Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

264     Δημόσια Λατρεία

 

1385

 

Μέγας και Ιερός Συνέκδημος Ορθοδόξου Χριστιανού: περιέχων άπασαν την τάξιν προσευχών και ακολουθιών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πάντων των αγίων και πασών των εορτών, κινητών και ακινήτων

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1969

έκδ. επαυξ. και επιμελ.

264

1

1386

 

Συνέκδημος Ορθοδόξου Χριστιανού: ήτοι βιβλίον προσευχών: περιέχον τας εκκλησιαστικάς ακολουθίας των Κυριακών και εορτών του όλου ενιαυτού και αιώνιον Πασχάλιον και Κυριακοδρόμιον

Σαλιβέρος Μιχ.

[Αθήναι, 19--]

 

264

1

1387

Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Γ.

Ερμηνεία εις τη Θείαν Λειτουργίαν

Ζωή

Αθήναι, 1940

4η έκδ.

264

1

1388

Λιανάς, Ζαχαρίας Α.

Ακάθιστος Παρακλητική Ακολουθία του Δεκαπενταύγουστου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1950

 

264

3

1389

 

Χαιρετισμοί της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης Ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [196-;]

 

264

1

1390

 

Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιον τον Τροπαιοφόρον

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [196-;]

 

264

1

1391

Νήφων, μοναχός

Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Χαραλάμπην τον Θαυματουργόν

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [196-;]

 

264

1

1392

Νήφων, μοναχός

Χαιρετισμοί και Παρακλητικός Κανών εις τον Μεγαλομάρτυρα και θαυματουργόν Άγιον Μηνάν

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [197-;]

 

264

1

1393

Ιάκωβος Μαλλιαρός, Μητροπολίτης Μηθύμνης

Ασματική Ακολουθία της Οσίας μητρός ημών Θεοκτίστης της Μηθυμναίας της εν τω Ιερώ Προσκυνήματι Εκατονταπυλιανής Πάρου ασκησάσης

Επιτροπή Αποπερατώσεως Ιερού Ναού Οσίας Θεοκτίστης εν Μυθύμνη

Μυτιλήνη, 1966

2η έκδ.

264

1

1394

 

Χαιρετισμοί εις τον Πανάγιον Τάφον

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [197-;]

 

264

1

1395

 

Χαιρετισμοί εις τον Τίμιον Σταυρόν

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [197-;]

 

264

1

1396

 

Παρακλητικός Κανών και Χαιρετισμοί εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

[χ.ό.]

[χ.τ., 196-;]

 

264

1

1397

Gogol, Nikolay

Η Θεία Λειτουργία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

264

1

1398

Ελευθεριάδης, Ευθύμιος

Κανών ικετήριος εις την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Βαρβάραν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

264

1

1399

Χριστόφορος, μοναχός Ιβηροσκητιώτης

Χαιρετισμοί και Παρακλητικός Κανών εις τον Πρόδρομον και Βαπτιστήν του Χριστού Ιωάννην

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, [197-;]

 

264

1

1400

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, [196-;]

 

264

1

1401

Φουντούλης, Ιωάννης Μ.

Αι Μεγάλαι Ώραι της Μεγάλης Πέμπτης, Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου: (κατά τον υπ' αριθμ. 7 Κώδικα της εν Αθήναις Εθνικής Βιβλιοθήκης)

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1964

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

264

1

1402

Αργυρόπουλος, Χρήστος

Η Θεία Λειτουργία: (γνωριμία με τη λατρεία μας)

[χ.ό.]

Αθήναι, [196-;]

3η έκδ.

264

1

1403

Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου

The Sacrementary of Serapion

[s.n.]

Thessaloniki, 1967

 

264

1

1404

Πολύκαρπος Λιώσης, Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης

Προσευχόμενοι και βαττολογήσητε: απάντησις εις το προς την Ιεράν Σύνοδον Υπόμνημα των Καθηγητών του εν Τήνω Ταχυρύθμου Ιερατικού Φροντιστηρίου

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1968

 

264

1

1405

Μπουγιέ, Λουΐ

Οι Καθολικοί της Δύσεως και η Βυζαντινή Λειτουργία

[χ.ό.]

Αθήναι, [196-;]

 

264

1

1406

Παπαδάκης, Εμμανούλ Ι.

Ιερόν κειμήλιον εμπεριέχον ύμνους μετά ευχών και στίχων εγκωμιαστικών εις τας Θεομητορικάς εορτάς της Πανυμνήτου Θεοτόκου

τυπογραφείον Α. Ζ. Διαλησμά

Εν Αθήναις, [1910]

 

264

2

1407

Φουντούλης, Ιωάννης Μ.

Η εικοσιτετράωρος ακοίμητος δοξολογία

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1963

Διδακτορική διατριβή

264

1

1408

Φράγκος, Κωνσταντίνος Δ.

Σχέδιον Ορθοδόξου "Λειτουργικής Κινήσεως" και "Λατρευτικής Αγωγής" των παίδων συνταχθέν κατόπιν περιγραφής και κριτικής επεξεργασίας των εν τη γαλλοφώνω περιοχή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας παρατηρηθέντων αντιστοίχων φαινομένων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

Διδακτορική διατριβή

264

1

1409

Γιανναράς, Χρήστος

Λειτουργική ευσέβεια και ηθική: (διάγραμμα συστηματικής ερμηνείας των όρων)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

264

1

1410

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Η λειτουργική μόρφωσις και αγωγή: (συμβολή εις την θεωρίαν της Χριστιανικής Αγωγής)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπον εκ του Δελτίου "Εκκλησία"

264

2

1411

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Περιστατική Ακολουθία και Προσφώνησις: επί τη ελεύσει εις Κατερίνην εκπροσώπων των ανά την Οικουμένην Ορθοδόξων Εκκλησιών και Θεολογικών Σχολών: (9/10 Μαΐου 1971)

[χ.ό.]

Εν Κατερίνη, 1971

 

264

1

1412

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Λειτουργικοί Τύποι Αιγύπτου και Ανατολής: (συμβολαί εις την Ιστορίαν της Χριστιανικής Λατρείας)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1961

 

264

1

1413

Δούκας, Σωφρόνιος

Η Ιερά Λειτουργία: (ερμηνεία πρακτική)

τύποις Προμηθέως

Εν Αθήναις, 1922

 

264

1

1414

Χρυσόστομος Λαυριώτης, μοναχός

Ασματική Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και ιαματικού Ορέστου του εν Τυάνων της Καππαδοκίας

Θεόδοτος Σοφοκλής

Αθήνησιν, 1956

 

264

1

1415

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία της ενδόξου παρθενομάρτυρος Ευνίκης Αγίας της Εθνικής Αντιστάσεως (ΚΗ΄ Οκτωβρίου, 28η)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

 

264

1

1416

Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης, επιμέλεια

Λεσβιακόν "Μηναίον": περιέχον τας Ιεράς Ακολουθίας των εν τη νήσω Λέσβω, διαλαμψάντων Αγίων Ιεραρχών Οσίων και Μαρτύρων από Χριστού μέχρι των καθ' ημάς νεοτέρων χρόνων

Μητρόπολη Μυτιλήνης

Μυτιλήνη, 1969

 

264

1

1417

Βαρθολομαίος, ο Κουτλουμουσιανός

Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον: περιέχον την από του Πάσχα μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν: επιτέλους δε και τα εωθινά Ευαγγέλια τα εν τω Όρθρω εκάστης των εν τω μεταξύ τούτω εορτών αναγιγνωσκόμενα

Σαλιβέρος Μιχ.

Εν Αθήναις, 1916

 

264

1

1418

Βαρθολομαίος, ο Κουτλουμουσιανός

Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον: περιέχον την από του Πάσχα μέχρι της των Αγίων Πάντων Κυριακής ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν: επι τέλους δε και τα εωθινά Ευαγγέλια τα εν τω Όρθρω εκάστης των εν τω μεταξύ τούτω εορτών αναγιγνωσκόμενα

Σαλιβέρος Μιχ.

Εν Αθήναις, 1933

 

264

1

1419

Παπαμερκούριος, Γεώργιος

Παρακλητική: ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη: περιέχουσα άπασαν την ανήκουσαν αυτή ακολουθείαν μετά των εν τω τέλει συνήθων προσθηκών

Σαλιβέρος Μιχ.

Εν Αθήναις, 1929

 

264

1

1420

Βαρθολομαίος, ο Κουτλουμουσιανός

Μηναίον του Σεπτεμβρίου: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1959

 

264

1

1421

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κώδιξ Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1972

 

264

1

1422

 

Τριώδιον κατανυκτικόν: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής από της Κυριακής του Τελώνου και του Φαρισαίου μέχρι του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου: μετά των Τριαδικών Ύμνων και φωταγωγικών, στιχηρών τε και καθισμάτων διαφόρων εν τω τέλει

Σαλιβέρος Μιχ.

Αθήναι, [19--]

 

264

1

1423

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Η επί ορκωμοσία τελετή εις την Κυπριακήν Εθνοφρουράν

[χ.ό.]

Λευκωσία Κύπρου, 1966

 

264

1

1424

Καλλίστρατος, Ηλίας Α.

Ψαλμοκεκραγάριον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, [196-;]

Βιβλίον δεύτερον. - (Βιβλιοθήκη Χριστοπολιτείας ; αρ.15)

264

1

1424

Καλλίστρατος, Ηλίας Α.

Ψαλμοκεκραγάριον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1983

Βιβλίον τρίτον. - (Βιβλιοθήκη Χριστοπολιτείας ; αρ.16)

264

3

1425

Ναός Αγίου Παύλου

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Απόστολον Παύλο

Ναός Αγίου Παύλου

Λευκωσία, 2002

ISBN: 9963-8705-0-3

264

1

1426

Διαμαντής, Βασίλειος Κ.

Θέλεις να μάθης πότε εορτάζεις;

[χ.ό.]

Αθήναι, 1991

2η έκδ.

264

1

1427

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και των συν αυτώ μαρτύρων (15 Απριλίου, ιε΄)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

 

264

2

1428

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και των συν αυτώ μαρτύρων (15 Απριλίου, ιε΄)

περιοδικό Εφημέριος

Αθήναι, 1967

2η έκδ.

264

2

1429

Χαριστός, Νικόλαος Α.

Ακάθιστος Ύμνος του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου

[χ.ό.]

[χ.τ., 196-;]

 

264

2

1430

Νικόδημος ο Αγιορείτης, Όσιος

Θεοτοκάριον: νέον ποικίλον και ωραιότατον οκτώηχον: περιέχον εξήκοντα δυο κανόνας προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Φοίνιξ

Εν Βενετία, 1906

5η έκδ.

264

1

1431

 

Απόστολος: ήτοι Πράξεις και Επιστολαί των Αγίων Αποστόλων καθ' όλον το έτος επ' Εκκλησίαις αναγινωσκόμεναι

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1954

 

264

1

1432

Περαντώνης, Ιωάννης Μιχ.

Επιτάφιος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

264

1

1433

Παλαιτσάκης, Γρηγόριος Εμμ.

Χαιρετισμοί προς την υπεράχραντον Δέσποιναν ημών Θεοτόκον και αειπάρθενον Μαρίαν Ελεούσαν

[χ.ό.]

[χ.τ., 195-;]

 

264

3

1434

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ακολουθία της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1952

 

264

3

1435

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας, επιμέλεια

Ακολουθία της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας της επικαλουμένης "Ελεηστρίας" εγκρίσει της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1955

 

264

1

1436

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β.

Μικρόν Αγιορείτικον Θεοτοκάριον της Ακαθίστου εορτής και το Θεοτοκάριον του Νικοδήμου

τυπογραφείον Μυρτίδου

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο

264

1

1437

Νεκτάριος Κεφαλάς, Άγιος, Μητροπολίτης Πενταπόλεως

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1955

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

264

1

1438

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Ακολουθία του βαπτίσματος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1949

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

264

1

1439

Μουστάκας, Χρυσόστομος

50 ψαλμοί: στιχουργημένοι εις την νεοελληνικήν ωσάν απλοϊκόν Προσευχητάριον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

264

2

1440

Comite Universel des Unions Chretiennnes de Jeunes Gens

Laudemus: recueil de cantiques pour Conferences Universelles = collections of hymns for World's Conferences = sammlung von Liedern fur weltkonferenzen

Comite Universel des Unions Chretiennnes de Jeunes Gens

Geneve, [1923]

 

264

1

1441

Φουντούλης, Ιωάννης Μ.

Το λειτουργικόν έργον Συμεών του Θεσσαλονίκης: (συμβολή εις την ιστορίαν και θεωρίαν της Θείας Λατρείας)

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Θεσσαλονίκη, 1965

Διατριβή επί Υφηγεσία. - (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ; 84)

264

1

1442

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Η μορφωτική αξία του ισχύοντος Τριωδίου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Διατριβή επί Υφηγεσία

264

2

1443

Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου

Η αναφορά της Λειτουργίας του Αγίου Μάρκου

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1959

Διδακτορική διατριβή

264

1

1444

Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου

Η αναφορά της Λειτουργίας του Κλήμεντος

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1959

Διατριβή επί Υφηγεσία

264

1

1445

Αντωνιάδης, Ευάγγελος

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις προκειμένων και αλληλουαρίων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1934

Ανάτυπο

264

1

1446

Παντελεήμων Μπεζενίτης, Μητροπολίτης Αττικής

Αγιολόγιον της Ζακύνθου: περιέχον Ακολουθίας, βίους, θαύματα, Παρακλητικούς και Λιτανευτικούς Κανόνας των Ζακυνθίων και των τα μάλα εν Ζακύνθω τιμωμένων Αγίων, βάσει παλαιών εκδόσεων και χειρογράφων εις κοινήν των Ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν

Βιρβίλλης Ζήσιμος

Αθήνα, 1994

 

264

1

1447

Ιερόθεος Θ. Κυριαζόπουλος, Ιεροκήρυκος Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

Βίος και ακολουθία μετά Παρακλητικού Κανόνος του πολιούχου Λακεδαίμονος Οσίου Νίκωνος του "Μετανοείτε'

[χ.ό.]

Σπάρτη, 1963

 

264

1

1448

Αγαθόνικος, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αγαθόνικου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1953

 

264

1

1449

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους, επιμέλεια

Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Διονυσίου του νέου ασκητού του εν Ολύμπω όρει της Πιερίας εκλάμψαντος: ψαλλομένη τη ΚΓ΄ του Ιανουαρίου μηνός μετά δυο Παρακλητικών Κανόνων: εκδίδεται επί τη βάσει της εν Κωνσταντινουπόλει εν 1901 Γ΄ εκδόσεως

Μονή Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω

Εν Κατερίνη, 1973

 

264

1

1450

Μάξιμος, Άγιορείτης

Παναγία Θεοτόκε! : εκκλησιαστικές προσευχές στην Ουράνια Μητέρα μας!: τα καθ' ημέραν προσόμοια Θεοτόκια Τριωδίου, Πεντηκοσταρίου, Παρακλητικής, Θεοτοκαρίου και των Μηναίων

[χ.ό.]

Άγιον Όρος Άθως, 1996

Α΄: 1.250 ύμνοι, λεξιλόγιο, ευρετήριο

264

1

1451

Καραδήμος, Ευάγγελος Χ.

Ασματική Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου του διορατικού και θαυματουργού: μετά Παρακλητικού Κανόνος, Χαιρετισμών και Εγκωμίων

Ιχνηλασία

Αθήναι, 1998

ISBN: 960-7703-33-2

264

2

1452

Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, Ιερομόναχος

Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον και ένδοξον Απόστολον Λουκάν τον ιατρόν και Ευαγγελιστήν

Ναός Αποστόλου Λουκά

Κοκκίνες Στροβόλου, 2001

 

264

1

1453

 

Βίος και ακολουθίες του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρα και ιαματικού Παντελεήμονα

Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ενορίας Αρχαγγέλου - Μακεδονίτισσας

Λευκωσία, 2000

2η έκδ. - ISBN: 9963-8345-0-7

264

1

1454

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού

Το έλαιον εξ επόψεως τελετουργικής

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

Ανάτυπον εκ του περιοδικού  "Εκκλησία"

264

1

1455

Έξαρχος, Βασίλειος Κ.

Τα είδη των Αναγνωσμάτων εν τη Ελληνική Ορθοδόξω Εκκλησία

Πατριαρχικόν Τυπογραφείο

Αλεξάνδρεια, 1935

Ανατύπωσις εκ του "Εκκλησιαστικού Φάρου"

264

2

1456

Έξαρχος, Βασίλειος Κ.

Το παρ' ημίν ισχύον σύστημα Βιβλικών Αναγνωσμάτων εν τοις τακτοίς καιροίς δημοσίας λατρείας: κατά το Παλαιόν και κατά το Νέον Ημερολόγιον

τύποις Ι.Λ. Αλευροπούλου

Εν Αθήναις, 1935

τχ.Α΄: Ο κινητός κύκλος

264

1

1457

Έξαρχος, Βασίλειος Κ.

Περί την ιστορίαν των Βιβλικών Αναγνωσμάτων: τα προβλήματα και αι δυσχέρειαι της ερεύνης των εν τη Δημοσία Λατρεία Βιβλικών Αναγνωσμάτων

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1936

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

264

1

1458

Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος

Αναστασιματάριον αργόν και σύντομον

Ζωή

Αθήναι, 1933

έκδ. νέα επιμ.

264

1

1459

Βικέτος, Εμμανουήλ Ι.

Υμνογραφικά πονήματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 2001

 

264

1

1460

Πλατανίτης, Κωνσταντίνος Θ.

Πασχάλιοι πίνακες: (κατά το "διορθωμένον" Ιουλιανόν Ημερολόγιον)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1956

Ανάτυπον εκ του περιοδικού  "Εφημέριος"

264

1

1461

Τυπάλδος, Νίκος Β.

Το δωδεκάορτον: ποιητική ιστόρησις των αγίων εικόνων

Κέντρο Μελέτης Ορθόδοξου Πολιτισμού

Αθήναι, 1980

 

264

1

1462

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χριστοστόμου: μετά των ακολουθιών του Εσπερινού και του Όρθου

Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη

[Ηράκλειο], 1993

Αντιγραφή και διακόσμηση δια χειρός μοναχού Γαβριήλ Π. Μαμουγιώργη

264

1

1463

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Μικρόν Ευχολόγιον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1950

τ.Α΄: Αι ακολουθίαι και τάξεις Μνήστρων και Γάμου, Ευχελαίου, Χειροτονιών και Βαπτίσματος: κατά τους εν Αθήναις ιδία κώδικας

264

1

1464

Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν., επιμέλεια

Η Θεία Λειτουργία: περιέχουσα τον Εσπερινόν, τον Όρθρον, την Προσκομιδήν, τας Τρεις Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και των Προηγιασμένων ως και πολλά άλλα χρήσιμα εις τους ιερείς και διακόνους

Σαλιβέρος Μιχ.

Εν Αθήναις, 1924

έκδ. νέα

264

1

1465

 

Ibada: ya Maombi ya Asubuhi (Orthros), ya Saa ya Sita na ya Tipika

Orthodox Editions

Nairobi - Athens, 1986

 

264

1

1466

Κωνσταντίνου, Θεόδωρος Β.

Οι Μακαρισμοί

[χ.ό.]

Αθήναι, 1951

 

264

1

1467

Γκητάκος, Μιχαήλ Χ.

Ο ψαλείς το 1821 εν δεσμωτηρίω Παρακλητικός Κανών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον υπό των μελλοθανάτων Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου: (μεθ' ιστορικής εισαγωγής ερμηνευτικών σχολίων και κρίσεων)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1953

 

264

1

1468

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού

Α΄: Έλεγχος των Παρατηρήσεων του Γ. Μπεκατώρου επί του "Ημερολογίου της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 1959". Β΄: Παρατηρήσεις επί της "Τάξεως" αυτού του έτους 1959

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

264

1

1469

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Liturgia Lidukiru lyo Mudukiru Chrysostomos: elie kanisa yetu lya Orthodox endukiru = Η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου

Πορευθέντες

Αθήναι, 1968

 

264

2

1470

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Liturgiya Entukuvu: ey'Omutukuvu mu Bakitaffe Yowanne Chrysostomo

Orthodox Editions

Nairobi - Athens, 1987

Στη γλώσσα Λουγκάντα

264

2

1471

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Liturghia Takatifu: illiyoandikwa na Yohana Krisostomo

Orthodox Editions

Nairobi, 1985

Στη γλώσσα Σουαχίλι

264

1

1472

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Igongona (Liturgia) Ritheru: riria riandikiruo ni Mutheru Johana Chrisostomo: na Mahoya ma Ruc-ini (Orthros)

Orthodox Editions

Nairobi - Athens, 1985

Στη γλώσσα Κικούγιου

264

1

1473

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η Θεία Λειτουργία

Ινστιτούτο Ορθόδοξων Θεολογικών Μελετών "Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς"

Εν Μιλάνω, 1969

Στην ιταλική γλώσσα

264

1

1474

 

Η Θεία Λειτουργία: Απολυτίκια Αναστάσιμα των Αγίων του Έτους και διαφόρων εορτών = The Divine Liturgy: Dismissal Hymns of the Resurrection and the Saints through the year

Greek Archdiocese of North and South America

New York, [19--]

 

264

1

1475

Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Άγιος

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1948

5η έκδ.

264

1

1476

Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Άγιος

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1959

7η έκδ.

264

3

1477

Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, Άγιος

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, [1970]

10η έκδ.

264

1

1478

Ζήτης, Στέφανος

Τυπικόν Ολονυκτίου Αγρυπνίας: αντιπαραβληθέν προς τα αρχαία κτητορικά τυπικά του Αγίου Όρους Άθω κα εγκριθέν υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, προς χρήσιν των απανταχού γινομένων Αγρυπνιών

εκ του τυπογραφείου Ν. Γιαμούρης

Εν Αθήναις, 1933

 

264

1

1479

Θεοδωρόπουλος, Επιφάνιος Ι.

Περίοδος Τριωδίου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1972

(Εκκλησιαστικόν Έτος ; 1)

264

1

1480

Μπεκατώρος, Γεώργιος Γ.

Τάξις των Ιερών Ακολουθιών 1953: κατά το τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, [1952]

 

264

1

1481

Μπεκατώρος, Γεώργιος Γ.

Τάξις των Ιερών Ακολουθιών 1964: κατά το τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, [1963]

 

264

1

1482

Μπεκατώρος, Γεώργιος Γ.

Τάξις των Ιερών Ακολουθιών 1965: κατά το τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, [1964]

 

264

1

1483

Μπεκατώρος, Γεώργιος Γ.

Τάξις των Ιερών Ακολουθιών 1966: κατά το τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, [1965]

 

264

1

1484

Μπεκατώρος, Γεώργιος Γ.

Τάξις των Ιερών Ακολουθιών 1967: κατά το τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, [1966]

 

264

2

1485

 

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς: περιέχουσα τας Ιεράς Ακολουθίας των Νυμφίων, των Αγίων Παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Όρθρου, της Λειτουργίας και του Εσπερινού, της Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα: κατά την έκδοσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1953

 

264

1

1486

 

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς: περιέχουσα τας Ιεράς Ακολουθίας των Νυμφίων, των Αγίων Παθών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Όρθρου, της Λειτουργίας και του Εσπερινού, της Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα: κατά την έκδοσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1958

 

264

1

1487

 

Ωρολόγιον το Μέγα: περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ ακολουθίαν: κατά την τάξιν της Ανατολικής Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστηριών: κατά την έκδοσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου: μετά τινών απαραιτήτων προσθηκών

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1952

 

264

1

1488

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Το χρονικόν του Εσπερινού επί του Ιερού Βράχου του Αρείου Πάγου (1921-1986)

Μητρόπολη Μεσσηνίας

Καλαμάτα, 1971

 

264

1

1489

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Το χρονικόν του Εσπερινού επί του Ιερού Βράχου του Αρείου Πάγου (1921-1986)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1986

 

264

1

1490

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Πανηγυρική Ακολουθία και βίος του ενδόξου ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1976

 

264

3

1491

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου: ψαλλομένη τη 27η Δεκεμβρίου, καθ΄ην άγεται η μνήμη αυτού...

[χ.ό.]

Αμοργός, 1986

 

264

1

1492

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γρηγορίου του εν τω Ακρίτα: ψαλλομένη τη 5η Ιανουαρίου

Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Χανιά, 1972

 

264

1

1493

Νήφων, μοναχός

Ακολουθία και βίος των Οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ισαάκ και Εφραίμ των Σύρων: ψαλλομένη τη κη΄ Ιανουαρίου

Σωτήριος Ν. Σχοινάς

Εν Βόλω, 1962

 

264

2

1494

Δωρόθεος ο Σχολάριος, πρώην Μητροπολίτης Λαρίσης

Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Αχιλλίου του θαυματουργού Αρχιεπισκόπου Λαρίσης

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1952

 

264

1

1495

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1966

 

264

1

1496

 

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου οσιομάρτυρος Ηλία του Αρδούνη: ψαλλομένη τη Κυριακή των Μυροφόρων

Μητρόπολη Μεσσηνίας

Εν Αθήναις, 1956

 

264

1

1497

 

Ακολουθία και βίος του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ιεροθέου του εκ Καλαμών: ψαλλομένη τη 13η Σεπτεμβρίου

Μητρόπολη Μεσσηνίας

Καλαμάτα, 1959

 

264

1

1498

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1954

 

264

1

1499

Δεμένεγας, Αχιλλέας Π., επιμέλεια

Ακολουθία των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Φήλικος, Φουρτουνάτου και Αχιλλέως

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1955

 

264

1

1500

Αβούρης, Νικόλαος Π.

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου του Νέου, Μητροπολίτου Σμύρνης και των συν αυτώ υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως και των δικαίων του Ελληνισμού μαρτηρησάντων: μετά βιογραφίας

τύποις Διον. Πετσαλή

Αθήναι, [1936]

 

264

1

1501

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του εν αγίοις πατρός ημών Αμβροσίου Επισκόπου Μεδιολάνων

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1947

 

264

1

1502

Αντώνιος, Μητροπολίτης Λαρίσης-Τρίκκης

Ακολουθία του Αγίου Οικουμενίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

2η έκδ.

264

1

1503

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα: μετά του βίου αυτού: ψαλλομένη τη ενδεκάτη του Ιουνίου μηνός

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1963

2η έκδ. βελτ.

264

2

1504

Κοντιζάς, Εμμανουήλ Ι.

Ασματική Ακολουθία και βίος της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου Σαλώμης μητρός των Αγίων και ενδόξων Αποστόλων Ιακώβου του Μεγάλου και Ιωάννου του Θεολόγου των υιών Ζεβεδαίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1983

 

264

1

1505

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία, Παράκλησις και Χαιρετισμοί του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικέως

Ναός Παναγίας Οδηγήτριας

Θεσσαλονίκη, 1987

 

264

2

1506

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου του εξ Ιωαννίνων, Πολιούχου Ναούσης: του εν Σκήτη της Βεροίας ασκήσαντος: ταύτη προσετέθησαν ο Παρακλητικός Κανών και οι Εικοσιτέσσαρες Οίκοι, ήτοι Χαιρετισμοί εις τον Όσιον

Μητρόπολη Βεροίας και Ναούσης

Βέροια, 1980

 

264

1

1507

 

Ασματική Ακολουθία, βιογραφία και Παρακλητικός Κανών του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Αλεξίου "του ανθρώπου του Θεού" (ιζ΄ Μαρτίου)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1967

 

264

1

1508

 

Ακολουθία πάντων των εν Θεσσαλονίκη Αγίων: ψαλλομένη τη Γ΄ Κυριακή από του Πάσχα ήτοι την Κυριακή των Μυροφόρων

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1958

 

264

1

1509

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία των Αγίων του Χριστού μαρτύρων: ψαλλομένη εις τας Κατακόμβας της Μήλου τη Κυριακή των Αγίων Πάντων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

264

1

1510

 

Ιεραί Ακολουθίαι του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Γερασίμου του εν Κεφαλληνία

τύποις Συνοδινού - Καβαλλιεράτου

Εν Αθήναις, 1939

 

264

1

1511

Ιάκωβος Μαλλιαρός, Μητροπολίτης Μηθύμνης

Κανών ικετήριος εις τον ένδοξον ιερομάρτυρα Αντίπαν Επίσκοπον Περγάμου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

 

264

1

1512

Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δ., επιμέλεια

Ακολουθία πάντων των εν Παλαιστίνη Αγίων

[χ.ό.]

Εν Ιεροσολύμοις, 1981

 

264

1

1513

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1993

 

264

2

1514

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία της Οσίας μητρός ημών Ευφροσύνης

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1993

 

264

1

1515

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νικολάου του Στουδίτου και Ομολογητού του εκ Κυδωνίας Κρήτης: ψαλλομένη τη 4η Φεβρουαρίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

 

264

1

1516

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω., Τήνιος

Ιερά Ακολουθία των Αγίων μαρτύρων και καλλινίκων παρθένων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης και της μητρός αυτών Σοφίας: ψαλλομένη τη 17η του μηνός Σεπτεμβρίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

 

264

3

1517

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Ζήνωνος αυτοκρατορικού ταχυδρόμου προστάτου δε και εφόρου πάντων των ταχυδρομικών υπαλλήλων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

 

264

2

1518

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ακολουθία πάντων των Αγίων μαρτύρων των από Δημίων και Δεσμοφυλάκων: ψαλλομένη τη Κυριακή του Τυφλού

Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θρησκευτική Υπηρεσία Φυλακών

Εν Αθήναις, 1966

 

264

2

1519

Κωνσταντίνος Τυπάλδος, Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως

Ιερά Ακολουθία του εν Αγίοις πατρός ημών και ισαποστόλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1951

 

264

1

1520

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Ιερά Υμνολογία εν τη μνήμη του Αγίου πατρός Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά: επί τω εορτασμώ της εξακοσιοστής επετείου από της εν Κυρίω κοιμήσεως του Αγίου 14 Νοεμβρίου 1359 - 14 Νοεμβρίου 1959

Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1959

 

264

1

1521

Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης, Μοναχός

Βίος και Ασματική Ακολουθία της Αγίας νεομάρτυρος Ακυλίνας της Ζαγκλιβερίνης

[χ.ό.]

Ζαγκλιβέρι, 1969

 

264

1

1522

Συρίγος, Μάξιμος

Ο βίος και η Ακολουθία του Ιερομάρτυρος Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης

Ερανική Επιτροπή για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Πολυκάρπου στην Μακρυράχη Λαμίας

[Λάρισα, 1986]

 

264

5

1523

Βουτέρης, Γεώργιος

Χαιρετισμοί εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τον Μυροβλύτην

[χ.ό.]

[χ.τ., 196-;]

 

264

1

1524

Δελήμπασης, Αριστοτέλης  Δ.

Η γλώσσα της Ορθοδοξίας: ο ανθρώπινος λόγος, η εκκλησιαστική γλώσσα και η στάσις έναντι αυτής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

 

264

1

1525

Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Αθανάσιος

Ο Ακάθιστος Ύμνος: οι Ρως και ο Πατριάρχης Φώτιος

τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1903

(Βιβλιοθήκη Μαρασλή ; 214)

264

1

1526

Ζερβάκος, Φιλόθεος

Ακολουθία της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας της Ζωοδόχου Πηγής: ως ψάλλεται εν Αγίω Όρει και εν τη εν Πάρω Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής της Λογγοβάρδας αγρυπνίας τελουμένης

Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη

Εν Αθήναις, 1928

 

264

1

1527

Μαστρογιαννόπουλος, Ηλίας

Η λειτουργία μας: τρεις μελέται

Ζωή

Αθήναι, 1967

2η έκδ.

264

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Αι Λειτουργίαι Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και των Προηγιασμένων

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1961

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον). - Ο τίτλος προέρχεται από το εξώφυλλο

264

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας: εκ των πανσόφων λόγων και ομιλιών του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1958

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 25)

264

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Η Θεία Λειτουργία του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1956

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 26)

264

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker