Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

239.9   Απολογητική και Πολεμική εναντίον άλλων ομάδων στους Μεταποστολικούς Χρόνους

 

 

672

Ραπτόπουλος, Γεβράσιος Ι.

Εχθροί της Εκκλησίας

Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότητα 'Η Οσία Ξένη"

Θεσσαλονίκη, 1996

 

239.9

1

 

673

Lambelin, Roger

Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών: εκ της ρωσσικής εις την γαλλικήν μετά εισαγωγής

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1970

 

239.9

1

 

674

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Οι μάρτυρες του Γιεχωβά

Ζωή

Αθήναι, 1961

τχ.Α΄: Ο αρχηγός των και η χιλιετής βασιλεία του

239.9

2

 

674

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Οι μάρτυρες του Γιεχωβά

Ζωή

Αθήναι, 1962

τχ.Β΄ : Αι αιρέσεις των και η προπαγάνδα των

239.9

1

 

675

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Οι μάρτυρες του Γιεχωβά

Ζωή

Αθήναι, 1970

2η έκδ. - τχ.Β΄ : Αι αιρέσεις των και η προπαγάνδα των

239.9

2

 

676

Κόλλιας Αθανάσιος Ν.

Αναίρεσις θεωρειών μαρτύρων Ιεχωβά (Χιλιαστών)

[χ.ό.]

[χ.τ.], 1965

 

239.9

2

 

677

Βασιλόπουλος, Χαράλαμπος

Ξεσκέπασμα των Χιλιαστών

Ορθόδοξος Τύπος

Αθήναι, 1969

5η έκδ.

239.9

1

 

678

Πολυμερόπουλος, Παύλος Κ.

Ποιοί είναι οι Χιλιασταί

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

239.9

1

 

679

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Ο Χιλιασμός: (αναίρεσις των αντίχριστων διδασκαλιών των Χιλιαστών)

Ζωή

Αθήναι, 1947

3η έκδ.

239.9

1

 

680

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Ο Χιλιασμός: (αναίρεσις των αντίχριστων διδασκαλιών των Χιλιαστών)

Ζωή

Αθήναι, 1959

5η έκδ.

239.9

1

 

681

Παντελεήμων Κ. Καρανικόλας, Μηροπολίτης Κορίνθου

Αι αιρέσεις

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1956

1. Χιλιασταί

239.9

1

 

682

Αναστόπουλος, Βασίλειος Κ.

Οι Χιλιασταί ή μάρτυρες του Ιεχωβά: αι κακοδοξίαι των και η αναίρεσις αυτών

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1973

3η έκδ.

239.9

1

 

683

Νινολάκης, Αγαθάγγελος

Περί χιλιασμού και χιλιαστών: ήτοι αντίδοτον των κατά της Εκκλησίας και της ορθοδόξου πίστεως ερεσχελιών και φληναφημάτων των λεγομένων Χιλιαστών ή σπουδαστών των Γραφών

Χριστιανικό Φως

Εν Χανίοις, 1927

 

239.9

1

 

684

Γερβάσιος, Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως

Αντιχιλιαστικά: ήτοι αι εξ Αμερικής χιλιαστιακαί δοξασίαι και αι συναφείς άλλαι κακοδοξίαι Ι.Φ. Ρωδερφόρδ αναλυόμεναι και ανασκευαζόμεναι

τύποις αδελφών Αθανασοπούλου

Εν Αλεξανδρουπόλει, 1931

 

239.9

1

 

685

Αντωνόπουλος, Αναστάσιος Β.

Το καταγγέλλομεν και κατηγορούμεν των Χιλιαστών κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου

Αχαιός

Πάτραι, 1947

 

239.9

1

 

686

Ψαρουδάκης, Νίκος Στ.

Σκοτεινές δυνάμεις και Χριστιανισμός

Χριστιανική Δημοκρατία

Αθήναι, 1964

2η έκδ.

239.9

1

 

687

Αλεβιζόπουλος, Αντώνιος Γ.

Οι Χιλιαστές μας γράφουν...

Αποστολική Διανονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήνα, 1985

2η έκδ.

239.9

1

 

688

Βασιλόπουλος, Χαράλαμπος

Ξεσκέπασμα μασωνίας

Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωσις

Αθήναι, 1967

 

239.9

1

 

689

Θεοδωρόπουλος, Επιφάνιος Ι.

Η μασωνία υπό το φως της αλήθειας: απάντησις εις το "Τεκτονικόν Ίδρυμα της Ελλάδος": έλεγχος και ανασκευή της Βίβλου αυτού "Η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Τεκτονισμός"

Πάτμος

Εν Αθήναις, 1965

2η έκδ.

239.9

2

 

690

Χατζής, Ελευθέριος Ε.

Ο εθνικός διχασμός και οι μάρτυρες του Ιεχωβά

Σιάχος Κώστας Μ.

Κόρινθος, 1986

 

239.9

8

 

691

Χρυσόστομος Α΄ Παπαδόπουλος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Οι Χιλιασταί: επίσημα περί αυτών έγγραφα και δικαστικαί αποφάσεις Εφετείου και Αρείου Πάγου

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1930

 

239.9

1

 

692

Μιχαλόπουλος, Κωνσταντίνος

Έλεγχος κατά των Χιλιαστών και άλλων αιρετικών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1946

 

239.9

1

 

693

Αντίπας, μοναχός Πάτμιος

Ορθόδοξος έλεγχος κατά χιλιαστών: των και σπουδαστών των ιερών γραφών καλουμένων

τύποις Ιωάν. Βάρτσου

Εν Αθήναις, 1925

 

239.9

1

 

694

Βασιλόπουλος, Χαράλαμπος

Αυτοί είναι οι Χιλιασταί

Πανελλήνιος Ορθόδοξος Ένωσις

Αθήναι, 1959

 

239.9

1

Φιλιππίδης, Λεωνίδας

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker