Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

200 Θρησκεία

1

Φαράντος, Μέγας Λ.

Η δικαιοσύνη κατά την ιουδαιοχριστιανικήν και την αρχαιοελληνικήν παράδοσιν

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 1971

 

200.1

1

2

Berggrav, Eivind

Η ψυχική πηγή της θρησκείας

’νθρωπος

Αθήναι, 1946

 

200.1

1

3

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Το εν Marburg της Δ. Γερμανίας δέκατον Διεθνές Συνέδριον δια την "Ιστορίαν των Θρησκειών" και η εν αυτώ προσγενομένη τιμή τω καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λεωνίδα Φιλιππίδη

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

Ανάτυπο εκ της Θεολογίας

200.71

1

4

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Διδάγματα επί της σημερινής κρίσεως εκ της ιστορίας των θρησκευμάτων

τύποις Φόινικος

Εν Αθήναις, 1934

(Θρησκειολογικά Μελετήματα ; 3)

200.71

1

5

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Πρώτη Αποκάλυψις και Αφετηριακός Μονοθεϊσμός: εθνολογική και θρησκειολογική επιβεβαίωσις της περί τούτων βιβλικής αλήθειας υπό τον P. Wilhelm Schmidt

[χ.ό.]

Αθήναι, 1955

 

200.92

1

6

Shure, Edouard

Οι μεγάλοι μύσται: εισαγωγή στην απόκρυφη ιστορία των θρησκειών: Ράμα, Κρίσνα, Ερμής, Μωϋσής, Ορφέας, Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Ιησούς

Δαφνός

Αθήνα, 1956

 

210

1

7

Γεωργόπουλος, Γεώργιος Δημ.

Κοινωνιολογία της Θρησκείας

[χ.ό.]

Αθήνα, 1989

 

210

2

8

Λούβαρις, Νικόλαος

Η φιλοσοφία της θρησκείας εν τω παρόντι: επί τη βάσει διαλέξεως γενομένης εν τη αιθούση της αρχαιολογικής εταιρίας

τυπογραφείον Αθανασίου Α. Παπασπύρου

Εν Αθήναις, 1916

(Θρησκεία και Αγωγή)

210

3

9

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Θρησκεία: Ein Versuch zu endgultiger Etymologie dee Wortes

[χ.ό.]

Athen, 1961

Ανάτυπο εκ της Θεολογίας

210

1

10

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Θρησκεία και ζωή

τύποις Πυρσός

Αθήναι, 1938

 

210

2

11

Αγουρίδης, Σάββας Χρ.

Τι είναι θεολογία;

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

Ανάτυπο από την Εκκλησία

210

1

12

Λιβεριάδης, Ευελπίδης

Προβλήματα θρησκευτικής φιλοσοφίας

[χ.ό.]

Αθήναι, 1958

 

210

1

13

Κατράκης, Ανδρέας Ν.

Η αμφισβήτηση του Θεού και οι αντιμαχόμενες αποδείξεις

[χ.ό.]

Αθήνα, 1996

 

212

1

14

Βασιλειάδης, Νικόλαος Π.

Η χριστιανική πίστις εις τον αιώνα της επιστήμης

Σωτήρ

Αθήναι, 1982

4η έκδ.

215

1

15

Φιλιππίδης, Λεωνίδας Ιω.

Θρησκεία και θάνατος

τύποις Πυρσού

Αθήναι, 1938

 

218

1

16

Μαγκριώτης, Δημήτριος Ι.

Βίβλος και επιστήμη

Λόγος

Αθήναι, [1946]

 

220

1

17

Ευλόγιος Κουρίλας, Μητροπολίτης Κορυτσάς

Το ζήτημα της θεοπνευστίας των Αγίων Γραφών εν τη Ορθοδόξω Ανατολική Εκκλησία: γενική & μερική θεοπνευστία

τύποις Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1933

 

220

1

18

Σιώτης, Μάρκος Α.

Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων και αι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής εις την νεοελληνικήν

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εν Θεσσαλονίκη, 1959

 

220.092

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker