Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

270.0922   Συλλογές βιογραφιών αγίων

 

1684

 

[Βιογραφίαι Εκκλησιαστικών Ανδρών]

 

[1860-1939]

Πολλά βιβλία δεμένα μαζί . Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Ανήκει στον Λ.Φιλιππίδη.

270.0922

1

1685

 

[Βιογραφίαι Εκκλησιαστικών Ανδρών 1]

 

[1933-1937]

Πολλά βιβλία δεμένα μαζί . Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Ανήκει στον Λ.Φιλιππίδη.

270.0922

1

1686

Γουγούτας, Τζάνος

Λουλούδια του Παραδείσου

Σωτήριος Σχοινάς

Εν Βόλω, 1949

 

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

3η έκδ. - τ.1ος: Μην Ιανουάριος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1955

2η έκδ. - τ.2ος: Μην Φεβρουάριος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1960

2η έκδ. - τ.3ος: Μην Μάρτιος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1960

2η έκδ. - τ.4ος: Μην Απρίλιος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1962

2η έκδ. - τ.5ος: Μην Μάιος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1962

2η έκδ. - τ.6ος: Μην Ιούνιος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1962

2η έκδ. - τ.7ος: Μην Ιούλιος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1963

2η έκδ. - τ.8ος: Μην Αύγουστος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1963

2η έκδ. - τ.9ος: Μην Σεπτέμβριος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1950

τ.10ος: Μην Οκτώβριος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1950

τ.11ος: Μην Νοέμβριος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1950

τ.12ος: Μην Δεκέμβριος

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1950

τ.13ος: Συναξαριστής Τριωδίου

270.0922

1

1687

Βίκτωρ Ματθαίου, μοναχός, επιμέλεια

Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1950

τ.14ος: Συναξαριστής Πεντηκοσταρίου

270.0922

1

1688

Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως

Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1995

ISBN: 960-315-184-X

270.0922

1

1689

Κοτταδάκης, Αθανάσιος

Συναξάρι του εικοστού αιώνα

Τήνος

Αθήναι, 1972

(Οδηγητικές Μορφές ; 1)

270.0922

4

1690

Σπεράντσας, Θεοδόσης Κ., απόδοση

Αποσπάσματα από τον "Ευεργετινό" ή Συναγωγή Ηθικών Διδασκαλιών

περιοδικό Εκκλησία

Αθήναι, 1961

 

270.0922

2

1691

Παπαδημητρόπουλος, Γεώργιος Δ., εισαγωγή

Με τους Αγίους μας: Συναξαριστής του μηνός Αυγούστου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1995

(Αγιολογική Βιβλιοθήκη ; 8). - ISBN: 960-315-217-X

270.0922

1

1692

Παπαδημητρόπουλος, Γεώργιος Δ., εισαγωγή

Με τους Αγίους μας: Συναξαριστής του μηνός Σεπτεμβρίου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1995

(Αγιολογική Βιβλιοθήκη ; 9). - ISBN: 960-315-224-2

270.0922

1

1693

Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Χ.

Η πίστις της Αρχαίας Εκκλησίας ως κανών ζωής και ο κόσμος: ήτοι συμβολαί εις την ιστορίαν της διαμορφώσεως του Χριστιανικού βίου και της ανακαινιστικής αυτού επιδράσεως επί του καθόλου ανθρώπινου βίου κατά τους εξ πρώτους αιώνας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

270.1

3

1694

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Zur charakteristik der II. Periode der Allgemeinen Kirchengeschichte

[s.n.]

Athen, 1968

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

270.1

1

1695

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Η διαμόρφωσις της Καθολικής Εκκλησίας μέχρι των αρχών του Ε΄ αιώνος και οι Τρεις Ιεράρχαι: (περί τα εισαγωγικά προβλήματα, περί της ουσίας και μορφής του Χριστιανιμού τ.έ. της φιλοσοφίας της ιστορίας αυτού): λόγος ρηθείς εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου κατ΄εντολήν της Συγκλήτου τη 30η Ιανουαρίου 1955

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1955

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

270.1

1

1696

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η καινοκτημοσύνη εν τη Πρώτη Εκκλησία

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1963

 

270.1

1

1697

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Αι αντιδράσεις κατά της τιμής των Αγίων εν τη Αρχαία Εκκλησία και τα αίτια αυτών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

270.1

1

1698

Jaeger, Werner

Πρωτοχριστιανικοί Χρόνοι και Ελληνική Παιδεία

τύποις Καγιαφά

Πάτραι, 1966

 

270.1

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker