Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

225.6   Καινή Διαθήκη  -  Ερμηνεία και κριτική  (Εξήγηση)

 

137

Σιώτης, Μάρκος Α.

Εισαγωγή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης

Εκδοτικός Οίκος Ζλάτανου

Εν Θεσσαλονίκη, 1951

Δεμένα μαζί πολλά βιβλία. Τίτλος ράχης: Μάρκου Σιώτου Δημοσιεύματα. Β΄

225.6

1

138

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ποιά εξ ουρανού φωνή κατά τον Ευαγγελιστήν Λουκάν προς τον βαπτιζόμενον Ιησού Χριστόν;

Ιερά Μητρόπολις Ελβετίας. Ίδρυμα δια την Χριστιανικήν Ενότητα Atef Danial

Γενεύη, 1989

Ανάτυπο από το: Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986. τ.4

225.6

1

139

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

"Πέτρα" - "πέτρος" (= λίθος) και "Η Πέτρα" (= ο Βράχος)

[χ.ό.]

Αθήναι, [196-]

 

225.6

1

140

Παπαγεωργακόπουλος, Ανδρέας Κ.

Η αγωγή κατά την Καινήν Διαθήκην

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπον εκ του 4ου τεύχους των "Παιδαγωγικών Ομιλιών" του Συλλόγου "Μέγας Βασίλειος"

225.6

2

141

Greenfield, W.

Ταμείον: ήτοι ευρετήριον των λέξεων της Καινής Διαθήκης: κατ' επιτομήν της εκδόσεως του Erasmus Schmidt υπό

Αστήρ-Παπαδημητρίου

Εν Αθήναις, 1947

 

225.6

1

142

Τσιάκος, Ηλίας

Ευρετήριον θεμάτων και ονομάτων της Καινής Διαθήκης

Τήνος

Αθήναι, [1969]

 

225.6

1

143

Σιώτης, Μάρκος Α.

Μυστήρια και αποκαλύψεις κατά την Καινήν Διαθήκην: αφιέρωμα εις την 1900ην επέτειον από της συγγραφής του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ευαγγελιστή Ιωάννου

Ακαδημία Αθηνών

Εν Αθήναις, 1995

Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών

225.6

4

144

Σιώτης, Μάρκος Α.

Die ekklesiologie als grundlage der Neutestamentlichen auslegung in der Griechisch-Orthodoxen Kirche

[s.n.]

Athen, 1960

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

225.6

2

145

Ιωαννίδης, Βασίλειος Χρ.

Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

225.6

3

146

Σάκκος, Στέργιος Ν.

Ιαννής και Ιαμβρής: συμβολή εις την εισαγωγήν και ερμηνείαν της Καινής Διαθήκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 1973

Ανάτυπο από την Επιστημονική Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής

225.6

1

147

Ανδριόπουλος, Παναγιώτης Χρ.

Η θέσις του σαρκωθέντος λόγου εις την ερμηνευτικήν του Ωριγένους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

Ανάτυπο εκ του Συμποσίου "Εισηγήσεις Α΄ Ορθόδοξου Ερμηνευτικού Συνεδρίου"

225.6

1

148

Κακουλίδη, Ελένη Δ.

Για τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης: ιστορία, κριτική, απόψεις, βιβλιογραφία

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1970

 

225.6

1

149

Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι.

Η σκοπιμότης μιας ελληνικής εκδόσεως της Καινής Διαθήκης

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

225.6

2

150

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ανάγκη μιας ελληνικής εκδόσεως της Καινής Διαθήκης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

Ανάτυπο εκ του περιοδικού "Εκκλησία"

225.6

1

151

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Βιβλικά μελετήματα

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1966

Τεύχος Α΄: Η έννοια της Θεοπνευστίας, η έννοια του λόγου του Θεού κατά την Αγίαν Γραφήν, ο 103ος ψαλμός και ο ύμνος του Ikhanaton προς τον Ήλιον...

225.6

1

152

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Τα γνωστικά χειρόγραφα του Hag Hammadi: ο κώδιξ Jung. Ο πάπυρος Bodmer II του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης και η Καινή Διαθήκη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1959

Ανάτυπα εκ των περιοδικών "Ορθόδοξος Σκέψις" και "Εκκλησιαστικόν Βήμα"

225.6

1

153

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Οι κοπτικοί πάπυροι του Nag Hammadi και η σημασία αυτών δια την επιστήμην της Κ. Διαθήκης και του πρώτου Χριστιανισμού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

225.6

1

154

Σιώτης, Μάρκος Α.

Αι δογματικαί παραλλαγαί του κειμένου της Καινής Διαθήκης

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

"Α΄: Προλεγόμενα". εξώφυλλο

225.6

1

154

Σιώτης, Μάρκος Α.

Αι δογματικαί παραλλαγαί του κειμένου της Καινής Διαθήκης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Β΄: Το Τριαδικόν Δόγμα. 1. "Comma Joanneum"

225.6

1

155

Αγγελόπουλος, Άγγελος Γ.

Τα παρανοούμενα χωρία του Ευαγγελίου: ανακριτική μελέτη

[χ.ό.]

Αθήνα, 1983

 

225.6

1

156

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Τα ερμηνευτικά προβλήματα των εν τη Κ. Διαθήκη παραλλήλων διηγήσεων περί του τέλους του Ιούδα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1965

Ανάτυπο εκ της Θεολογίας

225.6

3

157

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Μαρτυρία και διακονία εν τη Κ. Διαθήκη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

 

225.6

1

158

Γαλίτης, Γεώργιος Αντ.

Η χρήσις του όρου Αρχηγός εν τη Κ. Διαθήκη: συμβολή εις το πρόβλημα της επιδράσεως του Ελληνισμού και του Ιουδαϊσμού επί την Κ. Διαθήκην

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

Διδακτορική Διατριβή

225.6

2

159

Βούλγαρης, Χρήστος Σπ.

Αγιογραφικαί μελέται

[χ.ό.]

Αθήναι, 1983

 

225.6

1

160

Φούσκας, Κωνσταντίνος Μ.

Saint Isidore of Pelusium and the New Testament

[s.n.]

Athens, 1967

Ανάτυπο από το περιοδικό "Θεολογία"

225.6

1

161

Irmscher, J.

Die Pseudo-Clementinen

Evangelische Verlagsanstalt

Berlin, 1968

Ανάτυπο από: Edgar Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen II

225.6

1

162

Σιώτης, Μάρκος Α.

Η γλώσσα της Καινής Διαθήκης και η θρησκευτική αξία της ελληνικής γλώσσης: λόγος εκφωνηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1975 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου

Εθνικόν Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Αθήναι, 1977

Και τα 2 αντίτυπα αποτελούν φωτοτυπική αναπαραγωγή του βιβλίου.

225.6

2

163

Paspati, A. G.

Remarks on the revised version of the New Testament

 

Athens, 1940

 

225.6

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker