Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

016.2   Θεολογικές Βιβλιογραφίες και Κατάλογοι

 

32

 

Allgemeine Evangelische= Lutherische Kirchenzeitung

Verlag von Doerssing & Franke

Leipzig, 1917

Δεμένα βιβλιογραφικά δελτία του ίδιου εκδότη των ετών 1917, 1918.

016.2

1

33

 

Allgemeine Evangelische= Lutherische Kirchenzeitung

Verlag von Doerssing & Franke

Leipzig, 1919

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία του ίδιου εκδότη των ετών 1919, 1920.

016.2

1

34

Ihmels, Ludwig

Theologisches Literaturblatt

Verlag von Doerssing & Franke

Leipzig, 1916

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία του ίδιου εκδότη των ετών 1916-1920.

016.2

1

35

 

Auswahl Wertvoller werke aus dem gesamtgebiet der exegetischen, historischen, systematichen und praktischen theologie

Buchhandlung Gustav Fock

Leipzig, [192-;]

 

016.2

1

36

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Η ορθόδοξη ελληνική βιβλιογραφία επί της οικουμενικής κινήσεως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας", τόμος Α΄ τχ. Δ'

016.2

1

37

Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ., επιμέλεια

Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία

Περιοδικό Θεολογία

Αθήναι, 1980

τχ.Β΄. Τίτλος τεύχους: Βιβλιογραφία έτους 1978 και παραλειπόμενα 1977

016.2

1

37

Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ., επιμέλεια

Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία

Περιοδικό Θεολογία

Αθήναι, 1982

τχ.Γ΄. Τίτλος τεύχους: Βιβλιογραφία έτους 1979 και παραλειπόμενα 1977, 1978

016.2

1

37

Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ., επιμέλεια

Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία

Περιοδικό Θεολογία

Αθήναι, 1984

τχ.Δ΄. Τίτλος τεύχους: Βιβλιογραφία έτους 1980 και παραλειπόμενα από του 1977

016.2

1

37

Ανεστίδης, Αδαμάντιος Στ., επιμέλεια

Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία

Περιοδικό Θεολογία

Αθήναι, 1985

τχ.Ε΄. Τίτλος τεύχους: Βιβλιογραφία έτους 1981 και παραλειπόμενα από του 1977

016.2

1

38

Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Δ.

Ελληνική Βιβλική Βιβλιογραφία: 1961-1975

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκη, 1977

Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής. Παραρτήμα 21ου τόμου, αριθμός 23.

016.2

1

39

 

[Bibliographie. Theologie]

 

[193-]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη., πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.2

1

40

 

[Bibliographie. Theologie 1]

 

[1927-1928]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.2

1

41

 

[Bibliographie. Theologie 2]

 

[1929]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.2

1

42

 

[Bibliographie. Theologie 3]

 

[1925-1932]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.2

1

43

 

[Bibliograhie. Theologie 4]

 

[1927-1932]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.2

1

44

 

[Bibliographie. Hebraica, Rabbinica, Judaica 1]

 

[1927-1931]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.2

1

45

 

[Bibliographie. Ethnologie 1]

 

[1927-1931]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου

016.39

1

46

 

[Bibliographie. Ethnologie 2]

 

[1928-1931]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.39

1

47

 

[Bibliographie. Ethnologie 3]

 

[1928-1933]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.39

1

48

 

Catalogue of Long Play Records 1959-60: 33 rpm LP - 45 rpm EP: opera, operetta, popular, dance, jazz

Telefunken

Hamburg, [1959;]

 

016.78

1

49

 

Long Playing: 45 und 33 rpm: 1961-62: konzert, opera, operette, unterhaltung, tank, jazz

Telefunken

Hamburg, [1961;]

 

016.78

2

50

Βερούλη, Ελισάβετ

Κατάλογος τρέχουσας δισκογραφίας της σοβαρής ελληνικής μουσικής = Greek classical music record catalogue: records available in April 1987

Το Ελληνικό Πολιτιστικό Γραφείο για την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών

Αθήνα, Απρίλιος 1987

 

016.78

1

51

Fock, Gustav

Catalogus dissertationum philologicarum classicarum: edition II

Buchhandlung Gustav Fock

Leipzig, 1910

Στη ράχη: Bibliographie Classische Philologie 1

016.88

1

52

 

[Bibliographie. Klassische Philologie 2]

 

[1928-1932]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.88

1

53

 

[Bibliographie. Klassische Philologie 3]

 

[1929-1932]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.88

1

54

 

[Bibliographie. Klassische Philologie 4]

 

[1927-1929]

Πολλά βιβλιογραφικά δελτία δεμένα μαζί. Ο τίτλος προέρχεται από τη ράχη. Δόθηκε από το Λεωνίδα Φιλιππίδη, πρώτο ιδιοκτήτη του βιβλίου.

016.88

1

55

Les Amis du Livre. Rare Books

Greece beatiful: travels and naval old maps, sea charts, engravings and views

Les Amis du Livre. Rare Books

Athens, [19--]

Catalogue no.5

016.938

1

56

Μάργαρης, Δημήτριος Κ.

Το έργον και η μόρφωσις του βιβλιοθηκαρίου: (μια συγκριτική μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Πνευματικής Συνεργασίας της Κ.Τ.Ε.)

τύποις Πυρσού

Εν Αθήναις, 1935

(Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών της Ελλάδος ; 7)

020

1

57

Μάργαρης, Δημήτριος Κ.

Βιβλίον και βιβλιοθήκη

Ελευθερουδάκης

Εν Αθήναις, 1922

 

020

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker