Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

246    Η χρήση της Τέχνης στο Χριστιανισμό

 

791

Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ.

Άθως: θέματα αρχαιολογίας και τέχνης: επί τη χιλιετηρίδι (963-1963) = Athos: themes of archaeology and art: on the occasion of the 1000th anniversary (963-1963)

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1963

 

246

1

792

Φλωράκης, Αλέκος Ε.

Άγιον Όρος Λιθανάγλυφα

Τήνος

Αθήναι, [2000]

ISBN: 960-273-112-5

246

1

793

Γκητάκος, Μιχαήλ Χ.

Η δια της αγιογραφίας παράστασις και ερμηνεία του Συμβόλου της Πίστεως

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1954

 

246

1

794

Bauer, Heinz

Der Dom zu Paderborn

Verlag Bonifacius

Paderborn, 1969

2. Auflage

246

1

795

Χατζηδάκης, Μανόλης

Το Μεγάλο Μετέωρο: ιστορία και τέχνη = The Great Meteoron: history and art

Interamerican

Αθήνα, 1990

Δεύτερος συγγραφέας: Σοφιανός Δημήτριος

246

1

796

Κυριακούδης, Ευάγγελος Ν.

Ιερά Μονή Ξενοφώντος. Εικόνες

[χ.ό.]

Άγιον Όρος, 1998

 

246

1

797

Άνθιμος Δ. Ρούσσας, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως και Σαμοθράκης

Ο Άγιος Βασίλειος (της οδού Μετσόβου Αθηνών): ιστορία και τέχνη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

"Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Αρτέμην" - σ.τ.

246

2

798

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Οι θυσαυροί του Μεγάλου Μετεώρου

Κτηματική Τράπεζα

[Αθήνα, 1989]

 

246

1

799

Βασίλειος, Ηγούμενος Ι. Μ. Ιβήρων

The Fayyum Portrais: from the humanity of Ancient Greece to the divine-humanity of the divine Liturgy

Alexander Press

Mondreal, c.2001

(Mount Athos ; 10) . - ISBN:1-836800-26-2

246

1

800

Φώσκολος, Μάρκος, εισαγωγή

Παναγιά η Πονεμένη: έκθεση εικόνων της Παναγίας της Πονεμένης (Mater Dolorosa) των Καθολικών Ενοριών της Τήνου

Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου - Τήνου

Εξώμβουργο, 2003

 

246

1

801

Σωτηρίου, Γεώργιος Α.

Κειμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Πατριαρχικός Ναός και Σκευοφυλάκιον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1937

 

246

1

802

Μικαμπερίτζε, Α.

Θησαυροί της Ορθόδοξης Γεωργίας

Γεωργιανό Ινστιτούτο Αθηνών

[χ.τ., 199-;]

Θήκη με φωτογραφίες

246

1

803

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

L' icone dans la theologie et l' art

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

Chambesy, 1990

(Les Etudes Theologiques de Chambesy ; 9)

246.53

1

804

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί των ιερών εικόνων

Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου

Αθήναι, 1990

 

246.53

11

805

Σιώτης, Μάρκος Α.

The Orthodox Church's teaching conerning the holy icons

Panhellenic Sacred Foundation of the Virgin of the Annunciation of Tinos

Athens, 1993

Μετάφραση του: Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας περί των ιερών εικόνων

246.53

6

806

Σιώτης, Μάρκος Α.

Παράγοντες καθιερώσεως του θεσμού των ιερών εικόνων

Εκκλησιαστικόν Επιστημονικόν και Μορφωτικόν Ίδρυμα Ιωάννου και Εριέττης Γρηγοριάδου

Αθήναι, 1990

(Διαλέξεις)

246.53

2

807

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ιστορία και θεολογία των ιερών εικόνων

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήνα, 1990

ISBN: 960-315-148-3

246.53

3

808

Κόντογλου, Φώτης

Έκφρασις της ορθοδόξου εικονογραφίας

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1960

τ.1ος: Τεχνολογικόν και εικονογραφικόν

246.53

2

808

Κόντογλου, Φώτης

Έκφρασις της ορθοδόξου εικονογραφίας

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1960

τ.2ος: Πίνακες

246.53

2

809

Διαμαντής, Βασίλειος Κ.

Τα τάματα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1991

 

246.55

1

810

Διονύσιος Λ. Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης

Η Βυζαντινή Μουσική εν τη Ορθοδόξω Ελληνική Εκκλησία

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

Ανάτυπον εκ της "Οικοδομής"

246.75

1

811

Μάξιμος, Μητροπολίτης Λαοδικείας

Η Εκκλησιαστική Μουσική

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

246.75

2

812

Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Χ.

Η μουσική εις την Ορθόδοξον Λατρείαν

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

 

246.75

1

813

Αντωνέλλης, Παναγιώτης Σ.

Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική: ιστορική ανασκόπησις και εξέλιξις αυτής κατά τους καθ' ημάς χρόνους: μετά πίνακος των κυριοτέρων Ορθοδόξων ναών Ελλάδος και Εξωτερικού ως και των συγχρόνων ιεροψαλτών και μουσικολόγων = Byzantine Church Music: its history and modern development

[χ.ό.]

Αθήναι, [196-;]

 

246.75

1

814

Βαλληνδράς, Απόστολος Λ.

Ιστορική συνάφεια της προ και μετά την Άλωσιν Βυζαντινής Μουσικής

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1969

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

246.75

1

815

Γιαλούρης, Χρυσόστομος Β.

Η μουσική της Ορθοδοξίας

[χ.ό.]

Αθήναι, [196-;]

 

246.75

1

816

Διονύσιος Λ. Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης

Η Βυζαντινή Μουσική ως εξηγείται και ως παρεδόθη: ομιλία γενομένη εν τη αιθούση του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός" τη 18η Δεκεμβρίου 1966

[χ.ό.]

Εν Κοζάνη, 1967

 

246.75

1

817

Οικονόμου, Φίλιππος Αθ.

Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική και Ψαλμωδία: ιστορικομουσικολογική μελέτη

[χ.ό.]

Αίγιο, 1992

τ. Α΄

246.75

1

818

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Η εκκλησιαστική ημών ποίησις: κατά τας κυριωτέρας αυτής φάσεις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

246.75

1

819

Schadendorf, Wulf, εισαγωγή

Die Bernwardstrur in Hildesheim: 52 tafeln

R. Piper Verlag

Munchen, c.1956

 

246.9

1

820

Πάλλας, Δημήτριος Ι.

Η 'θάλασσα" των εκκλησιών: συμβολή εις την ιστορίαν του Χριστιανικού βωμού και την μορφολογίαν της λειτουργίας = La "thalassa" dans l' eglise chretienne: contribution a l' histoire de l' autel chretien et a la morphologie de la liturgie

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Αθήναι, 1952

(Εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου ; 68)

246.9

1

821

Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ.

La Basilique Saint Demetrius de Thessalonique. Ses Mosaiques

Stab. Grafico Filli Lega

Faenza, [196-]

Estratto da "Corsi di cultura sull' arte ravennate e bizantina"

246.9

1

822

Πασαδαίος, Αριστείδης Α.

Περί τινος ασυνήθους βυζαντινού θόλου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπο εκ του Α΄ τόμου. Άνω του τίτλου: Χαριστήριον εις Αναστάσιον Ορλάνδον

246.9

1

823

Δέλλιος, Χρήστος Ι.

Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της Ελλάδος

Σπανός, Κώστας Χ.

Θεσσαλονίκη, 1982

 

246.9

1

824

 

Παγκόσμιος οδηγός εκκλησιαστικού εξοπλισμού

Εκκλησιαστικές Εκδόσεις Ορθόδοξου Τύπου

[Αθήνα], 1996

 

247

1

825

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Το θαυματουργόν κανδήλιον: μετ' εισαγωγής περί της προελεύσεως, της ιερότητος και ωφελιμότητος των κανδηλίων και των κηρίων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1970

 

247

3

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker