Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

225.92    Καινή Διαθήκη - Πρόσωπα

 

175

Κολιτσάρας, Ιωάννης Θ.

Ο Απόστολος Παύλος και οι Έλληνες

Ζωή

Αθήναι, 1966

 

225.92

1

176

Ghilardi, Agostino

Απόστολος Παύλος

Οργανισμός Ευρωπαϊκών Εκδόσεων

Αθήναι, c.1965

(Οι Μεγάλοι όλων των Εποχών ; 11)

225.92

1

177

Χρυστοφάκης, Παντελεήμων Μ.

Ο άγνωστος Θεός

[χ.ό.]

Εν Αθήναις,1963

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

225.92

1

178

Σιώτης, Μάρκος Α.

Οι γυναίκες της κατά Ματθαίον γενεαλογίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1949

Δεμένα μαζί πολλά βιβλία. Τίτλος ράχης: Μάρκου Σιώτου Δημοσιεύματα Α΄

225.92

1

179

Νανάκος, Σάββας Γ.

Βιβλιοκρισίαι (1940-1968)

[χ.ό.]

Εν Θεσσαλονίκη, 1969

 

225.92

1

180

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Χρόνος και αιωνιότης: (εσχατολογία και μυστικοπάθεια): εν τη θεολογική διδασκαλία Ιωάννου του Θεολόγου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1959

 

225.92

1

181

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Χρόνος & αιωνιότης: (εσχατολογία και μυστικοπάθεια)

Πουρνάρας Παν.

Θεσσαλονίκη, 1964

 

225.92

1

182

Νευράκης, Νικόλαος Γ.

Ο Απόστολος Παύλος και η εποχή μας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

225.92

2

183

Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Χρ.

Το πρόβλημα του "μυστικισμού" του Απ. Παύλου

[χ.ό.]

Αθήναι, [197-]

Ανάτυπον εκ του δελτίου Βιβλικών Μελετών

225.92

 

184

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Η περί πίστεως διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

225.92

2

185

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Η περί πίστεως διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου

Βιβλιοπωλείο Μιχαήλ Γιόβα

Εν Αθήναις, 1963

"Έκδοσις δευτέρα του δεύτερου και του τρίτου μέρους" σ.τ.

225.92

1

186

Καζαντζής, Κωνσταντίνος Ι.

Το Ευαγγέλιον του Παύλου: εν αντιθέσει προς το "έτερον" Ευαγγέλιον των Ιουδαϊζόντων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1933

"Διατριβή επί υφηγεσία"

225.92

2

187

Μεθόδιος Γ. Φούγιας, Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

The Cephas Party in the Church of Corinth: a paper read at the Third International Congress on New Testament Studies, in Oxford, 15th September, 1965

Farnworth & Masheder

Manchester, 1965

 

225.92

1

188

Χρυσόστομος Θέμελης, Μητροπολίτης Μεσσηνίας

Λόγος εις τον Άγιον Απόστολον Παύλον και εις το έργον αυτού εν Ελλάδι: κηρυχθείς από του Ιερού Βράχου του Αρείου Πάγου τη 29η Ιουνίου 1956

[χ.ό.]

Αθήναι, 1956

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

225.92

1

189

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Η σώζουσα θεία χάρις κατά τον Απόστολον Παύλον

Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης

Εν Αθήναις, 1964

 

225.92

1

190

Χρυσόστομος, Επίσκοπος Θαυμακού

Παύλου του Αποστόλου ομιλία προς Αθηναίους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

225.92

1

191

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Ελλάς και Παύλος

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1953

Ανάτυπον εκ του Πανηγυρικού Τόμου του εορτασμού της 1900ης επετείου της ελεύσεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα

225.92

2

192

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Ο Απόστολος Παύλος και η Κόρινθος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

225.92

1

193

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

Απόστολος Παύλος και οι Στωϊκοί Φιλόσοφοι: αι ιδέαι αυτών περί θείου προορισμού και περί ανθρώπινης ελευθερίας

Βιβλιοπωλείον Αλεξίου και Πικοπούλου

Θεσσαλονίκη, 1934

 

225.92

1

194

Γιαλούρης, Χρυσόστομος Β.

Ο Απόστολος Παύλος προς τον σύγχρονον κόσμον

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

 

225.92

1

195

 

Πρόγραμμα Εορτασμού 1900 επετείου αφίξεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα 50 - 1951 μ.Χ.

Εκκλησία της Ελλάδος

Αθήναι, 1951

Τιτλος εξωφύλλου: Εορτασμός επετείου αφίξεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα

225.92

1

196

Χρήστου, Παναγιώτης Κ.

Η πνευματική μεταμόρφωσις του ανθρώπου κατά τον Απόστολον Παύλον

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1957

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

197

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η περί λυτρώσεως διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1962

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

198

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Η καύχησις του Αποστόλου Παύλου, προ της επιστροφής του και μετά ταύτην

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1957

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

199

Κωνσταντινίδης, Φώτιος Σ.

Ο λόγος του Δημητρίου του Αργυροκόπου κατά του Αποστόλου Παύλου εν Εφέσω

[χ.ό.]

Λευκωσία, 1961

 

225.92

2

200

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ο Απόστολος Παύλος περί της ευθύνης του ανθρώπου

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1955

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

201

Καστανάς, Θεόδωρος Ν.

Ο Απόστολος Παύλος και η προσευχή

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1955

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

202

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Παύλος: (σκιαγράφημα της ζωής, του έργου και της διδασκαλίας του Αποστόλου)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανάτυπον εκ της Θρησκευτικής και Ηθικής Εγκυκλοπαιδείας

225.92

2

203

Σιώτης, Μάρκος Α.

Εικόνες από την επίσκεψιν του Αποστόλου Παύλου εις Θεσσαλονίκην

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1953

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

204

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

Το κήρυγμα του Αποστ. Παύλου εις Θεσσαλονίκην και εις άλλας ελληνικάς πόλεις "περί ζώντος Θεού και περί χριστοκεντρικού βίου"

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1953

Ανάτυπον εκ του Πανηγυρικού τόμου του εορτασμού της 1900ης επετείου της ελεύσεως του Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα

225.92

1

205

Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι.

Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού ο πρώτος μετά τον ένα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Παρνασσός"

225.92

1

206

Αλιβιζάτος, Αμίλκας Σ.

Η προσωπικότης του Παύλου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπον εκ της "Ορθοδόξου Σκέψεως"

225.92

1

207

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

The unity of the Church according to St. Paul

[s.n.]

[s.l., 197-]

"Reprint from thw Greek Orthodox Theological Review"

225.92

1

208

Σιώτης, Μάρκος Α.

Αι θείαι οράσεις του Αποστόλου Παύλου

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Εν Θεσσαλονίκη, 1956

Ανάτυπον εκ του περιοδικού "Γρηγόριος ο Παλαμάς"

225.92

1

209

Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Δ.

Ενδείξεις εκ των επιστολών της αιχμαλωσίας και εκ της παραδόσεως περί της φυλακίσεως του Αποστόλου Παύλου εν Εφέσω

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1965

Ανάτυπον εκ της Επιστημονικής Επετηρίδος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

225.92

1

210

Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ.

Σωφρονίου Ιεροσολύμων (634/8) Ωδαί εις τους αγώνας του Αγίου Παύλου του Αποστόλου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1951

Ανάτυπον εκ της Θεολογίας

225.92

1

211

Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Δ.

"Εικών Θεού" και "κατ' εικόνα" Θεού παρά τω Αποστόλω Παύλω: αι χριστολογικαί βάσεις της Παυλείου ανθρωπολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1964

Διδακτορική Διατριβή

225.92

1

212

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Ο Απόστολος Παύλος και η ενότης της Εκκλησίας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1959

 

225.92

1

213

Σαβράμης, Δημοσθένης

Η περί εργασίας διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

Διδακτορική Διατριβή

225.92

1

214

Βούλγαρης, Χρήστος Σπ.

Χρονολογία των γεγονότων του βίου του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Αθήναι, 1983

2η έκδ.

225.92

1

215

Holzner, Joseph

Παύλος

Δαμασκός

Αθήναι, 1967

7η έκδ. - Μετάφραση: Ιερώνυμος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

225.92

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker