Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

248  Χριστιανική εμπειρία, πρακτική, βίος

 

826

Υακίνθου, Δημήτριος

Η εσωτερική ζωή

[χ.ό.]

Αθήναι, [195-]

 

248

1

827

Διαμαντής, Βασίλειος Κ.

Θέλεις να αγιάσης;

[χ.ό.]

Αθήναι, 1992

 

248

2

828

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Η ελευθερία και ο καταναγκασμός εις τα προβλήματα της διαδόσεως της πίστεως

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1960

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

248

2

829

Μητσόπουλος, Νικόλαος Ευθ.

Φύσις και λατρευτικός χαρακτήρ των αγαθών έργων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1969

Διδακτορική Διατριβή

248

1

830

Toth, Tihamer

Πόθεν έρχεσαι και πού πηγαίνεις;

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1952

(Βιβλιοθήκη για παιδιά και νέους ; 9)

248

1

831

Toth, Tihamer

Πόθεν έρχεσαι και πού πηγαίνεις;

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1956

(Βιβλιοθήκη για παιδιά και νέους ; 9)

248

1

832

Ιερώνυμος Κοτσώνης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Είμαστε Χριστιανοί; ... ύστερα από δυο χιλιάδες χρόνια!

[χ.ό.]

Αθήνα, 1984

 

248

1

833

Καβασίλας, Νικόλαος

Η Χριστιανική ζωή

Ζωή

Αθήναι, 1964

2η έκδ.

248

1

834

Φαραζούλης, Διονύσιος

Λόγοι παρηγορίας

Ζωή

Αθήναι, 1951

7η έκδ.

248

1

835

Παπαδημητρίου, Θεόδωρος Δ.

Επίτομον εκκλησιαστικόν απάνθισμα: ήτοι θρησκευτικός οδηγός του ορθοδόξου χριστιανού

εκ του τυπογραφείου Αθαν. Δεληγιάννη

Εν Αθήναις, 1911

2η έκδ.

248

1

836

Ενισλείδης, Χρήστος Μ.

Ο θεσμός της νηστείας - πίστις και βίωμα της εκκλησίας: εξ απόψεως ορθοδόξου

Ενορία

Αθήναι, 1958-1959

 

248

1

837

Ενισλείδης, Χρήστος Μ.

Ο θεσμός της νηστείας - αιρετόν βίωμα της Εκκλησίας

Ενορία

Αθήναι, 1985

τχ.2ον: Επιστροφή στις πηγές

248

1

838

Ιάκωβος Γ΄, Σχίζας

Χριστιανικαί μελέται

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1970

Α΄: Η νηστεία εν τη Ορθοδόξω Χριστιανική Εκκλησία

248

1

839

Μελινός, Μανώλης

Άγιον Όρος: συν αυτώ Αθωνιτών Γερόντων Χορός

[χ.ό.]

[Αθήνα, 199-]

(Πείρα Πατέρων ; 1)

248.2

1

840

Τζαβάρας, Αναστάσιος

Αναμνήσεις από τον γέροντα Πορφύριο: τον διορατικό και προορατικό πνευματικό μας πατέρα

Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριον "Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος"

Αθήναι, 1999

8η έκδ. ISBN: 960-7298-31-4

248.2

1

841

Ευαγγέλου, Φίλιππος

Κλήσις εις την Καινήν Κτίσιν του Θεού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1985-1989

 

248.2

1

842

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Βασιλικά κοσμήματα: νέαι θείαι εκδηλώσεις με σωτήρια διδάγματα, τα οποία πρέπει να μάθουν όλοι

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1971

 

248.2

2

843

 

Πως ενεφανίσθη ο Λυτρωτής της ανθρωπότητος Ιησούς Χριστός κατά το έτος 1932 εις Σπάτα Αττικής, τα θαύματα εις τον Ναόν "Αναστάσεως Χριστού"

[χ.ό.]

[χ.τ., 193-;]

 

248.2

2

844

Λύτρα, Αικατερίνη Π.

Μηνύματα: του εν τη νήσω Λέσβω νεοφανέντος Αγίου Ιερομάρτυρος Ραφαήλ αποκαλυφθέντα εις την ιδίαν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1979

2η έκδ.

248.2

1

845

Μαστρογιαννόπουλος, Ηλίας

Επιστροφές: Ρήγας Νικολαΐδης, Γιώργος Παπάς, Άγις Θέρος

Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις

Αθήναι, 1970

 

248.2

1

846

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Θείαι εκδηλώσεις: γεγονότα και διδάγματα μεγίστης σημασίας και ενδιαφέροντος δια πάντα άνθρωπον ελεγχόμενα και ερμηνευόμενα επιστημονικώς

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1950

 

248.2

1

847

Διώτης, Ιωάννης Κ.

Η "οραματίστρια": (θεομπαιξία, εκμετάλλευσις, απάτη)

Ορθόδοξος Τύπος

Αθήναι, 1967

 

248.2

1

848

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Η μεγάλη μαρτυρία μου υπέρ της χριστιανικής θρησκείας: (η πνευματική διαθήκη μου)

Επτάλοφος

Αθήναι, 1976

 

248.2

14

849

Θεοδώρου, Ευάγγελος Δ.

Φαινομενολογική εξέτασις των σημείων επαφής μεταξύ της Καινής Διαθήκης και της χριστιανικής λατρείας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1968

 

248.3

1

850

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Πολιτεία και πολιτειακός βίος εν τη λατρεία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού: ανακοίνωσις εν τω 37ω Διεθνεί Συνεδρίω της Θείας Ευχαριστίας γενομένη εν τω Πανεπιστημίω του Μονάχου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

Ανάτυπο εκ της Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

248.3

1

851

Φουντούλης, Ιωάννης Μ.

Το πνεύμα της Θείας Λατρείας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

248.3

1

852

Φουντούλης, Ιωάννης Μ.

Λειτουργικά Σημειώματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Περιεχόμενα: 1. Η έκτη εβδομάς Λειτουργικών Σπουδών του Αγίου Σεργίου 2. Η λειτουργική εβδομάς του Mont-Cesar (20-25 Ιουλίου 1959) 3. Το Ιωβήλαιον της Ρωμαιοκαθολικής Λειτουργικής Κινήσεως

248.3

1

853

Σταυρόπουλος, Χριστόφορος Γ.

Ειδικά και επίκαιρα αιτήματα στη θεία λατρεία

Τήνος

Αθήναι, 1970

 

248.3

1

854

Τζιαβάρας, Τιμόθεος Δ.

Η δίψα της ψυχής: (σκέψεις επάνω σε γνώμες των Πατέρων της Εκκλησίας για την προσευχή)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

 

248.3

1

855

Μεθόδιος Κοντοστάνος, Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών

Τελετουργική της Ορθοδόξου του Χριστού Αγίας Εκκλησίας

[χ.ό.]

Κέρκυρα, 1958

τ.1ος: Περιέχον την Εισαγωγήν, το Γενικόν Μέρος και εκ του Ειδικού περί Ευλογίας και περί Θυμιάσεως, εκ δε των Μυστηρίων περί του Βαπτίσματος και του Χρίσματος

248.3

1

856

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η προσευχή εξ απόψεως θρησκειοψυχολογικής: προϋποθέσεις, τρόπος, αποτελέσματα της πραγματικής προσευχής: ομιλία κατά την παγκόσμιον ημέραν προσευχής των φοιτητών εν τη Μεγάλη Αιθούση τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

 

248.32

2

857

Κάλλιστος Ware, Επίσκοπος Διοκλείας

Η δύναμη του ονόματος: η προσευχή του Ιησού στην Ορθόδοξη πνευματικότητα

Ακρίτας

Αθήνα, 1983

2η έκδ.

248.32

1

858

Βολουδάκης, Βασίλειος Ε.

Νηστειοδρόμιον

Υπακοή

Αθήνα, 1999

2η έκδ. εμπλουτ. - ISBN: 960-7048-09-1

248.4

1

859

Φραγκόπουλος, Αθανάσιος Σ.

Προφάσεις ...: (λαϊκή απολογητική)

Σωτήρ

Αθήναι, 1967

3η έκδ. βελτ.

248.4

1

860

Καλλίνικος Ι. Καρούσος, Μητροπολίτης Ρωγών

Πώς πρέπει να κοινωνής

Χρυσοπηγή

Αθήναι, [197-]

4η έκδ. - (Καταρτίζεσθε ; 6)

248.4

1

861

Τιμόθεος, Επίσκοπος Αρκαδίας

Διατί πρέπει να εκκλησιαζώμεθα

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1959

 

248.4

1

862

Καλλίνικος Ι. Καρούσος, Μητροπολίτης Ρωγών

Πώς πρέπει να εκκλησιάζεσαι

Χρυσοπηγή

Αθήναι, 1973

(Καταρτίζεσθε ; 5)

248.4

1

863

Γιαννίου, Νικόλαος Παν.

Η Εκκλησία και η αναγκαιότης του τακτικού Εκκλησιασμού

Τρεις Ιεράρχαι

Αθήναι, 1937

 

248.4

1

864

Schmemann, Alexander

Die Grosse Fastenzeit: Askese und Liturgie in der Orthodoxen Kirche

Institut fur Orthodoxe Theologie der Universitat Munchen

Munchen, c.1994

(Veroffentlichungen des Instituts fur Orthodoxe Theologie ; 2) . - ISBN: 3-9803437-1-5

248.4

1

865

Βασίλειος, Ηγούμενος Ι. Μ. Ιβήρων

The light of Christ shines upon all through the Saints

Alexander Press

Monrteal, c.2001

(Mount Athos ; 13) . - ISBN:1-836800-32-7

248.4

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker