Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

264.23   Ύμνοι

 

1528

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Ιωάννης Θ. Σακελλαρίδης: ο εκκλησιαστικός και εθνικός ημών υμνωδός

[χ.ό.]

[χ.τ., 196-]

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Νέα Εστία"

264.23

1

1529

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Ιωσήφ ο Υμνογράφος και Ιωσήφ ο Στουδίτης και το έργον αυτών: (κρίσεις και παρατηρήσεις)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

264.23

1

1530

Λιβαδάρας, Νικόλαος Α.

Το πρόβλημα της γνησιότητος των αγιολογικών ύμνων του Ρωμανού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Διδακτορική διατριβή

264.23

1

1531

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Μια τεσσαρακονταετία υμνογραφικής διακονίας: ήτοι κατάλογος εκδεδομένων και ανέκδοτων ακολουθιών και κανόνων αυτού (1930-1970)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1971

 

264.23

2

1532

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Ο Μέγας Αθανάσιος εις την υμνογραφίαν

[χ.ό.]

Καλαμάτα, 1973

Ανάτυπο από το περιοδικό "Διδαχή"

264.23

1

1533

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν.

Ανέκδοτοι ύμνοι εις τον ιερομάρτυρα Δωρόθεον

[χ.ό.]

[χ.τ., 1957]

Ανάτυπον

264.23

1

1534

Αργυρόπουλος, Γιάγκος

Η Κασσιανή: (ο βίος και το ποιητικόν έργον αυτής): διάλεξις εν τη αιθούση του "Παρνασσού" την 1ην Ιανουαρίου 1924, και επαναληφθείσα εν τη αυτή αιθούση, την 20ην Απριλίου 1924

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1924

 

264.23

1

1535

Λαμπάκης, Γεώργιος

Η μοναχή Κασσιανή: η ωραία, ευγενεστάτη και σοφοτάτη υμνολόγος της Εκκλησίας: (βίος, ιστορία, έργα και ανάπτυξις του ύμνους αυτής)

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1912

 

264.23

1

1536

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Η μορφωτική και παιδαγωγική αξία της εκκλησιαστικής μας υμνολογίας

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων

Εν Αθήναις, 1970

Ανάτυπον

264.23

1

1537

Παπαδόπουλος, Στέφανος Εμμ.

Αγγελικόν Μήνυμα: (οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου): λογοτεχνική ανάλυσις των 24 Οίκων των Χαιρετισμών της Θεοτόκου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1982

 

264.23

2

1538

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Η εκκλησιαστική ποίησις και ο ποιητής των παθών Σωφρόνιος Ιεροσολύμων (634 - 11 Μαρτίου 638)

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1968

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εφημέριος"

264.23

2

1539

Λαϊνάς, Θεόκτιστος Αθ.

Κασσιανή: η Βυζαντινή αρχόντισσα και ποιήτρια

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

264.23

1

1540

Δημητρόπουλος, Γερμανός

"Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε": ήτοι ερμηνεία των 24 Οίκων του Ακαθίστου Ύμνου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

264.23

1

1541

Πρωτοπαπαδάκη-Παπακωνσταντίνου, Ελένη

Ο Ακάθιστος Ύμνος: πρωτότυπο κείμενο, νεοελληνική μετάφραση  = The Akathistos Humn: english translation = L' Hymne Acathiste: traduction francaise = L' Inno Acathistos: traduzione italiana=

[χ.ό.]

Αθήνα, [1988]

ISBN: 960-8490-04-9

264.23

1

1542

Σπουρλάκου-Ευσταθίου, Αγγελική

Ο Ακάθιστος Ύμνος: η ποιητική, θρησκευτική και εθνική του διάσταση

Πιτσιλός

Αθήνα, 1995

ISBN: 960-7112-51-2

264.23

2

1543

Διονύσιος Λ. Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης

Η αρχαία μουσική του Ακαθίστου Ύμνου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

Ανάτυπο

264.23

1

1544

Δρούλιας, Ιωάννης Δ.

Ο ψάλτης Παπαδιαμάντης: επί τη 60η επετείω του θανάτου του

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Νέα Κτίσις"

264.23

1

1545

Δρούλιας, Ιωάννης Δ.

Η λέξις και η έννοια "φως" και παράγωγα αυτού εις την υμνογραφίαν των "Φώτων"

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1971

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εφημέριος"

264.23

1

1546

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Η κοσμητική φρασεολογία εις τον Ιερόν Χρυσόστομον εν τη εν χρήσει υμνογραφία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

264.23

1

1547

Πάσχος, Παντελής Β.

Άπαντα τα Υμνογραφικά του Ματθαίου Βλάσταρη: κριτική έκδοσις πάντων των κατανυκτικών και αντιαιρετικών Στιχηρών και Μακαρισμών του Ματθαίου Βλάσταρη επί τη βάσει των γνωστών χειρογράφων κωδίκων (editio princeps)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1980

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

264.23

1

1548

Πάσχος, Παντελής Β.

Gabriel l' hymnographe Kontakia et Canons: avec introduction, texte critique, traduction et notes

[s.n.]

Paris-Athenes, 1978

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Θεολογία"

264.23

1

1549

Κατσανεβάκης, Βενέδικτος

Δαβιδικά ποιήματα

Χριστιανός

Αθήναι, 1964

 

264.23

1

1550

 

Temple dedie a la Sagesse Divine

[s.n.]

[s.l., 192-;]

 

264.23

1

1551

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Neun unedierte humnen des Johannes Kyparissiotes

[s.n.]

[s.l., 196-]

 

264.23

2

1552

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Η υμνογραφία της Αρχαϊκής Εκκλησίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1959

 

264.23

1

1553

Κωνσταντόπουλος, Ν. Κ.

Η αρχαία ελληνική μετρική εν τη Βυζαντινή Λειτουργική Υμνογραφία: μετ' επιμέτρου: (περί των τονικώς εκτελουμένων προσωδιακών τετραμέτρων του Αριστοφάνους και του αρχαίου εν γένει τονισμού)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1954

 

264.23

2

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Ύμνος της παρθενίας

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1954

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 14)

264.23

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Ειρήνης εγκώμιον παραινετικόν

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1935

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 2)

264.23

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Ρωμανού του Μελωδού Χαιρετισμοί εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1955

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 23)

264.23

6

1554

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Η καύσις των νεκρών

[χ.ό]

Αθήναι, 1987

 

265.85

1

back

home

next

http://t0.extreme-dm.com/0.gif?tag=tinobiz&j=y&srw=1280&srb=32&l=

 

 

Francois Web design