Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

262.1   Ηγεσία της Εκκλησίας

 

1172

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Η κατά των Ιεραρχών της Εκκλησίας ημών επίθεσις του τύπου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

2

1173

Δι Λέρνια, Ι., Δον

Πίος ΙΑ΄ και η Εγγύς Ανατολή: διάλεξις γενομένη εν τη αιθούση της Αρχαιολογικής Εταιρείας τη 21 Μαρτίου 1938

Εστία

[Αθήνα, 1938]

 

262.1

1

1174

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Εκκλησιαστικά αξιώματα και ακολουθίαι αυτών

Προς το Φως

Ευρύχου, 1987

ISBN: 9963-553-09-5

262.1

1

1175

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Τα Εκκλησιαστικά Οφφίκια ως τα "κατά κόσμον" αξιώματα: (συμβολή εις την ερμηνείαν του Ζ΄ Κανόνος της πανθέκτης Οικουμενικής Συνόδου)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

262.1

1

1176

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Περί τον τίτλον του "Αρχιεπισκόπου": μελέτη ιστορική και φιλολογική ως συμβολή εις την Γεν. Εκκλ. Ιστορίαν και την Εκκλ. Ιστορίαν της Ελλάδος: μετά κριτικών παρατηρήσεων εις έργα R. Sohm και Χρυσ. Παπαδοπούλου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963-4

 

262.1

1

1177

Σιμόπουλος, Θεόφιλος Ν.

Ο τίτλος Παναγιώτατος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

262.1

1

1178

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Περί την απόφασιν του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του νομοθετηθέντος ορίου ηλικίας των αρχιερέων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1967

 

262.1

1

1179

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Αναίρεσις των εις την εφημερίδα "Απογευματινή" δημοσιευθέντων υπό του καθηγητού Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Κοτσώνη περί των γενομένων εκλογών και μεταθέσεων Μητροπολιτών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

2

1180

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

Η πνευματική εξουσία των Επισκόπων: απάντησις εις θεολογούντα Εισαγγελέα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1986

 

262.1

1

1181

Χριστόφορος, Λεοντοπόλεως

Η εν ταις χειροτονίαις Αποστολική Διαδοχή

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1934

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

1

1182

Ρωμανός, Κωνσταντίνος Π.

Μελέτη δια τα περί τον Αρχιμανδρίτην εν γένει: (εν η και απάντησις εις τα "Μαστιγούμενα" του Αρχ. κ. Γεωρ. Παπαγεωργιάδου): και εν παραρτήματι περίληψις γνωμών Ιεραρχών περί άρσεως της αγαμίας των Επισκόπων

τύποις Σεράση

Εν Αθήναις, 1930

 

262.1

1

1183

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Η περί του ασυμβιβάστου ιερατικής και κοσμικής εξουσίας ομοφωνία των ι. κανόνων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.1

1

1184

 

Το ασυμβίβαστον της συνυπάρξεως αρχιερατικής και κοσμικής εξουσίας

Επιστροπή Συντονισμού Ενωτικού Αγώνος

Λευκωσία, 1972

 

262.1

1

1185

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Γάμος κληρικών καταταχθέντων εις την τάξιν των λαϊκών ανίερος. Ο χαρακτήρ της ιερωσύνης ανεξάλειπτος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

262.1

1

1186

Ξενογιάννης, Κωνσταντίνος Ν.

Η εκλογή των Αρχιεπισκόπων Δαμασκηνού και Χρυσάνθου εξ απόψεως κανονικής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον

262.1

1

1187

Μεθόδιος Γ. Φούγιας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

Κανονικά και Ποιμαντικά πάρεργα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

τχ.3ον: Η χειροτονία των πρώτων Παπών της Εκκλησίας Αλεξανδρείας

262.1

1

1188

Παναγιωτάκος, Παναγιώτης Ι.

Οι θείοι και ιεροί κανόνες εν διωγμώ ...: ο κατάλογος των προς Αρχιερατείαν εκλογίμων εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία της Ελλάδος και οι λόγοι της ακυρότητος αυτού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.1

1

1189

Σιώτης, Μάρκος Α.

Die klassische und die christliche cheirotonie in ihrem verhaltnis

[s.n.]

Athen, 1951

Διδακτορική Διατριβή

262.1

2

1190

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Αι διακόνισσαι της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας

Τήνος

Αθήναι, 1970

 

262.1

1

 

Γρηγόριος, Αγιορείτης

Αι διακόνισσαι της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας

τύποις Μέλισσα

Αθήνησι, 1950

(Ειρήνη: χριστιανικόν κατηχητικόν δελτίον ; 10)

262.1

1

1191

Φούγιας, Παναγιώτης Γ.

Χειροτονία εξώγαμων τέκνων εν τη Ορθοδόξω Χριστιανική Εκκλησία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.1

1

1192

Μαντζουνέας, Ευάγγελος Κ.

"Χειροτονία" γυναικών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1988

 

262.1

1

1193

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού

Περί νεωκόρων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.1

1

1194

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Η "χειροτονία" ή "χειροθεσία" των διακονισσών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1954

Διδακτορική Διατριβή

262.1

1

1195

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Το πολίτευμα της Εκκλησίας, ο Μητροπολίτης Επίσκοπος και ιδία ο Ρώμης

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

 

262.1

1

1196

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Οικουμενική Σύνοδος και Παπικός Θεσμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

262.1

1

1197

Σπυροπούλου, Μαρία Δ., επιμέλεια

Ορθόδοξος θεώρησις της Β΄ Συνόδου του Βατικανού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

262.13

1

1198

Μάινας, Πέτρος Ιω.

Κανόνες διέποντες τους ιδιόκτητους και συναδελφικούς ναούς

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον

262.2

1

1199

Επιφανής, Μιχαήλ

Τα δικαιώματα του εν Πειραιεί Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος επί του περιβόλου του

[χ.ό.]

Εν Πειραιεί, 1962

 

262.2

1

1200

Παπαδάτος, Σταύρος Ι.

Το πρόβλημα του αβάτου του Αγίου Όρους

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1969

Διδακτορική Διατριβή

262.24

1

1201

Διονύσιος, Επίσκοπος Τρίκκης και Σταγών

Πατρικαί νουθεσίαι Δ΄

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

262.24

1

1202

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Η διοργάνωσις της Μοναχικής Πολιτείας του Αγίου Όρους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1954

Ανάτυπον εκ της "Ελληνικής Δημιουργίας"

262.24

2

1203

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Αναδιοργάνωσις του μοναχικού βίου, διοίκησις, διαχείρισις και διασφάλισις της διατηρητέας μοναστηριακής περιουσίας

[χ.ό.]

Καλαμάτα, 1958

 

262.24

1

1204

Αθανάσιος Βασιλόπουλος, Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης

L' organisation et l' administration du S. Mont Athos

[s.n.]

[Paris, 1963]

Ανάτυπο από το περιοδικό "Revue de Droit Canonique"