Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

230.0711   Ανώτατη Εκπαίδευση στο Χριστιανισμό, στη Χριστιανική Θεολογία

 

350

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής κατά την τελευταίαν πεντηκονταετηρίαν (1919-1968) επί τη εκατονεικοσιπενταετηρίδι αυτής 1844-1969: συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1968-1969

 

230.0711

1

351

 

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή: 1844 - 1969: πανηγυρικός τόμος επί τη 125ετηρίδι αυτής

Φιλική Εταιρία

Αθήναι,1969

 

230.0711

1

352

Καλογήρου, Ιωάννης Ορ.

Ο έπαινος των επιτίμων διδακτόρων της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τη δημοσία συνεδρία τη 13 Νοεμβρίου 1959

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1960

 

230.0711

1

353

Κουτσογιάννης, Δημήτριος Κ.

Η δημιουργία εφημεριακού κλήρου ανωτέρας πνοής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

230.0711

2

354

Ιωακείμ Αλεξόπουλος, Μητροπολίτης Δημητριάδος

Σύστημα ανυψώσεως εφημεριακού κλήρου

Σωτήριος Ν. Σχοινάς

Εν Βόλω, 1937

 

230.0711

1

355

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Υπόμνημα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί των εξαγγελθέντων κυβερνητικών μέτρων προς αναμόρφωσιν της παιδείας

[χ.ό.]

Αθήνα, 1964

 

230.0711

2

356

Kniazeff, Alexis

Το Ινστιτούτο "Άγιος Σέργιος": (η ορθόδοξη σκέψη στην παρισινή της διαδρομή)

Κέντρο Μελέτης Ορθόδοξου Πολιτισμού

Άγιος Νικόλαος Κρήτης, 1980

 

230.0711

2

357

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω.

Η Θεολογική Σχολή εις Ζάκυνθον

τύποις Φοίνικος

Αθήνησι, 1934

Ανατύπωσις εκ της Επετηρίδος του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου

230.0711

2

358

Τίτος Κ. Καράντζαλης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, επιμέλεια

Ιστορικόν της εν τη Ιερά Μονή Γηρομερίου Ιερατικής Σχολής: ιδρυθείσης τω 1911: (εκ στοιχείων κωδίκων παρά τη Ιερά Μητροπόλει Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερείου)

[χ.ό.]

Ιωάννινα, 1964

Ανάτυπο από την "Ηπειρωτική Εστία"

230.0711

1

359

Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου

Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου: σχολικό έτος 1958-1959

Εκκλησιαστική Σχολή Κορίνθου

[χ.τ., 1959]

 

230.0711

1

360

Ξενογιάννης, Κωνσταντίνος Ν.

Η Σχολή του Τιμίου Προδρόμου (Μελέ) Μεσσηνίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

230.0711

1

361

Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας

Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας: 1919-1960

Εκκλησιαστική Σχολή Αγίας Αναστασίας

[χ.τ., 1960]

 

230.0711

1

362

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Η παιδεία του απόδημου Ελληνισμού

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

 

230.0711

1

363

Φυτράκης, Ανδρέας Ιω., επιμελητής

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία

Στρατής Ι. Κλαπάκης

Εν Αθήναις, 1978

τ.1ος

230.0711

1

364

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Το Νέον "Αθήναιον" ήτοι το Ελληνικόν Ορθόδοξον Πανεπιστήμιον εν Brookline, Mass.

[χ.ό.]

New York, 1963

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Αργοναύτης"

230.0711

1

365

Μανιατόπουλος, Γρηγόριος

Η ανάβασις εις Ιερουσαλήμ των μαθητών της Αμπετείου

τυπογραφεία Κώστα Τσούμα

Κάϊρον, 1961

 

230.0711

1

366

Γριτσόπουλος, Τάσος Αθ.

Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή

Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Εν Αθήναις, 1966

τ.1ος. - Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 37

230.0711

2

367

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής

Αθήναι, 1970

τ.1ος: 1844 - 1923

230.0711

1

367

Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.

Η Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου Αμερικής

Αθήναι, 1968

τ.2ος: 1923 - σήμερον

230.0711

1

368

 

Το Πατριαρχικόν Ιεροδιδασκαλείον ο 'Άγιος Αθανάσιος": εν Ηλιουπόλει: έτος τέταρτον: 1929-1930

εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου

[Αλεξάνδρεια], 1930

 

230.0711

1

369

Σάντας, Αλέξανδρος Σ.

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή: ονομαστικός κατάλογος: πάντων των σπουδαστών των εισαχθέντων εις την Ρ.Ε.Σ. από του έτους 1844-1969 συνταχθείς βάσει των μαθητολογίων και των πρακτικών της Ρ.Ε.Σ. και συμπληρωθείς όσον αφορά εις την εξέλιξιν αυτών  (Δημοσιεύεται δια πρώτην φορά)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1969

Ανάτυπον

230.0711

1

370

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Εξεπλήρωσεν η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή τον προορισμό της;

[χ.ό.]

Μυτιλήνη, 1949

Ανατύπωσις εκ του "Ποιμένος"

230.0711

1

371

Κωνσταντόπουλος, Τάκης Αγγ.

Η συμβολή του Κωνστ. Οικονόμου, του εξ Οικονόμων περί την ίδρυσιν της Ριζαρείου Εκκλησιαστ. Σχολής: το προοδευτικόν πνεύμα του Γεωργίου Ριζάρη

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Αθήναι, 1970

Ανάτυπον

230.0711

1

372

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Εκδηλώσεις επί τω εορτασμώ της 125ετηρίδος από της ιδρύσεώς της: 1844-1969

Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή

Αθήναι, 1970

 

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Εν Θεσσαλονίκη, 1953

τ.1

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Εν Θεσσαλονίκη, 1957

τ.2

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1960

τ.5

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1961

τ.6

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1965

τ.10

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1967

τ.12

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1972

τ.17

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1978

τ.23

230.0711

1

373

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεολογική Σχολή

Θεσσαλονίκη, 1979

τ.24

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Αθήναι, 1935-1936

 

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Αθήναι, 1937-1938

 

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Αθήναι, 1955

 

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Αθήναι, 1957

τ.1955-1956

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Αθήναι, 1958

τ.1956-1957

230.0711

3

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Αθήναι, 1959

τ.1957-1958

230.0711

3

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1963

τ.ΙΔ΄

230.0711

3

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1965

τ.ΙΕ΄

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1971

τ.ΙΖ΄

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1972

τ.ΙΗ΄

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1974

τ.ΚΑ΄

230.0711

3

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1975

τ.ΚΒ΄

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1976

τ.ΚΓ΄

230.0711

2

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1979-1980

τ.ΚΔ΄

230.0711

2

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1981

τ.ΚΕ΄

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1984

τ.ΚΣΤ΄

230.0711

2

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1986

τ.ΚΖ΄

230.0711

4

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1994

τ.ΚΘ΄

230.0711

1

374

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επιστημονική Επετηρίς της Θεολογικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογική Σχολή

Εν Αθήναις, 1995

τ.Λ΄

230.0711

1

375

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επετηρίς του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογικός Φοιτητικός Σύνδεσμος

Αθήνα, 1934

Πανεπιστημιακό Έτος 1933-1934: τχ.1ον

230.0711

1

375

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επετηρίς του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογικός Φοιτητικός Σύνδεσμος

Αθήνα, 1936

Πανεπιστημιακό Έτος 1934-1935: τχ.2ον

230.0711

1

375

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επετηρίς του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογικός Φοιτητικός Σύνδεσμος

Αθήνα, 1937

Πανεπιστημιακό Έτος 1935-1936: τχ.3ον

230.0711

1

375

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επετηρίς του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογικός Φοιτητικός Σύνδεσμος

Αθήνα, [1938;]

Πανεπιστημιακό Έτος 1936-1937: τχ.4ον

230.0711

1

375

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επετηρίς του Φοιτητικού Θεολογικού Συνδέσμου 1957 και 1958

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θεολογικός Φοιτητικός Σύνδεσμος

Αθήνα, 1959

Πανεπιστημιακό Έτος 1957-1958

230.0711

1

376

Μπέμπης, Γεώργιος Σ.

Η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1959

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

230.0711

1

377

Γρηγοριάδης, Κωνσταντίνος Σ.

Αι θεολογιακαί προϋποθέσεις της διδακτικής των Θρησκευτικών: (συμβολή εις την Ορθόδοξον Κατηχητικήν)

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1971

Διδακτορική Διατριβή

230.0711

3

378

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Προς νεήλυδας φοιτητάς θεολογίας: χαιρετισμός και παραίνεσις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

 

230.0711

1

 

Ένωσις Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Επετηρίς: πεντηκονταετηρίς Ε.Α.Ρ.Ε.Σ. 1925-1975

Ένωσις Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Αθήναι, 1976

(Εκδόσεις Ενώσεως Αποφοίτων Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ; 2)

230.0711

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker