Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

267   Ενώσεις θρησκευτικού έργου

 

1583

Fiore, Mario A.

La Associazione Laicali nella Chiesa Cattolica

Confraternita del SS. Rosario

Torremaggiore, 1966

 

267

1

1584

Robertson, D.B., editor

Voluntary Associations: a study of groups in free societies: essays in honor of James Luther Adams

John Knox Press

Richmond, c.1996

 

267

1

1585

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Εισήγησις ενώπιον της Σ. Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Α΄: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος Β΄:  Το οικονομικόν πρόβλημα και η οικονομική ενίσχυσις του Ι. Κλήρου

[χ.ό]

Αθήναι, 1963

 

267

1

1586

Παντελεήμων Β. Φωστίνης, Μητροπολίτης Καρυστίας, Σκύρου και Χίου

Μελέτη περί ιδρύσεως του Μοναχικού Τάγματος της Αποστολικής Διακονίας

τύποις Χαρακιάδης

Χίος, [195-;]

 

267

1

1587

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τα έτη 1958 και 1959: (έκθεσις πεπραγμένων)

[χ.ό]

Αθήναι, 1960

 

267

1

1588

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Το έργον της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το έτος 1960

[χ.ό]

Εν Αθήναις, 1961

 

267

1

1589

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω., πρόλογος

Κρίσεις τινές περί του έργου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τα έτη 1958 - 1961

[χ.ό]

Αθήναι, 1963

 

267

1

1590

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Επιδιώξεις και επιτεύγματα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το έτος 1961

[χ.ό]

Εν Αθήναις, 1962

 

267

1

1591

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Η Αποστολική Διακονία : εισήγησις εις την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

[χ.ό]

Εν Αθήναις, 1963

 

267

1

1592

Εθνικό Συμβούλιο Χ. Α. Ν.

Τα 30 χρόνια της Χριστιανικής Αδελφότητος των Νέων εις την υπηρεσίαν της Ελληνικής Νεότητος (1923-1953)

Χριστιανική Αδελφότητα Νέων

Εν Αθήναις, 1956

 

267

1

1593

Παπαγεωργίου-Εράλδυ, Γεώργιος Κ.

Η Χριστιανική Ένωσις: υπέρ του Ι. Ναού του Αγ. Οικουμενίου εις την Χαϊδεμένην Δυτικής Θεσσαλίας

[χ.ό]

Αθήναι, 1970

 

267

1

1594

Ρακτιβάν, Ν. Θ.

Η πνευματική προσωπικότης των στελεχών μας: παιδαγωγική εξέτασις των θέσεων αυτών έναντι του Χριστιανισμού: εισήγησις εγκριθείσα υπό της παιδαγωγικής επιτροπής της οργάνωσης

Οργάνωσις Ελπιδοφόρων εν Ελλάδι

Αθήναι, 1936

 

267

1

1595

Ευστάθιος, Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

Λογοδοσία Πεπραγμένων των Αλεξανδρείων Κληροδοτημάτων έτους 1963

τύποις Τάσου Χρονέα

Καλαμάτα, 1964

 

267

2

1596

Ευστάθιος, Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως

Λογοδοσία Πεπραγμένων του οικ. έτους 1964 των Αλεξανδρείων Κληροδοτημάτων

τύποις Λ. Χρονέας & Υιός

Καλαμάτα, 1965

 

267

1

1597

Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμείον

Απολογισμός του έργου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου (1968-1872)

Αρχιεπισκοπή Αθηνών

[Αθήνα, 1973]

 

267

1

1598

Γυμνάσιο Λαπήθου

Δελτίον εθνικού και θρησκευτικού προσκυνήματος εις Ελλάδα των Χριστιανικών μαθητικών ομάδων (Αγάπης) Ελληνικού Γυμνασίου Λαπήθου

Ελληνικό Γυμνάσιο Λαπήθου

Λαπήθι, 1966

 

267

1

1599

Πρωτόπαπας, Νικόλαος Ι.

Συνοπτική ιστορία του Θεολογικού Οικοτροφείου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: ίδρυση, λειτουργία, προσφορά

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1986

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

267

1

1600

Ελεήμων Εταιρεία

Λογοδοσία του Εφορευτικού Συμβουλίου περί Πεπραγμένων κατά τα έτη 1903-1904

τύποις Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1905

 

267

1

1601

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου"

Πεπραγμένα Φιλανθρωπικού Σωματείου Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 1970, έτος τέταρτο

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου"

Αθήναι, [1971;]

 

267

1

1602

Δακτυλίδης, Πέτρος Γ.

Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά τα έτη 1985 και 1992: (έκθεσις πεπραγμένων)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1993

 

267

1

1603

Ύδωρ εκ Πέτρας

Καταστατικόν

Ύδωρ εκ Πέτρας

Άγιος Νικόλαος Κρήτης, 1978

Ανάτυπο από το περιοδικό "Ύδωρ εκ Πέτρας"

267

2

1604

XIXth World Conference

Handbook of the Young Men's Christian Association XIXth World Conference = Christlicher Verein Junger Manner XIXe Weltkonferenz Fuhrer = Union Chretienne de Jeunes Gens XIXeme Congres Universel Guide

Suomal Kirjall Seuran

Helsinki, 1926

 

267

1

1605

Παπαγιαννόπουλος, Διονύσιος Δημ.

Το εν Βουλγαρία Διεθνές Συνέδριον της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας των Χριστιανών Φοιτητών

εκ του τυπογραφείου Π.Δ. Κυριακού

Εν Αθήναις, 1936

 

267

1

1606

Syndesmos

Minutes and reports of the Sixth General Assembly of the World Organization of Orthodox Youth Movements "Syndesmos"

Syndesmos

Punkaharju (Finland), 1964

 

267

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker