Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

262.5  Γενικά Συμβούλια

 

1238

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Η Α΄ Διάσκεψις της Προπαρασκευαστικής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της κατ' Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας Διορθοδόξου Επιτροπής

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1971

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

262.5

1

1239

Ιωαννίδης, Βασίλειος

Η εν Ν. Δελχί Συνέλευσις του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών: 18 Νοεμβρίου - 6 Δεκεμβρίου 1961

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

262.5

1

1240

Γραμματεία Προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Προς την Μεγάλην Σύνοδον

Ορθόδοξον Κέντρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Chambesy, 1971

 1: Εισηγήσεις της Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής επί των εξ θεμάτων του πρώτου σταδίου

262.5

1

1241

Ιωαννίδης, Βασίλειος

Το εν Ρόδω Συνέδριον της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

262.5

1

1242

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Η εν Ρόδω Συνέλευσις της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών: (19 - 27 Αυγούστου 1959)

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1960

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.5

3

1243

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Το Καταστατικόν του Π.Σ.Ε.

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου

Σταμπούλ, 1963

 

262.5

1

1244

Παπαδερός, Αλέξανδρος Κ.

The "gadfly" on trial: the "political" commitment of the World Council of Churches

[s.n.]

[Geneva;, 1981;]

Reprinted from "Voices of Unity"

262.5

1

1245

Μελέτιος, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος: (ειασαγωγή, πρακτικά, σχόλια)

Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Αθήναι, 1985

 

262.5

1

1246

Ξηρουχάκης, Αγαθάγγελος

Αι Σύνοδοι του Γερολάμο Λάντο:  (1467-1474-1486)

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1933

 

262.5

1

1247

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Η Β΄ εν Βατικανώ Γενική Ρωμαιοκαθολική Σύνοδος και η οικουμενική προσπάθεια αυτής κατ' ορθόδοξον θεώρησιν

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1965

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.5

1

1248

Νησιώτης, Νίκος Α.

Ecclesiology and Ecumenism of the Second Session of the Vatican Council II

Ecumenical Institute

Chateau de Bossey, [1964]

Ανάτυπο από το περιοδικό "Greek Orthodox Theological Review"

262.5

1

1249

Ιωαννίδης, Βασίλειος

Η Β΄ Σύνοδος του Βατικανού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο από το περιοδικό "Εκκλησία"

262.5

1

1250

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Το Δογματικόν Σύνταγμα "Περί Εκκλησίας" της Β΄ Βατικανείου Συνόδου (Constitutio Dogmatica de Ecclesia)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

Ανάτυπο

262.5

1

1251

Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου

Μια αξιολόγησις των αποφάσεων της Β΄ Συνόδου του Βατικανού

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1967

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.5

1

1252

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Αθανάσιος ο Μέγας και η θεολογία της Οικουμενικής Συνόδου

Μονή Πεντέλης

Αθήναι, 1975

 

262.5

1

1253

Λώλης, Σοφοκλής Δ.

Αι επί Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκροτηθείσαι Σύνοδοι

[χ.ό.]

Εν Μυτιλήνη, 1938

Ανάτυπο από το περιοδικό "Ποιμήν"

262.5

1

1254

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

La signification et l' actualite du IIe Concile Oecumenique pour le monde Chretien d' aujourd'hui

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

Chambesy, 1982

(Les Etudes Theologiques du Chambesy ; 2)

262.5

1

1255

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Εκ της Γ΄ Γενικής Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών: εις το Νέον Δελχί των Ινδιών

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1962

Ανάτυπο από το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.5

2

1256

Σαλάχας, Δημήτριος Ι.

Θεολογικός διάλογος πριν από την Β΄ Βατικανή Σύνοδο: μεταξύ των αοιδίμων Αρχιερέων Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσοστόμου και του Θεοδωρουπόλεως Γεωργίου Χαλαβαζή

Γραφείον Καλού Τύπου

Αθήνα, 1983

 

262.5

1

1257

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Το κεντρικόν θέμα της Ζ΄ Γενικής Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (ΠΣΕ) εις Καμπέρραν της Αυστραλίας "Ελθέ, πνεύμα άγιον, ανακαίνισον πάσαν την κτίσιν" και αι ακουσθείσαι εκεί ορθόδοξοι απόψεις

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1993

Ανάτυπον

262.5

1

1258

Πυρουνάκης, Γεώργιος

Απόψεις επί της προσεγγίσεως των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

262.72

1

1259

Καφαντάρης, Χρυσόστομος Α.

Επίγνωσις (1896-1996) και Ιωάννης Γ. Αρνέλλος

Εκδόσεις Επεγνωσμένου Χριστιανισμού

Αθήναι, 1996

 

262.8

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker