Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

261   Κοινωνική Θεολογία,  διαθρησκευτικές σχέσεις και στάσεις

 

1019

Μεθόδιος Γ. Φούγιας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

The social message of St John Chrysostom = Το κοινωνικό μήνυμα των ομιλιών του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου τας οποίας εξεφώνισε εν Κωνσταντινουπόλει 398-404

[s.n.]

Athens, 1968

Διδακτορική Διατριβή

261

1

1020

 

Εμπρός εις την κρίσιμον καμπήν: ένα μήνυμα: από το περιοδικό "Συζήτησις"

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

261

3

1021

Δελήμπασης, Αριστοτέλης  Δ.

Ο άδικος πόλεμος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1982

 

261

1

1022

Μπαρδάκος, Παντελεήμων Δ., Αρχιμανδρίτης

Ματιές στην κοινωνία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

261

1

1023

Μπαρδάκος, Παντελεήμων Δ., Αρχιμανδρίτης

Ματιές στην κοινωνία

Η Χάρις

Αθήναι, 1966

2η έκδ.

261

1

1024

Διορθόδοξος Διάσκεψις

Λειτουργική Διακονία: η κοινωνική αποστολή της Εκκλησίας στο Σύγχρονο κόσμο: πρακτικά Διορθοδόξου Διασκέψεως

Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης

Χανιά, 1981

 

261

1

1025

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η θέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1974

 

261

1

1026

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Ο κοινωνικός χαρακτήρ της Ορθοδοξίας: λόγος εκφωνηθείς την 30η Ιανουαρίου 1962 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1962

 

261

1

1027

Πιέριος, Αναστάσιος Κ.

Ο Κοινωνισμός του Χριστιανισμού

Ελληνική Χριστοπολιτεία

Εν Αθήναις, 1963

 

261

1

1028

Πιέριος, Αναστάσιος Κ.

Ο Κοινωνισμός του Χριστιανισμού

Ελληνική Χριστοπολιτεία

Εν Αθήναις, 1968

2η έκδ. βελτ. και επαυξ.

261

1

1029

Γοφστέτερ, Ιππόλυτος

Ο κοινωνικός Χριστιανισμός

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1937

 

261

2

1030

Μπαλάνος, Δημήτριος Σ.

Ο Χριστιανισμός και η Κοινωνία: διάλεξις λεχθείσα εν Μυτιλήνη τη 24η Μαΐου 1936

Δημοκράτης

Εν Μυτιλήνη, 1936

Ανατύπωση εκ του "Ποιμένος"

261

1

1031

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Ο Χριστιανισμός και τα προβλήματα της εποχής μας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1937

 

261

1

1032

Τζατζάνης, Γεώργιος Α.

Ο Χριστιανισμός και τα μεγάλα προβλήματα της ζωής

τύποις Ν. Απατσίδη

Αθήναι, 1940

 

261

1

1033

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Η βιβλική και ιστορικοδογματική βάσις της κοινωνικής και ηθικής αποστολής της Εκκλησίας εξ απόψεως Ορθοδόξου

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1933

 

261

2

1034

Πάνου, Σταύρος Δ.

"De l' anatheme au dialogue"

[s.n.]

Munchen, 1967

 

261

1

1035

Καϊάφας, Ιωάννης

Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και εθνική γλώσσα εν κινδύνω: μελέτη παγκοσμίου ενδιαφέροντος προορισμένη δι' όλας τας κοινωνικάς τάξεις και τους κομμουνιστάς ιδία ...

[χ.ό.]

Πάτραι, 1951

2η έκδ.

261

3

1036

Παπαϊωάννου, Ιωάννης Α.

Η ηθική καχεξία της κοινωνίας μας και η δύναμις της θρησκευτικής πίστεως

Τα Χρονικά

Αθήναι, 1933

 

261

1

1037

Σταθόπουλος, Ευστάθιος Ιω.

Όσοι ζωντανοί, εμπρός !

τύποις αδελφών Θ. Ζάκα

Αθήναι, 1935

 

261

1

1038

Καφαντάρης, Χρυσόστομος Α.

Ο πολιτισμός και η Εκκλησία

Επεγνωσμένος Χριστιανισμός

Αθήναι, 1999

 

261

1

1039

Συμεών, Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως

Θέσις και αποστολή της Ορθοδοξίας εν μέσω του ραγδαίως σήμερον εξελισσομένου κόσμου: (λόγος)

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1970

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

261

1

1040

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Χριστιανισμός και πολιτισμός

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

261

2

1041

Ειρηναίος, Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας

Ο Χριστιανισμός εν σχέσει προς τας διαφόρους μορφάς του πολιτισμού: διάλεξις αναγνωσθείσα εν τω εν Αθήναις Συλλόγω "Παρνασσώ"

[χ.ό.]

Αθήναι, 1935

 

261

1

1042

Γουγούτας, Τζάνος

Πού πηγαίνουμε;

Ταχυδρόμος

Μυτιλήνη, 1938

 

261

1

1043

Βλαχοπούλου, Γ., επιμέλεια

Τι πρόσφερε ο Χριστιανισμός;

Τήνος

Αθήνα, 1978

τχ.Α΄: Κοινωνική μέριμνα και αλληλεγγύη. - (Ζωντανή Παρουσία)

261

1

1043

 

Τι πρόσφερε ο Χριστιανισμός;

Τήνος

Αθήνα, 1979

τχ.Β΄: Το κοινωνικό πρόβλημα. - (Ζωντανή Παρουσία)

261

1

1043

Αλεξίου, Ι.

Τι πρόσφερε ο Χριστιανισμός;

Τήνος

Αθήνα, 1980

τχ.Γ΄: Κοινωνική Μέριμνα στην Τουρκοκρατία. - (Ζωντανή Παρουσία)

261

1

1044

Cripps, Stafford, Sir

Για μια Χριστιανική Δημοκρατία

Χριστιανικοί Προσανατολισμοί

[Αθήνα, 1949]

 

261

1

1045

Berki, Feriz

Επίδρασις της ορθοδόξου ευσέβειας επί του ευρωπαϊκού πολιτισμού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπον

261

1

1046

Ψυχάρης, Θεόδωρος Ν.

Τέσσερα μεγάλα προβλήματα υπό τον προβολέα του Χριστιανικού Πνεύματος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

 

261

1

1047

Κανελλόπουλος, Παναγιώτης

Ο Χριστιανισμός και η εποχή μας: από την ιστορία στην αιωνιότητα

Πυρσός

Αθήναι, 1953

 

261

1

1048

Διεθνής της Αγάπης

Δεκαπέντε διαλέξεις για την αγάπη

[Διεθνής της Αγάπης]

Αθήναι, 1992

 

261

2

1049

Χρυσόστομος Σ. Ζαφείρης, Μητροπολίτης Περιστερίου

Quo vadis Ελλαδική Ορθοδοξία; : η πορεία του Γένους σήμερον και αι ιστορικαί ευθύναι της Εκκλησίας

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1988

 

261

2

1050

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Η κανονική άποψις περί της επικοινωνίας μετά των ετεροδόξων: (Intercommunio)

Δαμασκός

Εν Αθήναις, 1957

 

261

1

1051

Πιέριος, Αναστάσιος Κ.

Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας

Ελληνική Χριστοπολιτεία

Εν Αθήναις, 1960

 

261

1

1052

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Η από κανονικής απόψεως αξία της μυστηριακής επικοινωνίας Ανατολικών και Δυτικών επί Λατινοκρατίας και Ενετοκρατίας

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1957

Ανάτυπον εκ του "Γρηγορίου Παλαμά"

261

2

1053

Πίος ΙΑ΄, Πάπας

Πάπα Πίου ΙΑ΄ Εγκύκλιοι

Πολυβιοτεχνική

Αθήναι, 1930

Πολλά βιβλία δεμένα μαζί

261

1

1054

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Η κωδικοποίησις των Ι. Κανόνων "των Ανατολικών Εκκλησιών" της Ρωμαϊοκαθολικής Εκκλησίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

261

1

1055

 

Αλληλογραφία διαμειφθείσα μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Θεοδωρουπόλεως κ.κ.Γεωργίου Επισκόπου των Ελληνόρρυθμων Καθολικών

Φιλολογική και Εγκυκλοπαιδική Εταιρεία

Αθήναι, 1928

 

261

1

1056

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η θεολογική βάσις των καλών σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας: ομιλία του Ακαδημαϊκού Μάρκου Α. Σιώτου

Ακαδημία Αθηνών

Εν Αθήναις, 1995

Ανάτυπον εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

261

4

1057

Αγαπητίδης, Σωτήριος Ι.

Έκθεσις επί των εργασίων του Συνεδρίου "Εκκλησία και Κοινωνία" του Παγκοσμίου Συμουλίου Εκκλησιών: (Γενεύη 12-25 Ιουλίου 1966)

τύποις Τσιρώνη

Αθήναι, 1967

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

261

1

1058

Δαμασκηνός Παπανδρέου, Μητροπολίτης Ελβετίας

Ορθοδοξία και Κόσμος

Τέρτιος

Κατερίνη, 1993

ISBN: 960-7297-60-1

261

1

1059

Τσινούκας, Β. Γ.

Χριστιανισμός και σύγχρονος Ελληνική Παιδεία: υπόμνημα προς τον κ. Πρόεδρον του Πανελληνίου Θεολογικού Συνεδρίου ...

[χ.ό.]

Αθήναι, [19--]

 

261

1

1060

Κυριακίδης, Στίλπων Π.

Ελληνική Παιδεία και Χριστιανισμός: λόγος πανηγυρικός ρηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1932 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1932

 

261

1

1061

Σπεράντσας, Θεοδόσης Κ.

Ορθοδοξία και Ελληνισμός

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

261

1

1062

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ.

Ελλάς και Ορθοδοξία

Χριστιανός

Αθήναι, 1964

 

261

1

1063

Μελίτης, Π.

Για ν' ανοίξη ο δρόμος

[Ινστιτούτο Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής]

Αθήναι, 1957

 

261

2

1064

Καφαντάρης, Χρυσόστομος Α.

Ουρανοποίησις της γης

Επεγνωσμένος Χριστιανισμός

Αθήναι, 1994

 

261.1

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker