Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

262  Εκκλησιολογία

 

1134

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Η Εκκλησία του Θεού η παροικούσα Γην και το έργον της

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1961

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262

2

1135

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Η εκκλησιολογία των Τριών Ιεραρχών. Α΄: Αρχή και αποκάλυψις της Εκκλησίας: πανεπιστημιακός λόγος επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

 

262

1

1136

Ζηζιούλας, Ιωάννης Δ.

Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και τω Επισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1965

Διδακτορική Διατριβή

262

1

1137

Χαρίτων, Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου

Πιστοί εις τους όρκους

[χ.ό.]

Κιλκίς, 1976

Άνω του τίτλου: 4. Ο σφαγιασμός των δώδεκα

262

1

1138

Στράγκας, Θεόκλητος

Απάντησις προς Σεβ. Αρχιερέα Πειραιώς

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968

 

262

1

1139

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Επίκαιρος εκκλησιαστική αρθρογραφία

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1968

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262

2

1140

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας = Dogmatica et symbolica monumenta Orthodoxae Catholicae Ecclesiae

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1952

τ.1

262

1

1140

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Τα δογματικά και συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας = Dogmatica et symbolica monumenta Orthodoxae Catholicae Ecclesiae

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1953

τ.2

262

1

1141

Παντελεήμων Ροδόπουλος, Μητροπολίτης Τυρολόης και Σερεντίου, πρόλ.

Τιμητικόν Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν επί τη 25ετηρίδι της Αρχιερατείας του = Honorary dedication to the most Rev. Barnabas Metropolitan of Kitros on his 25th Anniversary as Hierarch

[χ.ό.]

Αθήναι, 1980

 

262

1

1142

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Η εκκλησιολογία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

262

1

1143

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και αι περί Εκκλησίας αντιλήψεις αυτού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

 

262

1

1144

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Περί τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας κατά τας εν τη Καινή Διαθήκη θεμελιώδεις σωτηριολογικάς αρχάς

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπον

262

2

1145

Χανιώτης, Ιωάννης Δ.

Φως εις τα παρασκήνια του εκκλησιαστικού ζητήματος: (τα πραγματικά αίτια της κρίσεως και η αληθής ιστορία της τελευταίας δεκαετίας): μετά παραρτήματος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1966

 

262

1

1146

Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατρών και Πάργας

Ανταπάντησις εις μιαν αχαρακτήριστον απάντησιν του προνοία του Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου εκδιδομένου περιοδικού "Ο Ποιμήν"

εκ του τυπογραφείου "η Μέλισσα"

Αθήναι, 1935

 

262

1

1147

Ιάκωβος Γ. Κλεόμβροτος, Μητροπολίτης Μυτιλήνης

Αι απόψεις μου επί του εκκλησιαστικού ζητήματος

[χ.ό.]

Μυτιλήνη, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Ο Ποιμήν"

262

1

1148

Ιωακείμ Αλεξόπουλος, Μητροπολίτης Δημητριάδος

Σκαρίφημα Β΄

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

 

262

1

1149

Βαρνάβας Δ. Τζωρτζάτος, Μητροπολίτης Κίτρους

Η Ορθοδοξία και ημείς

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1981

 

262

1

1150

Φίλιππος, Μητροπολίτης Δράμας

Το οικονομικόν πρόβλημα της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

262

3

1151

Πούλος, Ιωάννης Απ.

Το πνεύμα και η νύμφη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1951

Διδακτορική Διατριβή

262

1

1152

Αντωνίου, Σπυρίδων Δ.

Η αληθινή του Χριστού Εκκλησία

Ο Ευαγγελισμός

Αθήναι, [1959]

 

262

1

1153

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ο μυστηριακός χαρακτήρ της Εκκλησίας του Χριστού

Εκκλησιαστικόν Επιστημονικόν και Μορφωτικόν Ίδρυμα Ιωάννου και Εριέττης Γρηγοριάδου

Αθήναι, 1987

(Διαλέξεις)

262

2

1154

Γεωργοπούλου, Νικολίτσα Δ.

Η αγιότης της Εκκλησίας εξ Ορθοδόξου απόψεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Διδακτορική Διατριβή

262

1

1155

Μπαλάνος, Δημήτριος Σ.

Η ανάγκη της συνεργασίας των Εκκλησιών

Ακαδημία Αθηνών

[Αθήνα, 1932]

Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

262.0011

1

1156

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η από Παλαιάς και Νέας Ρώμης κίνησις προς επάνοδον του πληρώματος της Εκκλησίας του Χριστού εις την αρχικήν ενότητα

Ίδρυμα Ευρώπης Δραγάν

Αθήναι, 1970

 

262.0011

3

1157

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Αι περί της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας αντιλήψεις νεωτέρων Ρωμαιοκαθολικών θεολόγων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1951

Διδακτορική Διατριβή

262.0011

1

1158

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Αι περί της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας αντιλήψεις νεωτέρων Ρωμαιοκαθολικών θεολόγων

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1951

 

262.0011

2

1159

Μεθόδιος Κοντοστάνος, Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών

Απόψεις επί του προβληθέντος ζητήματος ενώσεως των Εκκλησιών

[χ.ό.]

Κέρκυρα, 1961

Μέρος Β΄

262.0011

1

1159

Μεθόδιος Κοντοστάνος, Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών

Απόψεις επί του προβληθέντος ζητήματος ενώσεως των Εκκλησιών

[χ.ό.]

Κέρκυρα, 1961

Μέρος Γ΄

262.0011

1

1160

Καλόμοιρος, Αλέξανδρος

Κατά ενωτικών: ταπεινές σκέψεις ενός ορθοδόξου για τις προσπάθειες ενώσεως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με τις δήθεν Εκκλησίες της Δύσεως

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1964

Πρόλογος και εικόνες: Φώτης Κόντογλου

262.0011

1

1161

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Οι Παλαιοκαθολικοί και η σύγχρονος οικουμενική κίνησις

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1959

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

262.0011

4

1162

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

Les dialogues oecumeniques hier et aujourd'hui

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

Geneve, 1985

(Les Etudes Theologiques du Chambesy ; 5)

262.0011

1

1163

Μελέτιος, Μητροπολίτης Κυθήρων

Διοικητική αναδιάρθρωσις της Εκκλησίας της Ελλάδος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπον εκ του "Αρχείου Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου"

262.0017

3

1164

Βουλγαράκης, Ηλίας Αντ.

Η ανανέωσις της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

262.0017

1

1165

Μεθόδιος Γ. Φούγιας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

St. Basil the Great and the Roman See: a paper delivered at the Fourth International Congress on Patristic Studies, in Oxford, September 1963

[s.n.]

[Manchester, 1965]

 

262.0092

1

1166

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Απεδέχετο ο Ιερός Χρυσόστομος το παπικόν πρωτείον;

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.0092

1

1167

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Η Εκκλησία της Ρώμης κατά Γρηγόριον τον Ναζιανζηνόν και η εξαγγελθείσα νέα "Οικουμενική" Σύνοδος αυτής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.0092

1

1168

Μουρατίδης, Κωνσταντίνος Δωρ.

Η ουσία και το πολίτευμα της Εκκλησίας κατά την διδασκαλία Ιωάννου του Χρυσοστόμου: συμβολή εις τα θεμελιώδη προβλήματα του Κανονικού Δικαίου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Διατριβή επί Υφηγεσία

262.0092

1

1169

Γεννάδιος, Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θειρών

L' eglise du Christ d' apres Jean Chrysostome

Imprimerie Tsitouris Freres

Istanbul, 1954

 

262.0092

1

1170

Δρατσέλλας, Κωνσταντίνος Ν.

Η περί της Εκκλησίας ως μητρός διδασκαλία των Ελλήνων και Λατίνων Πατέρων και Εκκλ. συγγραφέων των δυο πρώτων αιώνων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1974

Διδακατορική Διατριβή

262.0092

1

1171

Μεθόδιος Κοντοστάνος, Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών

Μελέται επί των επικαίρων εκκλησιαστικών γεγονότων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

262.0092

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker