Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

261.8   Χριστιανισμός και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα

 

1115

Παπαλεξόπουλος, Γεώργιος Π.

Σύγχρονος κόσμος και νεότης: εγκόλπιον προβληματισμών οικογένειας

Οι Τρεις Ιεράρχαι

Αθήνα, 1982

2η έκδ.

261.8

1

1116

Παπαλεξόπουλος, Γεώργιος Π.

Σύγχρονος κόσμος και νεότης: εγκόλπιον προβληματισμών οικογένειας

Οι Τρεις Ιεράρχαι

Αθήναι, 1982

3η έκδ. επαυξ.

261.8

1

1117

Σεφέρου, Μαρία Μ.

Πώς να εξασφαλίσεις το μέλλον σου

Η Όψιμη Βροχή

Αθήνα, 1984

 

261.8

1

1118

Λέκκος, Ευάγγελος Π.

Εκτρώσεις: φενινιστική, νομική, ιατρική, δημογραφική άποψη: και η θέση της Εκκλησίας

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήνα, 1996

2η έκδ. - ISBN: 960-315-244-7

261.8

1

1119

Σαβράμης, Δημοσθένης

Entchristlichung und Sexualisierung-zwei Vorurteile

Nymphenburger Verlagshandlung

Munche, 1969

(Sammlung Dialog ; 30)

261.8

1

1120

Αθηναγόρας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας

Ο Χριστός εις την Κοσμούπολιν: μελέτη προς αξιολόγησιν της επιστροφής των νέων της εποχής μας εις τον Ιησούν Χριστόν = Christ in the Secular City: a study of the signs of Christian Revival

Ιερατικός Σύνδεσμος Ελληνικής Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας

Λονδίνον, 1972

Ανατύπωσις εκ του Ορθοδόξου Κήρυκος

261.8

1

1121

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Το παιδί μας και η ευθύνη μας: διάλεξις δοθείσα παρακλήσει του Συνδέσμου "Οι εν Χριστώ φίλοι των μαθητών του χωριού" εν τη μεγάλη αιθούση του εν Αθήναις Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός" τη 18η Μαρτίου 1961

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

 

261.8

1

1122

Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Χ.

Χριστιανός και οικογένεια

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1960

 

261.8

2

1123

Διονύσιος Κ. Κυράτσος, Μητροπολίτης Δράμας

Τρίπτυχον κοινωνικών αντιθέσεων: υπό το φως του Χριστιανισμού

[χ.ό.]

Εν Δράμα, 1967

 

261.8

1

1124

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Η θρησκευτική ζωή μας πίσω από τα κάγκελλα της φυλακής: (κατά την διάρκειαν του Κυπριακού Απελευθερωτικού Αγώνος)

[χ.ό.]

Λευκωσία, 1962

 

261.8

2

1125

Καψάνης, Γεώργιος Αν.

Η ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας υπέρ των φυλακισμένων: συμβολή εις την ποιμαντικήν θεολογίαν και ψυχολογίαν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

Διδακτορική Διατριβή

261.8

1

1126

Ιάκωβος, Μητροπολίτης Ελασσώνος

Αι παράνομαι συμβιώσεις και τα νόθα τέκνα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

261.8

1

1127

Σαβράμης, Δημοσθένης

Χριστιανισμός και Κοινωνική Πρόνοια

Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία

Αθήναι, 1954

 

261.8

1

1128

 

Γιε μου μια ματιά στο μέλλον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

[χ.τ., 195-;]

2η έκδ.

261.8

1

1129

Ξενογιάννης, Κωνσταντίνος Ν.

Η Εκκλησία έναντι του κοινωνικού προβλήματος

[χ.ό.]

Καλαμάτα, 1962

 

261.8

1

1130

Τσιριντάνης, Αλέξανδρος Ν.

Οι νέοι και η εποχή μας

Συζήτησις

Αθήναι, 1971

 

261.8

4

1131

Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ.

Χριστιανισμός και ιδιοκτησία = Christianity and property

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

Ανάτυπο

261.8

1

1132

Μήτσης, Ευάγγελος

Χριστιανισμός και Πόλεμοι

τύποις Χαρ. & Ιω. Καγιαφά

Πάτραι, [196-;]

 

261.8

2

1133

Μαστρογιαννόπουλος, Ηλίας

Σου μιλώ για τον Έρωτα

Ταώς

Πάτραι, [199-]

3η έκδ.

261.835

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker