Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

230   Χριστιανισμός - Χριστιανική Θεολογία

 

294

 

Θεολογικόν Συμπόσιον: χαριστήριον εις τον καθηγητήν Παναγιώτην Κ. Χρήστου

 

Θεσσαλονίκη, 1967

Σπουδαστήριον Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας ; 6

230

1

295

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας

Ζωή

Αθήναι, 1959

τ.1

230

1

295

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας

Ζωή

Αθήναι, 1959

τ.2

230

1

295

Τρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.

Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας

Σωτήρ

Αθήναι, 1961

τ.3

230

1

296

Μπαλάνος, Δημήτριος Σ.

Ανακοινώσεις εν τω Α΄ εν Αθήναις Συνεδρίω της Ορθοδόξου Θεολογίας (29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1936)

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 1937

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

230

1

297

Μπαλάνος, Δημήτριος Σ.

Ανακοινώσεις και ομιλίαι εν τω Θρησκευτικώ Συνεδρίω της Λωζάννης: (3-21 Αυγούστου 1927)

τύποις Φοίνικος

Εν Αθήναις, 19270

 

230

1

298

Μωυσής, μοναχός

Η ευλογία του πόνου και ο πόνος της αγάπης

Τήνος

Αθήνα, [199-]

6η έκδ. - ISBN: 960-273-070-6

230

1

299

Μακρής, Νίκος Αλ.

Φαινόμενα και πραγματικότης: επτά δοκίμια

Τήνος

Αθήναι, 1969

 

230

1

300

Holm, Charles

What God hath wrought: the origin and destiny of man, and the end of the time

James Kerns & Abbott

Portland, 1912

 

230

1

301

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

La theologie dans l' eglise et dans le monde

Centre Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique

Chambesy, 1984

(Les Etudes Theologiques de Chambesy ; 4)

230

1

302

Κουτσογιαννόπουλος, Δημήτριος Ι.

Ελληνική φιλοσοφία και χριστιανικόν δόγμα

Ιωάννης Σιδέρης

Αθήναι, 1960

 

230

1

303

Λαϊνάς, Θεόκτιστος Αθ.

Ο δρόμος της αναζήτησης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

 

230

1

304

Πιέριος, Αναστάσιος Κ.

Συνοπτικά περί Θεού, ψυχής και θρησκειών και περί της εξιδιασμένης αποστολής του Ελληνισμού

Χριστοπολιτεία

Εν Αθήναις, 1961

2η εκδ.

230

1

305

Καρμίρης, Ιωάννης Ν.

Η Α΄ Διάσκεψις της Διορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής επί του διαλόγου μετά των Αντιχαλκηδονείων Εκκλησιών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1971

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

230

1

306

Τίτος Εμμ. Ματθαιάκης, Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου

Το πράσινον εν τη Αγία Γραφή

[χ.ό.]

Αθήναι, 1939

 

230

1

307

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Περί τα αίτια της ησυχαστικής έριδος

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1956

Ανάτυπον εκ του "Γρηγορίου Παλαμά"

230

1

308

Παπαπέτρου, Κωνσταντίνος Ε.

Η απόλυτος αξίωσις του Χριστιανισμού και η ελπίς

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1967

Ανάτυπον εκ του "Γρηγορίου Παλαμά"

230

1

309

Τσίρος, Θεοφάνης Π.

Ο Θεός

[χ.ό.]

Αθήναι, [199-]

 

230

5

310

Παπαγεωργίου-Εράλδυ, Γεώργιος Κ.

Η πολιτική του Χριστιανισμού

εκ του τυπιγραφείου Σωτ. Ν. Σχοινάς

Βόλος, 1947

 

230

1

311

Χαρκιανάκης, Στυλιανός Σ.

Περί το αλάθητον της Εκκλησίας εν τη Ορθοδόξω Θεολογία

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Διδακτορική Διατριβή

230

1

312

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Θεμελιώδη προβλήματα της δογματικής και ηθικής

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

Α΄: Γενικαί Αρχαί

230

2

313

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Ο μυστηριακός χαρακτήρ του Χριστιανισμού: δογματική και συμβολική μελέτη

Εκδοτική Αθηνών

Εν Αθήναις, 1962

 

230

2

314

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Υπόμνημα (συμπληρωματικόν) προς την Θεολογικήν Σχολήν του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: περιέχον ευρείαν ανάλυσιν εσχάτως δημοσιευθείσης μελέτης αυτού υπό τον τίτλον: Ο Μυστηριακός Χαρακτήρ του Χριστιανισμού: δογματική και συμβολική μελέτη

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

230

2

315

 

Στοιχειώδεις θρησκευτικαί αλήθειαι

τύποις Φοίνικος

Αθήναι, 1927

 

230

1

316

Βούλγαρης, Ευγένιος

Θεολογικόν ή Ιερά Θεολογία

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1987

2η έκδ.

230

1

317

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η περί Τριάδος και Χριστού διδασκαλία της Παρακλητικής

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

230

2

318

Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος

Η ουσία και το βάθος του Χριστιανισμού: λόγος ρηθείς υπό του Πρυτάνεως Γρηγορίου Παπαμιχαήλ επί τη επισήμω εγκαθιδρύσει αυτού εις το της Πρυτανείας αξίωμα τη 24η Ιανουαρίου του 1937ου έτους

Εθνικόν Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εν Αθήναις, 1937

 

230

1

319

 

[Έχεις θρησκεία;]

[χ.ό.]

[χ.τ., 19--]

Φυλλάδιο 27 σ. Λείπει η σελίδα τίτλου και το εξώφυλλο. Έχει σφραγίδα: Πανελλήνιον Ιερόν Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου. Κατηχητικά Σχολεία Τήνου

230

1

320

 

Θεολογία: αλήθεια και ζωή: πνευματικόν συμπόσιον

Ζωή

Αθήναι, 1962

 

230

1

321

Παπαδόπουλος, Στυλιανός Γ.

Αγιότης και κοινωνικότης

[χ.ό.]

Αθήναι,1968

 

230

2

322

Θεοδώρου, Ανδρέας

Η ουσία της ορθοδοξίας

Περιστέρα

Εν Αθήναις, 1961

 

230

2

323

Partinacos, Nicon D.

The Individual and His Orthdodox Church

The Orthodox Observer Press

New York, c.1970

 

230

1

324

Φραγκόπουλος, Αθανάσιος Σ.

Η κιβωτός της σωτηρίας

Σωτήρ

Αθήναι, 1969

 

230

1

325

Lossky, Vladimir

Κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, c.1974

 

230

1

326

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Γνωρίσματα της χριστιανικής κοινωνίας του "νυν" και του "μέλλοντος αιώνος"

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

τ.Α΄. τχ.1ον

230

4

327

Θεοδωρόπουλος, Ευάγγελος

Θρησκευτική αγωγή στρατεύματος

[χ.ό.]

Ηγουμενίτσα, 1979

 

230

3

328

Ματθόπουλος, Ευσέβιος

Ο προορισμός του ανθρώπου: ήτοι τις είναι ο σκοπός της υπάρξεως και της ζωής του ανθρώπου και τίνι τρόπω επιτυγχάνεται ούτος

Ζωή

Αθήναι, 1966

12η έκδ.

230

1

329

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Είπε και εγενήθησαν

Ζωή

Αθήναι, 1963

 

230

1

330

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Από τη φάτνη ως το μνημείο το κενό: (εκλαϊκευμένη θεολογία)

Τήνος

Αθήναι, 1973

 

230

3

331

Τύχων ο Ζαντόνσκ

Πορεία προς τον ουρανό

Ιερά Μονή Παρακλήτου

Ωρωπός Αττικής, 1981

 

230

1

332

Πρωτόπαπας, Νικόλαος Ι.

Πολυωνυμίαι του Θεού και των Αγίων

Ιερά Μονή Κεχροβουνίου Τήνου

[Τήνος], 1976

 

230

1

333

 

Τιμητικόν Αφιέρωμα εις τον Μητροπολίτην Καισαριανής, Βύρωνος και Ημηττού Γεώργιον επί τη Πεντηκονταετηρίδι της ιερωσύνης αυτού

Επτάλοφος

Αθήναι, 1996

 

230

1

334

Δοσίθεος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1983

 

230

1

335

Αλεβιζόπουλος, Αντώνιος Γ.

Εφόδιον Ορθοδοξίας

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήνα, c.1974

 

230

1

336

Evdokimov, Paul

Η ορθοδοξία

Βασίλειος Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, c.1972

(Βιβλιοθήκη Ορθοδόξου Μαρτυρίας)

230

1

337

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η θεολογία του Albrecht Ritschl (1822-1889)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1969

Ανάτυπον εκ της "Θεολογίας"

230

1

338

 

Μαρτυρία Ορθοδοξίας: 1971: δοκίμια

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Αθήναι, 1971

 

230

1

339

Μωραΐτης, Δημήτριος Ν.

Χριστιανικός ανθρωπισμός και τεχνική

Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία

Αθήναι, 1961

(Αρχαιότης και Σύγχρονα Προβλήματα ; 9)

230

2

340

Βουρβέρης, Κωνσταντίνος Ι.

Από του τρίτου ανθρωπισμού εις τον σύγχρονον

Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία

Αθήναι, 1969

(Αρχαιότης και Σύγχρονα Προβλήματα ; 50)

230

1

341

Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, Μητροπολίτης Εφέσου

Ορθόδοξοι κατόψεις

Τέρτιος

Κατερίνη, 1991

τ.1ος: Θεολογία. - ISBN: 960-7297-17-2

230

1

341

Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, Μητροπολίτης Εφέσου

Ορθόδοξοι κατόψεις

Τέρτιος

Κατερίνη, 1991

τ.2ος: Οικουμενικόν Πατριαρχείον, Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης, Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. - ISBN: 960-7297-33-4

230

1

341

Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, Μητροπολίτης Εφέσου

Ορθόδοξοι κατόψεις

Τέρτιος

Κατερίνη, 1991

τ.3ος: Διαχριστιανικαί Σχέσεις, Θεολογικοί Διάλογοι, Πορεία προς την ένωσιν - ISBN: 960-7297-34-2

230

1

341

Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, Μητροπολίτης Εφέσου

Ορθόδοξοι κατόψεις

Τέρτιος

Κατερίνη, 1991

τ.4ος: Ποιμαντικοί προβληματισμοί και μηνύματα, αρχαιολογία - εορτολόγια, εκκλησιαστικαί μορφαί. - ISBN: 960-7297-37-7

230

1

342

 

Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1980

Ανάτυπο από τη "Θεολογία"

230

1

343

 

Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1982

Ανάτυπο από τη "Θεολογία"

230

1

344

 

Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1984

Ανάτυπο από τη "Θεολογία"

230

1

345

 

Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1986

Ανάτυπο από τη "Θεολογία"

230

1

346

 

Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1987

Ανάτυπο από τη "Θεολογία"

230

1

347

 

Κριτικόν και βιβλιογραφικόν δελτίον

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1989

Ανάτυπο από τη "Θεολογία"

230

1

348

Αγουρίδης, Σάββας Χρ., επιμελητής

Proces - Verbaux du Deuxieme Congres de Theologie Orthodoxe: a Athenes, 19 - 29 Aout 1976

Επτάλοφος

Athenes, 1978

 

230

1

349

Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ., επιμελητής

Πρακτικά του Δευτέρου Συνεδρίου Ορθοδόξου Θεολογίας: Αθήναι, 19 -29 Αυγούστου 1976

Επτάλοφος

Αθήναι, 1980

 

230

2

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker