Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

262.3 - 262.4  Συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης της Εκκλησίας

 

1210

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Η κοινωνική και διοικητική οργάνωσις και δράσις της Εκκλησίας

τύποις Αγκύρας - Ιωάννου Κουμένου

Εν Θεσσαλονίκη, 1920

Ανατύπωσις εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.3 - 262.4

1

1211

Στράγκας, Θεόκλητος

Δημοσιευμάτων περί συνθέσεως Ι. Συνόδου έλεγχος και ανατροπή

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

 

262.3 - 262.4

1

1212

Μάξιμος, Μητροπολίτης Σάρδεων

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία: ιστορικοκανονική μελέτη

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών

Θεσσαλονίκη, 1972

 

262.3 - 262.4

1

1213

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Αι Μητροπόλεις και Αρχιεπισκοπαί του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η "Τάξις" αυτών

Χρονικά

Athen, 1934

τ.Α΄. τχ.Α΄: Συμβολή εις την Ιστορίαν των "Τακτικών" και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ...

262.3 - 262.4

1

1214

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Die Kirchenordnung der Autokephalen Kirchen von Cypern

[s.n.]

Athen, 1965

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.3 - 262.4

1

1215

Νικόλαος, Μητροπολίτης Αξώμης

Το Συνοδικόν Πολίτευμα εν τη Εκκλησία Αλεξανδρείας

[χ.ό.]

Αλεξάνδρεια, 1955

 

262.3 - 262.4

1

1216

Φείδας, Βλάσιος Ιω.

Ενδημούσα Σύνοδος: γένεσις και διαμόρφωσις του θεσμού άχρι της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (451)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

 

262.3 - 262.4

1

1217

Στράγκας, Θεόκλητος

Απαντήσεις εις κατηγόρους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

262.3 - 262.4

2

1218

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Η κρίσις της Συνόδου και η κρίσις του κοσμικού άρχοντος κατά τον Μ. Αθανάσιον: (περί το πρόβλημα της σχέσεως Εκκλησίας και πολιτείας)

[χ.ό.]

[χ.τ., 197-;]

Λείπει το εξώφυλλο

262.3 - 262.4

1

1219

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Το νέον Σύνταγμα και η αυτοκέφαλος Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

Ανάτυπον

262.3 - 262.4

1

1220

Ταμείον Ασφαλίσεως και Αρωγής Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος

Απολογισμός 1958

Το Ταμείο

Εν Αθήναις, 1959

 

262.3 - 262.4

1

1221

Ταμείον Ασφαλίσεως και Αρωγής Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος

Απολογισμός 1959

Το Ταμείο

Εν Αθήναις, 1959

 

262.3 - 262.4

1

1222

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Η Μείζων Ιερά Σύνοδος

[χ.ό.]

Αθήνα, 1974

 

262.3 - 262.4

1

1223

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Εισήγησις ενώπιον της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: (τη 5η Μαΐου 1960)

[χ.ό.]

[χ.τ., 1960]

 

262.3 - 262.4

2

1224

Ιάκωβος, Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος

Τέσσαρες εισηγήσεις εις την ΙΓ΄ Σύνοδον της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: Νοεμβρίου 1958

[χ.ό.]

Κηφισιά, 1959

 

262.3 - 262.4

1

1225

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Το αυτοκέφαλον της Εκκλησίας της Κύπρου: ανακοίνωσις γενομένη εις το εν Αθήναις συνέλθον (5-11/9/1976) ΙΕ΄ Διεθνές Συνέδριον Βυζαντινών Σπουδών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1976

 

262.3 - 262.4

1

1226

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πρακτικά της ΙΓ΄ Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: (1-29 Νοεμβρίου 1958): λόγοι, εισηγήσεις, πορίσματα, μήνυμα

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1959

 

262.3 - 262.4

1

1227

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αι Συνοδικαί Εγκύκλιοι: εκδιδόμεναι υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τη 100η περιόδω των εργασιών αυτής

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1955

τ.Α΄: 1901-1933

262.3 - 262.4

1

1228

Τίτος Κ. Καράντζαλης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, επιμέλεια

Αποφάσεις Πνευματικού Δικαστηρίου Ιεράς Επισκοπής Παραμυθίας επί Επισκόπου Ιωάννου: (1886 - 1893)

[χ.ό.]

Αθήναι, [1972]

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.3 - 262.4

1

1229

 

Δυο Υπομνήματα: (το κύρος της πλειοψηφίας εις την διοίκησιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας)

[χ.ό.]

[χ.τ., 197-;]

 

262.3 - 262.4

2

1230

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Το αυτοκέφαλον της αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.3 - 262.4

1

1231

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Το αυτοκέφαλον της εν Αμερική Metropolia

 

Αθήναι, 1971

Ανάτυπο

262.3 - 262.4

1

1232

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως των Ορθόδοξων Πατριαρχείων: μετά ιστορικών ανασκοπήσεων

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Εν Αθήναις, 1972

(Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ; 126)

262.3 - 262.4

2

1233

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Η αυτοκέφαλος Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας και οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως αυτής = The Autocephalous Orthodox Church of Albania and fundamental administrative institution

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1975

 

262.3 - 262.4

1

1234

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας: μετά ιστορικής ανασκοπήσεως = The fundamental administrative institutions of the Autocephalous Orthodox Church of Poland with a historical review

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1975

 

262.3 - 262.4

3

1235

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως του Πατριαρχείου Αντιοχείας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1973

Παράρτημα του βιβλίου: Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως των Ορθόδοξων Πατριαρχείων μετά ιστορικών ανασκοπήσεων

262.3 - 262.4

2

1236

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Η εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος υπαγωγή των εν διασπορά Ελληνικών Εκκλησιών και ανάκλησις αυτής = The subjection of the Greek Churches in the "Diaspora" to the Church of Greece and its revocation

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1977

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.3 - 262.4

1

1237

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος μετά ιστορικής ανασκοπήσεως = The fundamental adminstrative institutions of the Orthodox Church of Greece with a historical review

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1977

 

262.3 - 262.4

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker