Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

180   Αρχαία, Μεσαιωνική     Ανατολική Φιλοσοφία

 

102

Βελισσαρόπουλος, Δημήτρης Κ.

Ιστορία της ινδικής φιλοσοφίας: από τη βεδική ως τη σύγχρονη εποχή

Δωδώνη

Αθήνα, [1975]

 

180

1

103

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Η ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνος: εν σχέσει προς τους προδρόμους και την επί τα μετέπειτα ηθικά φιλοσοφήματα επίδρασιν αυτής

τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1913

 

180

1

104

Φικιώρης, Ευτύχιος, μεταφραστής και επιμελητής

Οι μεγάλοι φιλόσοφοι

Δέλτα

Αθήναι, [196-;]

(Βιβλιοθήκη Βιογραφιών. Οι Μεγάλοι Άνδρες της Ανθρωπότητας)

180

1

105

 

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και σύγχρονοι φυσικοί

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

[Αθήναι], [193-;]

 

180

1

106

Φλωράτος, Χαράλαμπος Σ.

Η αισθητική των Στωϊκών: αισθητική, φιλοσοφία της τέχνης, θεωρία της λογοτεχνίας, συγκριτική μελέτη των καλών τεχνών, συγκριτική φιλολογία, κοινωνιολογία της λογοτεχνίας, κριτική της λογοτεχνίας, how to read

[χ.ό.]

Αθήναι, 1973

 

180

1

107

Σταμάτης, Ευάγγελος Σ.

Αριστοτέλης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1978

 

180

1

108

Παπαδόπουλος, Σάββας Σ.

Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

 

180

1

109

Σταμάτης, Ευάγγελος Σ.

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

 

180

1

110

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Ο θεοκεντρικός χαρακτήρ της περί ιδεών θεωρίας και το χριστιανικόν πνεύμα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

180

4

111

Μπαϊρακτάρης, Αντώνιος Γ.

Πλατωνική και Παύλειος θεολογία: Θέος και αγαθόν παρά Πλάτωνι και Παύλω

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

180

1

112

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Η περί ιδεών θεωρία του Πλάτωνος

τύποις Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1908

 

180

1

113

Σαβράμης, Δημοσθένης

Η ηθική της Πολιτείας του Πλάτωνος εν συγκρίσει προς την ηθικήν του Αποστόλου Παύλου

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1961

Ανάτυπον εκ της Θεολογίας

180

1

114

Τσάκωνας, Δημήτριος Γρ.

Platon und der Sozialismus: Beitrag zur Geschichte der sozialen Theorien mit Bezug auf die Gegenwart

Buch-U Verlagsdruckerei L. Leopold

Bonn, [196-;]

 

180

1

115

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Η φιλοσοφία των Πατέρων και του μέσου αιώνος

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1930

Μέρος Α΄

180

1

116

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Η φιλοσοφία των Πατέρων και του μέσου αιώνος

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1933

Μέρος Β΄

180

1

117

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Η φιλοσοφία του Έγελου και η επίδρασις αυτής εις την νεωτέραν και σύγχρονον διανόησιν

τυπογραφείον Ελλήνων Επιστημόνων

Εν Αθήναις, 1939

τ.Α΄

180

2

118

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Η φιλοσοφία του Έγελου και η επίδρασις αυτής εις την νεωτέραν και σύγχρονον διανόησιν

τυπογραφείον Ελλήνων Επιστημόνων

Εν Αθήναις, 1939

τ.Β΄

180

2

119

Ιμβριώτη, Ρόζα

Μεθοδολογικά προβλήματα. Α΄. Η διαλεκτική του Hegel

τυπογραφείο Μ. Τριανταφύλλου

Θεσσαλονίκη, 1933

 

180

1

120

Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.

Ο Σπινόζα και η φιλοσοφία αυτού

Π. Δ. Σακελλάριος

Εν Αθήναις, 1927

 

180

2

121

Παπαλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Θ.

Συνοπτική ιστορία της φιλοσοφίας

έκδοση του συγγραφέως

Αθήνα, 1964

 

180

1

122

Παπαλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Θ.

Συνοπτική ιστορία της φιλοσοφίας

έκδοση του συγγραφέως

Αθήνα, 1965

2η έκδ.

180

1

123

Λούβαρις, Νικόλαος

Ιστορία της φιλοσοφίας

Ελευθερουδάκης

Εν Αθήναις, c.1933

τ.Α΄

180

2

123

Λούβαρις, Νικόλαος

Ιστορία της φιλοσοφίας

Ελευθερουδάκης

Εν Αθήναις, c.1933

τ.Β΄

180

2

124

Μαρκάκης, Μανώλης

Φιλοσοφία του πνεύματος

Εκδόσεις των Φίλων

Αθήνα, 1989

τ.Α΄

180

1

125

Σολούνια, Γεώργιος Αριστ.

Παύλος ή τι είναι το όντως ον: φιλοσοφικός διάλογος

Δημητράκος Δημήτριος

Αθήναι, 1938

 

180

1

126

Durant, Will

The story of philosophy

Garden City Publishing

New York, 1943

 

180

1

127

Rausch, Alfred

Στοιχεία της φιλοσοφίας: προς χρήσιν των κ. Δημοδιδασκάλων, των κ. Φοιτητών και παντός επιθυμούντος να τύχη φιλοσοφικής προπαιδείας

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Αθήναι, 1932

 

180

1

128

Μεραναίος, Κωστής Λ.

Μελετήματα

[χ.ό.]

Αθήνα, 1957

"Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, η Οικουμενικότητα του Βυζαντίου, Φροϋντική λίμπιντο, Πλατωνικός έρως, Σπινόζα, Κίρκεγκααρντ, Σικελιανός, Μυριβήλης, Σίλλερ, Δον Κιχώτης, Λάξνες".  -εξώφυλλο

180

1

129

Σταμάτης, Ευάγγελος Σ.

Ανάλεκτα

[χ.ό.]

Αθήνα, 1978

2η έκδ.

180

1

130

Μάρκος Αυρήλιος

Εις εαυτόν Α΄

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

180

1

131

Πλάτων

Πλάτωνος Ευθύφρων

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1958

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 8). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 1

180

1

132

Πλάτων

Πλάτωνος Φαίδων

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 45). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 2

180

1

133

Πλάτων

Πλάτωνος Συμπόσιον

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 35). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Φαίδρος. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 3

180

1

134

Πλάτων

Πλάτωνος Συμπόσιον

Ακαδημία Αθηνών

Αθήναι, 1949

(Ελληνική Βιβλιοθήκη ; 1). - 2η έκδ.

180

1

135

Συκουτρής, Ιωάννης

Η εκστρατεία κατά του Συμποσίου: (τα κείμενα και οι κουλουροπώλαι)

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Αθήναι, 1937

 

180

1

136

Πλάτων

Πλάτωνος Τιμαίος

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Κριτίας. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 4

180

1

137

Πλάτων

Πλάτωνος Γοργίας

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Ίππαρχος η Φιλοκερδής. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 5

180

1

138

Πλάτων

Πλάτωνος Αλκιβιάδης

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Σοφιστής. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 6

180

1

139

Πλάτων

Πλάτωνος Διάλογοι: Λαχής, Μένων

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 1). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Διάλογοι: Παρμενίδης. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 7

180

1

140

Πλάτων

Πλάτωνος Θεαίτητος

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 49). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Πολιτικός. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 8

180

1

141

Πλάτων

Πλάτωνος Κρατύλος

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 61). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Ευθύδημος. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 9

180

1

142

Πλάτων

Πλάτωνος Ίων

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 71). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Φίληβος. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 10

180

1

143

Πλάτων

Πλάτωνος Πρωταγόρας

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 79). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Αλκιβιάδης Δεύτερος, Πλάτωνος Αντερασταί και Πλάτωνος Θεάγης. - Στη ράχη: Πλάτωνος Διάλογοι 11

180

1

144

Πλάτων

Platonis Gorgias meno

Teubner R. G.

Lipsiae, 1909

 

180

1

145

Πλάτων

Πλάτωνος Παρμενίδης: (ή περί ιδεών λογικός)

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 85)

180

1

146

Πλάτων

Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, Κρίτων, Λάχης

Δημητράκος

Εν Αθήναις, 1929

(Βιβλιοθήκη Στερεότυπων Εκδόσεων Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων)

180

1

147

Πλάτων

Πλάτωνος Κρίτων

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, [191-]

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Χαρμίδης

180

1

148

Γκίκας, Σωκράτης

Πλάτωνος Κρίτων: αναλυτική ερμηνεία

Σαββάλας

Αθήνα, c.1994

ISBN: 960-7343-45-X

180

1

149

Πλάτων

Πλάτωνος Φαίδων

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, 1910

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων)

180

1

150

Πλάτων

Πλάτωνος Κριτίας

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, [1910;]

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Ίππαρχος, Αντερασταί

180

1

151

Πλάτων

Πλάτωνος Τιμαίος

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, 1911

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων). - 1ος τ.

180

1

151

Πλάτων

Πλάτωνος Τιμαίος

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, 1911

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων). - 2ος τ.

180

1

152

Πλάτων

Πλάτωνος Λύσις

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, [1910;]

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων). - Κυκλοφορεί μαζί με: Πλάτωνος Μενέξενος

180

1

153

Μερεντίτης, Κωνσταντίνος Ιω.

Ο Ησίοδος παρά Πλάτωνι

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1967

 

180

1

154

Πλάτων

Oeuvres completes

Societe d' Edition "Les Belles Lettres"

Paris, 1949

vol.5, 1re partie

180

1

155

Πλάτων

Πλάτωνος Πολιτεία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

Τίτλος τόμου: Βιβλία Α΄-Β΄. - (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 2). - Κυκλοφορεί μαζί: Πλάτωνος Πολιτεία: βιβλία Γ΄-Δ΄. - Στη ράχη: Πλάτωνος Πολιτεία 1

180

1

155

Πλάτων

Πλάτωνος Πολιτεία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

Τίτλος τόμου: Βιβλία Ε΄-Στ΄. - (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 2). - Κυκλοφορεί μαζί: Πλάτωνος Πολιτεία: βιβλία Ζ΄-Η΄. - Στη ράχη: Πλάτωνος Πολιτεία 2

180

1

155

Πλάτων

Πλάτωνος Πολιτεία

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

Τίτλος τόμου: Βιβλία Θ΄- Ι΄. - (Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 2). - Στη ράχη: Πλάτωνος Πολιτεία 3

180

1

156

Πλάτων

Πλάτωνος Πολιτεία: (ή περί δικαίου, πολιτικός)

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

τ.3ος. - Περιέχει: Βιβλία Γ΄ και Δ΄ . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων; 82)

180

1

157

Πλάτων

Πλάτωνος Χαρμίδης: (ή περί σωφροσύνης πειραστικός)

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 74)

180

1

158

Πλάτων

Πλάτωνος Φαίδρος

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

τ.1ος. - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 94)

180

1

159

Θεόφραστος

Θεοφράστου Χαρακτήρες

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 48)

180

1

160

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Μικρά Φυσικά

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 15). - Κυκλοφορεί μαζί με: Αριστοτέλους Περί Ψυχής

180

1

161

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Ρητορική

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Αριστοτέλους Ρητορική Α-Γ

180

1

162

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Αριστοτέλους Πολιτικά 1 (I-III)

180

1

162

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

Στη ράχη: Αριστοτέλους Πολιτικά 2 (IV-V)

180

1

162

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

Στη ράχη: Αριστοτέλους Πολιτικά 3 (VI-IIX)

180

1

163

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

180

1

164

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

τ.1ος. - Περιέχει: Βιβλία Α΄ και Β΄ . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων; 58)

180

1

164

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

τ.2ος. - Περιέχει: Βιβλία Γ΄ και Δ΄ . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων; 68)

180

1

164

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

τ.3ος. - Περιέχει: Βιβλία Ε΄ και Ζ΄ . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων; 75)

180

1

164

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

τ.4ος. - Περιέχει: Βιβλία Η΄ και Θ΄ . - (Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων; 84)

180

1

165

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Περί ζωής και θανάτου: περί νεότητος και γήρως και αναπνοής

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 52)

180

1

166

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους περί μνήμης και αναμνήσεως: περί ύπνου και εγρηγόρσεως, περί ενυπνίων, περί της καθ' ύπνον μαντικής, περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 31)

180

1

167

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Φυσιογνωμικά

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 81)

180

1

168

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Περί ψυχής

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 86)

180

1

169

Αριστοτέλης

Αριστοτέλους Περί αισθήσεως και αισθητών

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ; 19)

180

1

170

Τούλ, Χάρης Ιακ.

Περί πνεύματος ψευδεπίγραφον του Αριστοτέλους

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Αθήναι, 1977

(Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; 38)

185

1

171

Πορφύριος ο Τύριος

Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων αυτού

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Αθήναι, 1991

(Ακαδημία Αθηνών. Βιβλιοθήκη Α. Μανούση ; 1). - ISBN: 960-7099-07-9

186.4

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker