Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

270   Εκκλησιαστική Ιστορία

 

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1987

τ.1ος: Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1988

τ.2ος: Κλημέντια, Βαρνάβας Απόστολος, Ματθίας Απόστολος ...

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1988

τ.3ος: Διονύσιος Αρεοπαγίτης Α΄

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1988

τ.4ος: Διονύσιος Αρεοπαγίτης Β΄

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1987

τ.78ος: Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, Ζωσιμάς Αββάς

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1988

τ.79ος: Νείλος αββάς, Υπερέχιος

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1987

τ.89ος: Αναστάσιος Σιναΐτης Πατριάρχης Αντιοχείας, Αναστάσιος Πατριάρχης Αντιοχείας...

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1989

τ.90ος: Μάξιμος ο Ομολογητής Α΄

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1989

τ.91ος: Μάξιμος ο Ομολογητής Β΄, Θαλάσσιος Αββάς, Θεόδωρος Πρεσβύτερος της Ραϊθού

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1989

τ.96ος: Ιωάννης ο Δαμάσκηνος Γ΄, Ιωάννης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως...

270

1

1645

Migne, J.-P.

Ελληνική Πατρολογία (Patrologia Greaca)

Κέντρον Πατερικών Εκδόσεων

Αθήναι, 1988

τ.99ος: Θεόδωρος Στουδίτης

270

1

1646

Βρυέννιος, Ιωσήφ

Τα ευρεθέντα

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1991

τ.1ος - 2η έκδ.

270

1

1646

Βρυέννιος, Ιωσήφ

Τα ευρεθέντα

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1990

τ.2ος - 2η έκδ.

270

1

1647

Βρυέννιος, Ιωσήφ

Τα παραλειπόμενα: εφ' οις και του σοφωτάτου Αρχιεπισκόπου Νοβογρονδίας Θεοφάνους του Προκόποβιτς Ιστορία περί της διαφοράς της περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος εκ της λατίνων φωνής εξελληνισθείσα ...

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1991

τ.3ος - 2η έκδ.

270

1

1648

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Τόμος χαράς

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1985

 

270

1

1649

Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου, πρόλ.

Μελέται Α΄ : κοινωνικά, ποιμαντικά, λειτουργικά, οικουμενικά, διάφορα

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1993

(Ανάλεκτα Βλατάδων ; 56)

270

1

1650

Σωτήρχος, Παναγιώτης Μ.

Τι λένε οι άγιοι: (πνευματική χειραγωγία)

Παπαδημητρίου

Αθήνα, c.2002

ISBN: 960-550-087-6

270

1

1651

Τσάμης, Δημήτριος Γ.

Μητερικόν: διηγήσεις και βίοι των αγίων μητέρων της ερήμου, ασκητριών και οσίων γυναικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου

Θεσσαλονίκη, 1996

τ.6ος

270

1

1652

Θεόκλητος Διονυσιάτος, μοναχός

Το γεροντικόν: ήτοι αποφθέγματα αγίων γερόντων

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1961

 

270

1

1653

Μπαλάνος, Δημήτριος Σ.

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί γυναικός

[χ.ό]

[χ.τ.], 1936

Ανατύπωσις από την "Νέαν Εστίαν"

270

1

1654

Γαλανός, Μιχαήλ Ι.

Περί της διαγωγής μας προς τον κλήρον και την Εκκλησίαν

τύποις Κόσμος

Εν Αθήναις, 1926

Α΄: Ομιλίαι του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Β΄: Σύγχρονοι Παρατηρήσεις

270

1

1655

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ωριγένης (μέρος Α΄)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1956

τ.9ος . - (Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων)

270

1

1655

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ωριγένης (μέρος Θ΄), Ιούλιος Αφρικανός, Διονύσιος Αλεξανδρείας, Γρηγόριος Νεοκαισάρειας

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1958

τ.17ος . - (Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων)

270

1

1656

Βασίλειος ο Μέγας

Άπαντα τα έργα

Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

Θεσσαλονίκη, 1972

(Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας ; 1). - τ.1ος: Επιστολαί Α΄

270

1

1656

Βασίλειος ο Μέγας

Άπαντα τα έργα

Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

Θεσσαλονίκη, 1972

(Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας ; 2). - τ.2ος: Επιστολαί Β΄

270

1

1656

Βασίλειος ο Μέγας

Άπαντα τα έργα

Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

Θεσσαλονίκη, 1973

(Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας ; 3). - τ.3ος: Επιστολαί Γ΄

270

1

1656

Βασίλειος ο Μέγας

Άπαντα τα έργα

Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

Θεσσαλονίκη, 1973

(Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας ; 4). - τ.4ος: Εξαήμερος

270

1

1656

Βασίλειος ο Μέγας

Άπαντα τα έργα

Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

Θεσσαλονίκη, 1973

(Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας ; 6). - τ.6ος: Ομιλίαι και λόγοι

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, 1973

τ.1ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.3ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.4ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.5ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.6ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.7ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.8ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.9ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1977

τ.10ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1977

τ.11ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1657

Αθανάσιος ο Μέγας

Άπαντα Μεγάλου Αθανασίου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1977

τ.12ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1658

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός

Γρηγορίου του Θεολόγου

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.1ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1659

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Συμεών του Νέου Θεολόγου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.1ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1659

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Συμεών του Νέου Θεολόγου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.2ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1659

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Συμεών του Νέου Θεολόγου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1977

τ.3ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1659

Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Συμεών του Νέου Θεολόγου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1978

τ.4ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, 1972

τ.1ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, 1972

τ.2ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, 1972

τ.3ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, 1972

τ.4ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, 1973

τ.5ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.6ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.7ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.8ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

2

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.9ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.10ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.11ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1660

Βασίλειος ο Μέγας

Μεγάλου Βασιλείου άπαντα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.12ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.2ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.3ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.4ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.5ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.6ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.7ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.8ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.10ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.11ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.12ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.13ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.17ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.18ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.19ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.20ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.21ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.22ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.23ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.24ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.25ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.26ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.27ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.28ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.29ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.30ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.31ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.32ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.33ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.34ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός

Αθήναι, [197-]

τ.35ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.36ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.42ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.43ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.44ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.45ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.46ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.47ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.48ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.49ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.50ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.51ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.52ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.53ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.54ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.55ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1973

τ.56ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.58ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.59ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.60ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.61ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.62ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1974

τ.63ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.65ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.66ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.67ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.68ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.69ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1975

τ.70ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.71ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1976

τ.72ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1977

τ.73ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1978

τ.74ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1661

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα

Εκδόσεις Ωφέλιμου Βιβλίου

Αθήναι, 1978

τ.76ος. - (Άπαντα των Αγίων Πατέρων)

270

1

1662

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Καλλίσου Αγγελικούδη κατά Θωμά Ακινάτου

[χ.ό]

Αθήναι, 1970

 

270

1

1663

Στάμος, Παναγιώτης Γ.

Ιωάννου του Χρυσοστόμου Επιστολαί προς την Διακόνισσαν Ολυμπιάδα εις νεοελληνικήν απόδοσιν

τύποις Μ.Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1955

 

270

1

1664

Μαντζαρίδης, Γεώργιος Ι.

Γρηγορίου του Παλαμά Πραγματείαι γραφείσαι κατά τα έτη 1341 - 1343

τύποις Μ.Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1966

 

270

1

1665

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Εισαγωγή εις την Αρχαίαν Χριστιανικήν Γραμματείαν (96-325 μ.Χ.)

[χ.ό]

Αθήναι, 1974

(Αρχείον περιοδικού "Θεολογία" ; 1)

270

1

1666

Δρατσέλλας, Κωνσταντίνος Ν.

Βιβλιοθήκη Λατίνων Εκκλησιαστικών Πατέρων των πρώτων αιώνων

[χ.ό]

Αθήναι, 1968

τ.1ος: Κυπριανός Επίσκοπος Καρχηδόνος

270

1

1667

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Πατρολογία

Τυπο-εκδόσεις

Αθήναι, 1977

τ.1ος: Εισαγωγή, Β΄και Γ΄ αιώνας

270

1

1668

Νεκτάριος Κεφαλάς, Άγιος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως

Α΄: Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι της του Χριστού Εκκλησίας. Β΄: Μελέτη περί των αγίων εικόνων

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1972

 

270

1

1669

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Περί τον όρον "Αποστολικοί Πατέρες"

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1974

Ανάτυπο από το περιοδικό "Κληρονομία"

270

1

1670

Κωνσταντινίδης, Ιωάννης

Ανθολογία χριστιανικών κειμένων: Καινή Διαθήκη, Εκκλησιαστικοί συγγραφείς

Γρηγόρης

Αθήναι, [198-;]

(Τα καλύτερα βιβλία τσέπης ; Ε1)

270

1

1671

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Συμπόσιον Πατέρων, οι Αποστολικοί Πατέρες: εισαγωγή, κείμενον, σχόλια

[χ.ό]

Αθήναι, 1973

Τίτλος εξωφύλλου: Κλήμεντος Ρώμης Επιστολή Α΄ Προς Κορινθίους: (εισαγωγή, κείμενον, σχόλια)

270

1

1672

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η ιστορία των Θρησκευμάτων ως επιστήμη: μάθημα εναρκτήριον εκφωνηθέν δημοσία εν τη αιθούση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου τη 1η Απριλίου 1935

τύποις Πυρσού

Αθήναι, 1935

 

270.071

2

1673

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η ιστορία των Θρησκευμάτων καθ΄εαυτήν και εν τη Χριστιανική Θεολογία

τύποις Πυρσού

Αθήναι, 1938

 

270.071

3

1674

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Παναγιώτης Ν. Τρεμπέλας: ο πατερικός

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1978

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

270.092

1

1675

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Υπόμνημα Παν. Ν. Τρεμπέλα προς την Σην Θεολογικήν Σχολήν του Αθήνησι Πανεπιστημίου

τύποις Ζωής

Αθήναι, 1935

 

270.092

1

1676

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Marcel Richard: (1907-1976)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1977

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

270.092

1

1677

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Ο Jacques-Paul Migne και η συμβολή του εις την ανάπτυξιν των Πατερικών Σπουδών

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1975

 

270.092

1

1678

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Αυτοβιογραφικόν σημείωμα (1898-1963) και πνευματική προσφορά (1913-1963)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

270.092

1

1679

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Σπουδαί, τίτλοι, δράσις και επιστημονικαί εργασίαι: υπόμνημα προς την Θεολογικήν Σχολήν του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1939

 

270.092

1

1680

 

[Αυτοβιογραφία και πνευματική προσφορά: 1898-1963]

 

 

Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δεμένα μαζί: Σπουδαί, τίτλοι, δράσις και επιστημονικαί εργασίαι (Αθήναι, 1950) και Αυτοβιογραφικόν σημείωμα (1898-1963) και πνευματική προσφορά (1913-1963) (Αθήναι, 1963)

270.092

1

1681

Ξενογιάννης, Κωνσταντίνος Ν.

Λεωνίδας Ιω. Φιλιππίδης: (1898-1973): μαρτυρία και μήνυμα αιωνιότητος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

 

270.092

2

1682

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Υπόμνημα προς την Σ. Θεολογικήν Σχολήν του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

τύποις Πυρσού

Αθήναι, 1934

 

270.092

1

1683

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Εις Λεωνίδαν Φιλιππίδην Τακτικόν Καθηγητήν της Ιστορίας των Θρησκευμάτων εν τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Τιμητικόν Αφιέρωμα Επιτροπής εκ μαθητών του επί τη μετατάξει του εις Ομότιμον Καθηγητήν: ομιλούν τα κείμενα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

 

270.092

2

back

home

next

 The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.  Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.  Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.   The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.  The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.   At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. 

 

 

Francois Web design