Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

227     Επιστολές

 

254

Ζολώτας, Εμμανούλ Ι.

Υπόμνημα εις την Προς Γαλάτας Επιστολήν του Αποστόλου Παύλου

εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου

Αθήνησιν, 1904

 

227

1

255

Σιώτης, Μάρκος Α.

"Οις ουδέ προς ώραν είξαμεν τη υποταγή" (Γαλ. 2,5)

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1985

Ανάτυπο από το "Ξενία"

227

1

256

Κουνελής, Ιωάννης Β.

Παύλου του Αποστόλου Η Προς Εφεσίους Επιστολή: η πολύ μεγάλη και πρωτότυπος εις τα χρονικά του βιβλίου κατά γράμμα, πνεύμα, εδάφιον, και λέξιν - ερμηνεία και μελέτη της Προς Εφεσίους Επιστολής

[χ.ό.]

Αμαρούσιο, 1966

τ.Α΄

227

1

257

Κουνελής, Ιωάννης Β.

Παύλου του Αποστόλου Η Προς Εφεσίους Επιστολή: η πολύ μεγάλη και πρωτότυπος εις τα χρονικά του βιβλίου κατά γράμμα, πνεύμα, εδάφιον, και λέξιν - ερμηνεία και μελέτη της Προς Εφεσίους Επιστολής

[χ.ό.]

Αμαρούσιο, 1966

τ.Α΄. "Επίτομη" έκδοση του προηγούμενου βιβλίου. Περιλαμβάνει μόνο τις σ.1-96. Αυτή τη συντομευμένη έκδοση έστελνε ο συγραφέας δωρεάν

227

1

258

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

Ο ύμνος του Απ. Παύλου προς τον εν Τριάδι Θεόν: εν Εφεσ.3, 1-14

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

 

227

1

259

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Σημειώσεις Εισαγωγής εις την Κ. Διαθήκην: (Α΄ Θεσσαλονικείς, Αποκάλυψις, Κανών, Κείμενον): κατά τας πανεπιστημιακάς παραδόσεις του καθηγητού Σάββα Χρ. Αγουρίδου

Βιβλιοπωλείον Ηλία Π. Σάκκουλα

Θεσσαλονίκη, 1957

 

227

1

260

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Η οδός προς την τελείωσιν: ερμηνευτική επεξεργασία του τέλους της Α΄ προς Θεσσαλονικείς Επιστολής (5,14-28)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

227

1

261

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η Πρώτη Προς Τιμόθεον Ποιμαντική Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1951

 

227

1

262

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Η Πρώτη Προς Τιμόθεον Ποιμαντική Επιστολή του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

2η έκδ.

227

2

263

Βούλγαρης, Χρήστος Σπ.

Υπόμνημα εις την Προς Εβραίους Επιστολήν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1993

 

227

1

264

Αρνέλλος, Ιωάννης Γ.

Ερμηνεία της Προς Εβραίους Επιστολής

Εκδόσεις Επεγνωσμένου Χριστιανισμού

Αθήναι, 1990

Επιμέλεια: Χρυσόστομος Καφαντάρης

227

2

265

Γρατσέας, Γιώργος Στ.

Ύμνοι και ωδές στην Προς Εβραίους Επστολήν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1996

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

227

1

266

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Η χριστολογία της Προς Εβραίους Επιστολής

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1964

 

227

3

267

Κωνσταντίνου, Θεόδωρος Β.

Οι Πράξεις των Αποστόλων και ο Απόστολος των Εθνών

[χ.ό.]

Αθήναι, 1969

 

227

2

268

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Υπόμνημα εις την Επιστολήν του Αγίου Ιακώβου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1956

 

227

2

269

Νανάκος, Σάββας Γ.

Ερμηνεία του όρου "Συνείδησις" παρά 1 Πετρ. 2,19

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1969

 

227

1

270

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Αμαρτία και αναμαρτησία κατά την Α΄ Επιστολήν του Αγ. Ιωάννου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1958

Ανάτυπο

227

2

271

Ρηγόπουλος, Γεώργιος Χρ.

Ιησούς Χριστός ο "Παράκλητος": συμβολή εις την ερμηνείαν του όρου κατά την Α΄ Επιστολήν του Αγίου Ιωάννου

[χ.ό.]

Αθήναι, [1971;]

Ανάτυπον εκ του Δελτίου Βιβλικών Μελετών

227

1

272

Δημητρόπουλος, Παναγιώτης Χ.

Η γνησιότης του χωρίου Α΄. Ιωάννου Ε΄. 7β-8α Περί των τριών εν τω Ουρανώ Μαρτύρων

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1963

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής

227

1

273

Τσάκωνας, Βασίλειος Γ.

Η χριστολογία των Επιστολών του Ευαγγελιστού Ιωάννου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1970

 

227

1

274

 

Η Νέα Κοινωνία (Πράξεων Α΄-Ε΄)

Ζωή

Αθήναι, 1957

 

227

1

275

Καρατζάς, Φιλοποίμην Β.

Τα μυστικά της αγάπης

Έλαφος

Αθήνα, [196-;]

 

227

1

276

Wallhof, Hans

Ο ύμνος της αγάπης: Κορινθίους 13

Πολυφωνία

Αθήνα, [198-;]

 

227

1

277

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η προς τον Θεόν ειρήνη των πιστών: (μια αρχαιοτάτη παραλλαγή του χωρίου 5,1 της Προς Ρωμαίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1996

Ανάτυπο

227

5

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker