959

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Ορθοδοξία"

270.1092

1

1713

Παναγιώτου, Ευγενία

Le trouble chez Saint Gregoire de Nazianze

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Athenes, 1995

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

270.1092

1

1714

Αγαθάγγελος, Μητροπολίτης Κυδωνιών

Τα ιστορικά έπη Γρηγορίου του Ναζιανζηνού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

 

270.1092

1

1715

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Το ποιητικόν έργον Γρηγορίου του Ναζιανζηνού

Εθνικόν και Καποδιστιακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εν Αθήναις, 1967

 

270.1092

1

1716

Νεαμονιτάκης, Χρυσόστομος Ι.

Ο Άγιος Σπυρίδων ο θαυματουργός

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1981

 

270.1092

1

1717

Δώριζας, Γεώργιος Ι.

Βιογραφία της Αγίας Αικατερίνας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1981

 

270.1092

1

1718

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Ο Άγιος Σπυρίδων Επίσκοπος Τριμυθούντος ο θαυματουργός

[χ.ό.]

Λευκωσία, 1972

 

270.1092

1

1719

Φαλλής, Δημήτριος Ι.

Ο Άγιος Λεωνίδης ο Μάρτυς: η ταυτότητά του, ο παλαιοχριστιανικός ναός του στο Κλαψί (Κλαυσείον) Ευρυτανίας

[χ.ό.]

Αθήνα, 1999

ISBN: 960-91107-0-3

270.1092

2

1720

Χονδρονίκης, Γεώργιος Κ.

Ο Άγιος Αντίπας, Επίσκοπος Περγάμου: εισαγωγή του Χριστιανισμού εις την Πέργαμον, ο Γάιος, ο Άγιος Αντίπας, το μαρτύριον αυτού, η Εκκλησία κλπ.: με εικόνας

[χ.ό.]

Μυτιλήνη, 1962

 

270.1092

1

1721

Ναός Χρυσελεούσης Στροβόλου

Βίος και ιερά ακολουθία της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης

τύποις Λευκωσίας

Λευκωσία, 1949

Τίτλος εξωφύλλου: Βίος και ιερά ακολουθία της Αγίας Μαρίνης. Κειμήλια του Ι. Ναού Χρυσελεούσης Στροβόλου

270.1092

1

1722

Φούσκας, Κωνσταντίνος Μ.

Γρηγόριος ο Νεοκαισάρειας, Επίσκοπος ο θαυματουργός (ca. 211/3 - 270/5)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

Διδακτορική Διατριβή

270.1092

1

1723

Δημόπουλος, Γεώργιος Ι.

Ο Φωστήρ της Καισαρείας (ο Μέγας Βασίλειος)

Σωτήρ

Αθήναι, 1964

 

270.1092

1

1724

Βασιλόπουλος, Χαράλαμπος

ο Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυς

Ορθόδοξος Τύπος

Αθήναι, 1970

(Βίοι Αγίων ; 31)

270.1092

1

1725

Εμμανουήλ Ι. Καρπάθιος, Μητροπολίτης Κω

Η Αγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

3η έκδ.

270.1092

1

1726

Μπιλάλης, Σπυρίδων Σ.

Ο πρωταθλητής του Κολοσσαίου (Ιγνάτιος ο θεοφόρος)

Ζωή

Αθήναι, 1960

(Αγωνισταί της Πίστεως)

270.1092

1

1727

Ζάχος, Αγαμέμνων

Ο βίος της Αγίας Αικατερίνης της εξ Αλεξανδρείας: (απόσπασμα εκ του περί Σινά και Αγίας Αικατερίνης συγγράμματος)

τύποις Γ. Κ. Ρόδη

[χ.τ.], 1936

 

270.1092

1

1728

 

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Κυπριανός: βίος και πολιτεία του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης. Σύντομη ιστορία της μαγείας...

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1998

 

270.1092

1

1729

Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης

Τα πρώτα μνημεία της Χριστινικής λατρείας εις την Λέσβον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπο από το περιοδικό "Λεσβιακά"

270.2

1

 

back home next

The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker