Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

268  Θρησκευτική Αγωγή

 

1607

Μπαρδάκος, Παντελεήμων Δ., Αρχιμανδρίτης

Η αξία του Κατηχητικού Σχολείου

[χ.ό]

Αθήναι, 1966

 

268

1

1608

Κούρκουλας, Κωνσταντίνος Κ.

Η ανάπτυξις του θεσμού του Κατηχητικού Σχολείου εν Αγγλία και Αμερική κατά τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα

[χ.ό]

Αθήναι, 1961

 

268

2

1609

Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ.

Περί Κατηχητικών Σχολείων

[χ.ό]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Σχολείο και Ζωή"

268

1

1610

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Το Κυριακόν Σχολείον εν Ελλάδι

[χ.ό]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον εκ του Θρησκευτικού περιοδικού "Αναμόρφωσις"

268

1

1611

Ιωακείμ, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως

Η σημασία των Κατηχητικών Σχολείων

Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως

[Αλεξανδρούπολη, 1955;]

 

268

2

1612

Σιμιγιάτος, Παναγιώτης Χ.

Η συνεργασία των γονέων μετά του Κατηχητού

[χ.ό]

Θεσσαλονίκη, 1960

 

268

1

1613

Μπαρδάκος, Παντελεήμων Δ., Αρχιμανδρίτης

Τυ σύγχρονον κήρυγμα και η κατήχησις

[χ.ό]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπο

268

1

1614

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Το αίτημα της αναμορφώσεως του θεσμού του Κατηχητικού Σχολείου παρ' ημίν

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων

Εν Αθήναις, [1963;]

Ανάτυπο

268

2

1615

Αλεξάνδρου, Γεώργιος

Οδηγός του διδάσκοντος προσωπικού των Ελληνικών Ορθόδοξων Κατηχητικών Σχολείων Αμερικής

Επισκοπή Σικάγου

Σικάγον, 1930

 

268

1

1616

Μαρνέλλος, Γεώργιος Ε.

Η Θεία Λατρεία στα Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

[χ.ό]

Τήνος, 1984

 

268

2

1617

Κουϊμουτσόπουλος, Δημήτρης Ι.

Ο εκκλησιασμός των μαθητών

τυπο-Μυρτίδη

Αθήναι, 1938

 

268

1

1618

Μητσόπουλος, Νικόλαος Ευθ.

Σύγχρονα κατηχητικά προβλήματα

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1967

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

268

1

1619

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Τα Κατηχητικά μας: (το Κατηχητικόν έργον μιας υπερεικοσαετίας)

Μητρόπολη Νικοπόλεως

Εν Αθήναις, 1974

 

268

1

1620

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού, επιμέλεια

Γ'  Πανελλήνιον Θεολογικόν Συνέδριον "Χριστιανισμός και σύγχρονος Ελληνική παιδεία" 1-3 Ιουνίου 1963: (πρακτικά)

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων

Εν Αθήναις, [1963]

(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 32)

268

2

1621

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ., επιμέλεια

Πρακτικά Ε΄ Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου "Θρησκεία- Παιδεία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία" 3-5 Σεπτεμβρίου 1982

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων

Αθήναι, 1984

 

268

1

1622

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Μόνοι μας διώχνομε τη χαρά

Ζωή

Αθήναι, 1968

 

268

1

1623

Παπαγεωργίου-Εράλδυ, Γεώργιος Κ.

Η εσωτερική ένωσις της Εκκλησίας λέγεται πολιτική ένωσις αυτής

Βιβλιοπωλείον "Η Περιστέρα"

Αθήναι, 1964

Συμπλήρωμα του βιβλίου: Πολιτική μόρφωσις των Χριστιανικών και Μουσουλμανικών Λαών

268

1

1624

Φραγκούλης, Ιωάννης Δ.

Θρησκευτική διδασκαλία και απολογητικός αυτής χαρακτήρ

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1937

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

268

1

1625

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Είναι επιστημονικώς δυνατή ορθόδοξος αγωγή; : μια άποψις

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1935

 

268

1

1626

Μαστρογιαννόπουλος, Ηλίας, πρόλογος

Ένα γράμμα από την Τήνον προς τους ορθοδόξους αδελφούς μας

Πανελλήνιον Ιερόν Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τήνου

Τήνος, 1968

 

268

5

1627

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πρόγραμμα μαθημάτων Σχολής Ιεροκηρύκων - Εξομολόγων - Κατηχητών: (μετ' εισαγωγικής εκθέσεως)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1947

 

268

1

1628

Μπερτόλης, Ηλίας

Κατηχητικά Σχολεία

Πατριαρχικόν Τυπογραφείον

Αλεξάνδρεια, 1932

 

268

1

1629

 

Τα Κατηχητικά Σχολεία: (γνώμαι ανωτέρων Ελλήνων εκπαιδευτικών)

Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων "Η Χριστιανική Αγωγή"

Αθήναι, [195-]

Ανάτυπον εκ του "Δελτίου της Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδευτικών Λειτουργών"

268

1

1630

Σακελλαρίου, Αργύριος Π.

Πρέπει να διδάσκεται η Παλαιά Διαθήκη;

Ι. Ράλλης

Αθήναι, 1928

 

268

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker