Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

262.1   Ηγεσία της Εκκλησίας

 

1172

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Η κατά των Ιεραρχών της Εκκλησίας ημών επίθεσις του τύπου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

2

1173

Δι Λέρνια, Ι., Δον

Πίος ΙΑ΄ και η Εγγύς Ανατολή: διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρείας τη 21 Μαρτίου 1938

Εστία

[Αθήνα, 1938]

 

262.1

1

1174

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Εκκλησιαστικά αξιώματα και ακολουθίαι αυτών

Προς το Φως

Ευρύχου, 1987

ISBN: 9963-553-09-5

262.1

1

1175

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Τα Εκκλησιαστικά Οφφίκια ως τα "κατά κόσμον" αξιώματα: (συμβολή εις την ερμηνείαν του Ζ΄ Κανόνος της πανθέκτης Οικουμενικής Συνόδου)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.1

1

1176

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Περί τον τίτλον του "Αρχιεπισκόπου": μελέτη ιστορική και φιλολογική ως συμβολή εις την Γεν. Εκκλ. Ιστορίαν και την Εκκλ. Ιστορίαν της Ελλάδος: μετά κριτικών παρατηρήσεων εις έργα R. Sohm και Χρυσ. Παπαδοπούλου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963-4

 

262.1

1

1177

Σιμόπουλος, Θεόφιλος Ν.

Ο τίτλος Παναγιώτατος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

262.1

1

1178

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Περί την απόφασιν του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του νομοθετηθέντος ορίου ηλικίας των αρχιερέων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1967

 

262.1

1

1179

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Αναίρεσις των εις την εφημερίδα "Απογευματινή" δημοσιευθέντων υπό του καθηγητού Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Κοτσώνη περί των γενομένων εκλογών και μεταθέσεων Μητροπολιτών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

2

1180

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Η πνευματική εξουσία των Επισκόπων: απάντησις εις θεολογούντα Εισαγγελέα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1986

 

262.1

1

1181

Χριστόφορος, Λεοντοπόλεως

Η εν ταις χειροτονίαις Αποστολική Διαδοχή

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1934

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

1

1182

Ρωμανός, Κωνσταντίνος Π.

Μελέτη δια τα περί τον Αρχιμανδρίτην εν γένει: (εν η και απάντησις εις τα "Μαστιγούμενα" του Αρχ. κ. Γεωρ. Παπαγεωργιάδου): και εν παραρτήματι περίληψις γνωμών Ιεραρχών περί άρσεως της αγαμίας των Επισκόπων

τύποις Σεράση

Εν Αθήναις, 1930

 

262.1

1

1183

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Η περί του ασυμβιβάστου ιερατικής και κοσμικής εξουσίας ομοφωνία των ι. κανόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.1

1

1184

 

Το ασυμβίβαστον της συνυπάρξεως αρχιερατικής και κοσμικής εξουσίας

Επιστροπή Συντονισμού Ενωτικού Αγώνος

Λευκωσία, 1972

 

262.1

1

1185

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Γάμος κληρικών καταταχθέντων εις την τάξιν των λαϊκών ανίερος. Ο χαρακτήρ της ιερωσύνης ανεξάλειπτος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

262.1

1

1186

Ξενογιάννης, Κωνσταντίνος Ν.

Η εκλογή των Αρχιεπισκόπων Δαμασκηνού και Χρυσάνθου εξ απόψεως κανονικής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον

262.1

1

1187

Μεθόδιος Γ. Φούγιας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

Κανονικά και Ποιμαντικά πάρεργα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

τχ.3ον: Η χειροτονία των πρώτων Παπών της Εκκλησίας Αλεξανδρείας

262.1

1

1188

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Οι θείοι και ιεροί κανόνες εν διωγμώ ...: ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος και οι λόγοι της ακυρότητος αυτού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.1

1

1189

Σιώτης, Μάρκος Α.

Die klassische und die christliche cheirotonie in ihrem verhaltnis

[s.n.]

Athen, 1951

Διδακτορική Διατριβή

262.1

2

1190

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Αι διακόνισσαι της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας

Τήνος

Αθήναι, 1970

 

262.1

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Αι διακόνισσαι της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1950

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 10)

262.1

1

1191

Φούγιας, Παναγιώτης Γ.

Χειροτονία εξώγαμων τέκνων εν τη Ορθοδόξω Χριστιανική Εκκλησία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.1

1

1192

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

"Χειροτονία" γυναικών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1988

 

262.1

1

1193

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού

Περί νεωκόρων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

1

1194

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Η "χειροτονία" ή "χειροθεσία" των διακονισσών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1954

Διδακτορική Διατριβή

262.1

1

1195

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Το πολίτευμα της Εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Επίσκοπος και ιδία ο Ρώμης

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

 

262.1

1

1196

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Οικουμενική Σύνοδος και Παπικός Θεσμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

262.1

1

1197

Σπυροπούλου, Μαρία Δ., επιμέλεια

Ορθόδοξος θεώρησις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

262.13

1

1198

Μάινας, Πέτρος Ιω.

Κανόνες διέποντες τους ιδιόκτητους και συναδελφικούς ναούς

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον

262.2

1

1199

Επιφανής, Μιχαήλ

Τα δικαιώματα του εν Πειραιεί Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος επί του περιβόλου του

[χ.ό.]

Εν Πειραιεί, 1962

 

262.2

1

1200

Παπαδάτος, Σταύρος Ι.

Το πρόβλημα του αβάτου του Αγίου Όρους

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1969

Διδακτορική Διατριβή

262.24

1

1201

Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης και Σταγών

Πατρικαί νουθεσίαι Δ΄

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

262.24

1

1202

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Η διοργάνωσις της Μοναχικής Πολιτείας του Αγίου Όρους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1954

Ανάτυπον εκ της "Ελληνικής Δημιουργίας"

262.24

2

1203

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Αναδιοργάνωσις του μοναχικού βίου, διοίκησις, διαχείρισις και διασφάλισις της διατηρητέας μοναστηριακής περιουσίας

[χ.ό.]

Καλαμάτα, 1958

 

262.24

1

1204

Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης

L' organisation et l' administration du S. Mont Athos

[s.n.]

[Paris, 1963]

Ανάτυπο από το περιοδικό "Revue de Droit Canonique"

262.24

1

1205

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Περί κανονικού τρόπου τελέσεως μοναχικής κουράς επί γυναικών

τύποις Ιερού Κοινού του Παναγίου Τάφου

Εν Ιεροσολύμοις, 1957

Ανάτυπο από το περιοδικό "Νέα Σιών"

262.24

1

1206

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Αν.

Τινά περί της ηλικίας των εις τον μοναχισμόν προσερχομένων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Ανάτυπον εκ του "Εκκλησιαστικού Βήματος"

262.24

1

1207

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Αν.

Τινά περί της προ της μοναχικής κουράς δοκιμασίας κατά τα εν τη Ανατολική Ορθοδόξω Εκκλησία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

Ανάτυπο από το περιοδικό "Νέα Σιών"

262.24

1

1208

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Αν.

Τινά περί της εκ της μονής εξόδου των μοναχών κατά το δίκαιον της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.24

1

1209

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Η μοναχική υπακοή εν τη Αρχαία Εκκλησία: συμβολή εις την ιστορίαν του Κανονικού Δικαίου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1956

Διδακτορική Διατριβή

262.24

2

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker