Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

231   Θεός

 

428

Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ.

Η περί Θεού γνώσις

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1954

 

231

1

429

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Αθανάσιος Αλεξανδρείας: περί Αγ. Πνεύματος: κατά τας προς Σεραπίωνα επιστολάς αυτού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησιαστικός Φάρος"

231

1

430

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Γρηγόριος ο Θεολόγος και αι προϋποθέσεις πνευματολογίας αυτού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

 

231

1

431

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Γρηγόριος ο Θεολόγος και αι προϋποθέσεις πνευματολογίας αυτού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

2η έκδ.

231

1

432

Δεντάκης, Βασίλειος Λ.

Οι εις τον Ιωάννην Κυπαρισσιώτην αποδιδόμενοι εννέα ύμνοι εις τον του Θεού Λόγον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

Διδακτορική Διατριβή

231

2

433

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Ο άπειρος Θεός

Ζωή

Αθήναι, 1960

 

231

1

434

Παπαγεωργίου-Εράλδυ, Γεώργιος Κ.

Ο βασιλικός Χριστιανισμός: βασιλεία, δικαιοσύνη, αγάπη

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Τρίκκη, 1956

 

231

2

435

Αργυρόπουλος, Χρήστος

Αναζητώντας το Θεόν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

 

231

3

436

Μουτσούλας, Ηλίας Δ.

Κένωσις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας

231

2

437

Γιανναράς, Χρήστος

Η θεολογία της απουσίας και της αγνωσίας του Θεού: με αναφορά στις αρεοπαγιτικές συγγραφές και στον Martin Heidegger

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

231

1

438

Σιώτης, Μάρκος Α.

"Εικών ειμί της αρρήτου δόξης σου"

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1989

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Θεολογία"

231

4

439

Σταθόπουλος, Δημήτριος Λ.

Die gottesliebe und ihre sprache in den hymnen Symeons, des Neuen Theologen (949-1022): der sprachliche ausdruck einer grundform des religiosen erlebnisses

[s.n.]

Athen, 1968

 

231

1

440

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ο Πατριάρχης Φώτιος περί της βλασφημίας του Αγ. Πνεύματος

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1985

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

231

3

441

Σύναξις Ορθοδόξων Θεολόγων, 18-22 Αυγούστου 1970

Περί Αγίου Πνεύματος: Σύναξις Ορθοδόξων Θεολόγων, 18-22 Αυγούστου 1970: εισηγήσεις

Ο Άρτος της Ζωής

Αθήναι, 1971

(Θεολογικαί Μελέται)

231.3

1

442

Δίδυμος ο τυφλός

Περί του Αγίου Πνεύματος = De Spiritu Sancto

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1973

Μετάφραση: Μελέτιος Καλαμαράς

231.3

1

443

Δίδυμος ο τυφλός

Περί του Αγίου Πνεύματος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

Ανάτυπον εκ της "Βιβλιοθήκης των Ελλήνων Πατέρων"

231.3

1

444

Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα το Άγιον Πνεύμα (11 - 14 Νοεμβρίου 1991)

Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1992

 

231.3

1

445

Υακίνθου, Δημήτριος

Η Θεία Πρόνοια

Έρευνα και Αλήθεια

Αθήναι, 1955

(Έρευνα και Αλήθεια. Σειρά Α΄; αρ.10)

231.5

1

446

 

Η φύσις, το θαύμα του Θεού: σύγχρονοι μεγάλοι φυσιοδίφαι περί της φύσεως ως αποκαλύψεως του Θεού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1950

(Βιβλιοθήκη Αποστολικής Διακονίας)

231.7

1

447

Λουκέρης, Ιωάννης Θ.

Μελέτη περί υπάρξεως της Θεότητος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

2η έκδ.

231.7

1

448

Αυγουστίνος Καντιώτης, Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας

Ο χρόνος και αι τέσσαρες εποχαί

Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύνδεσμος "Σταυρός"

Αθήναι, 1966

 

231.7

1

449

Γεωργίου, Στ. Τ.

Ο άσωτος υιός (Κοσμογονία)

Γεωργίου Α.

Αθήναι, 1968

 

231.7

1

450

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ο Χριστιανός και η εξερεύνησις του διαστήματος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

231.7

1

451

Μαστρογιαννόπουλος, Ηλίας

Η Βασιλεία του Θεού

Ζωή

Αθήναι, 1965

 

231.7

1

452

Αγαπητός, Ιωσήφ Δ.

Ο Άγιος Νεκτάριος: ο Άγιος της στοργής: (άγνωστα θαύματά του)

Ι.Μονή Νταού Πεντέλης

Αθήναι, 1970

 

231.73

1

453

Κόντογλου, Φώτης

Σημείον Μέγα: ήγουν τα θαύματα της Θέρμης

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Αθήναι, 1962

 

231.73

1

454

Παναγόπουλος, Α.

Βίος - πολιτεία - θαύματα του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης (Μητροπολίτου Πενταπόλεως)

Άγιος Νικόδημος

Αθήναι, [1961;]

Λείπουν οι σ.291 και εξής

231.73

1

455

Πιέριος, Αναστάσιος Κ.

Η θεωρία της εξελίξεως των όντων

Ελληνική Χριστοπολιτεία

Εν Αθήναις, 1963

4η έκδ.

231.7652

1

456

Μπούμης, Παναγιώτης Ι.

Μια σύντομη θεώρηση της θεωρίας της εξελίξεως

[χ.ό.]

Αθήνα, 1985

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Κοινωνία"

231.7652

1

457

Φαράντος, Μέγας Λ.

Περί δικαιοσύνης: συστηματική έρευνα εις το έργον Κλήμεντος του Αλεξανδρέως

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

 

231.8

1

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker