Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

150   Ψυχολογία

 

37

Μαρκαντώνης, Ιωάννης Σ.

Προς έλεγχον της ψυχολογικής μεθόδου

[χ.ό.]

Αθήνα, 1967

Τίτλος εξωφύλλου: Συμβολή εις την κριτικήν της ψυχολογικής μεθόδου

150

1

38

Δημόπουλος, Γεώργιος Ι.

Γερές ρίζες: (το γενετήσιον ένστικτον)

Σωτήρ

Αθήναι, 1977

2η έκδ.

150

1

39

Smiles, Samuel

Βοήθει σαυτόν

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Αθήναι, 1925

 

150

1

40

Παλαιολόγος, Γεώργιος Ν.

Eduard Spranger: als denker und bes. als Psycholog

Dimitracos D. & P.

Athen, 1928

 

150

1

41

Αντωνόπουλος, Π. Δ.

Το συναίσθημα της τιμής: διάλεξις οργανωθείσα υπό του Σώματος των Αλκίμων Λέσβου και δοθείσα προς τιμήν της εις Μυτιλήνην εκδραμούσης Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημητράκος

Αθήναι, 1937

 

150

1

42

Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Γ.

Ατομισμός και αλληλεγγύη: "άτομον και ολότης"

τύποις Φρερή

Ερμούπολη, 1963

 

150

3

43

Παπαδάκης, Κωνσταντίνος Γ.

Ατομισμός και αλληλεγγύη: "άτομον και ολότης"

τύποις Φρερή

Νάξος, 1964

2η έκδ.

150

1

44

Narziss, Kaspar Ach, herausgegeben

Lehrbuch der Psychologie

C. C. Buchners

Bamberg, 1944

band 3: Praktische Psychologie

150

1

45

Rohracher, Hubert

Einfuhrung in die Psychologie

Urban & Schwarzenberg

Wien, 1947

"Zweite unveranderte auflage". σ.τ.

150

1

46

Δημητρόπουλος, Κωνσταντίνος Ι.

Εξελικτική ψυχολογία: ήτοι: η ψυχή του ανθρώπου κατά την εξέλιξίν της από της νηπιακής ηλικίας μέχρι της γεροντικής ηλικίας

Καγιάφας

Πάτραι, 1954

2η εκδ.

150

1

47

Ανδρούτσος, Χρήστος

Γενική ψυχολογία

Ρηγόπουλος

Θεσσαλονίκη, 1966

2η έκδ.

150

1

48

Vaschide, N.

Ο ύπνος και τα όνειρα

Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη

Εν Αθήναις, 1912

Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Φέξη

150

1

49

Γκαρμάτη-Θεοδωροπούλου, Άννα

Ψυχολογικαί έρευναι. Ο διανοητικός κάματος και η σχέσις αυτού προς τον σωματικόν και τας ψυχικάς λειτουργίας. Α΄ Η πορεία της αναπτύξεως του διανοητικού κάματου και η σχέσις αυτού προς την νοητικήν ικανότητα και την προσοχήν

[χ.ό.]

Αθήναι, 1953

Διδακτορική διατριβή

150

1

50

Bumke, Oswald

Gedanken uber die seele

Julius Springer

Berlin, 1941

 

150

1

51

Muller-Freienfels, Richard

Geheimnisse der seele

Pantheon Akademische Verlagsanstalt

 

2η έκδ. - band I

150

1

52

Havelock, Ellis

Σεξουαλική ψυχολογία

Τσουκαλάς

Αθήνα, c.1939

 

150

1

53

Sperber, Manes

Alfred Adler oder Das Elend der Psychologie

Fisher Taschenbuch Verlag

Frankfurt, 1971

ISBN: 3-436-01472-9

150

1

54

Wreschner, Arthur

Angewandte Psychologie

Verlag Quelle & Meyer

Leipzig, 1926

 

150

1

55

Κουρέτας, Δ.

Ψυχολογία του γήρατος

[χ.ό.]

[Θεσσαλονίκη;], 196-;

Ανάτυπο

150

1

56

Αλεξόπουλος, Βασίλειος Θ.

Κάρολος Γιούγκ (C. Jung): ο μέγας ψυχολόγος 1875-1961

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

 

150

1

57

Σακελλάριος, Γεώργιος Θ.

Στοιχεία ψυχολογίας

Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων

Εν Αθήναις, 1955

 

150

1

58

Παναγόπουλος, Π. Δ.

Περίληψις ψυχολογίας

Δημητράκος

Εν Αθήναις, 1929

 

150

1

59

Frankl, Viktor E.

Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager

Verlag fur Jugend und Volk

Wien, c.1946

 

150

1

60

Heller, Robert

Das Wesen der "Affekte": eine psychologische untersuchung des hoheren gefuhlslebens

Wilhelm Braumuller

Wien, 1946

 

150

1

61

Van Nostrand, J. J.

An explanation of mechanical philosophy

[s.n.]

Chicago, 1901

 

150

1

62

Bell, Oswald

Οι έφηβοι και τα προβλήματά τους

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Αθήναι, 1967

 

150

1

63

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Η μνήμη και η ενίσχυσις αυτής: επί τη βάσει των νεωτάτων πορισμάτων της επιστήμης

Μαρή

Αθήναι, 1957

2η έκδ.

150

1

64

Μελανίτης, Νικόλαος Γ.

Η εφηβική ηλικία και τα προβλήματα αυτής: μετά συντόμου επισκοπήσεως της εξελίξεως από της αρχής της ζωής μέχρι της εφηβείας

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1966

Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 33

150

1

65

Klages, Ludwig

Die grundlagen der charakterkunde

S. Hirzel Werlag

Zurich, 1948

Neunte Auflage

150

1

66

Helwig, Paul

Charakterologie: mit sieben Abbildungen auf vier Tafeln

Ernst Klett Verlag

Stuttgart, c.1936

Zweite, veranderte Auflage

150

1

67

Klages, Ludwig

Handschrift und charakter: Gemeinverstandlicher Abriss der graphologischen Technik

S. Hirzel Verlag

Zurich, 1949

23 Auflage

150

1

68

Kunkel, Fritz

Einfuhrung in die Charakterkunde

S. Hirzel Verlag

Leipzig, 1939

Achte Auflage

150

1

69

Schneider, Ernst

Person und Charakter: charakterformen und charakterformer

Johann Abrosius Barth

Leipzig, 1941

 

150

1

70

De Fursac, J. Rogues

Η φιλαργυρία

Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη

Εν Αθήναις, 1913

Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Φέξη

150

1

71

Franklin, Benjamin

Η τέχνη του πλουτείν και ευτυχείν κατά τον Βενιαμίν Φραγκλίνον

Βιβλιοπωλείο της Εστίας

Εν Αθήναις, 1925

 

150

1

72

Καστανάς, Θεόδωρος Ν.

Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε ... : (θέματα από τη συζυγικήν ψυχολογίαν)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήναι, 1959

 

150

1

73

Μακρής, Σπύρος Α.

Πνευματική βοήθεια

Εκδόσεις Ιερομονάχου

Αθήναι, [1967]

 

150

1

74

Καλλιάφας, Σπυρίδων Μ.

Το περί ψυχής πρόβλημα

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Εν Αθήναις, 1959

3η έκδ.

150

1

75

Wundt, W.

Συμβολαί εις την ψυχολογίαν και ηθικήν

Ελευθερουδάκης

Εν Αθήναις, c.1930

 

150

1

76

Von Vouchtersleben, Eduard

Υγιεινή της ψυχής

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1924

2η έκδ.

150

1

77

Θεοδωρόπουλος, Θέμης Κ.

Απολαύσεις της ζωής: (Συμβολαί στην επιστήμη του βίου)

Ινστιτούτο Οργανωτικών Επιστημών

Αθήναι, [195-;]

Χρυσά Έπη ; τ.Γ΄ . "Αποσκευή 189 και 190"

150

2

78

Kunkel, Fritz

Εισαγωγή εις την Χαρακτηριολογίαν

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

150

1

79

Raktivan, Th. N.

Ο αυτοσεβασμός και η καλλιέργειά του στα παιδιά και στη νεολαία

Οργάνωσις Ελπιδοφόρων εν Ελλάδι

Αθήναι, 1937

 

150

2

80

Pertunkevich, Alexander

The freedom of the will: a study in materialism

[s.n.]

[s.l.], [193-;]

 

150

1

81

Αντίπας, Παναγιώτης Ν.

Τα πρακτικότερα πορίσματα της ψυχολογίας και πως εφαρμόζονται: ψυχική υγιεινή, μέθοδοι ενισχύσεως του πνεύματος, πρακτική ψυχολογία

Ελληνική Αστυνομία

Εν Αθήναις, 1936

 

150

1

82

Κουρέτας, Δ.

Διευκρίνισις του Οιδιποδείου Συμπλέγματος

[χ.ό.]

[χ.τ.], 196-

Δεμένο μαζί με άλλα βιβλία

150

1

83

Spranger, Edouard

Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας

Ζηκάκης Μιχ. Σ.

Αθήναι, 1926

 

150

2

84

Θεοδωρόπουλος, Θεμ. Κ.

Θεμέλια για την ευτυχία: επιμορφωτικά μαθήματα προς κατάκτησιν της ευτυχίας

Κέντρον Γενικής Επιμορφώσεως

Αθήναι, [195-;]

Χρυσά Έπη ; τ.Ε΄

150

1

85

Θεοδωρόπουλος, Θεμ. Κ.

Υγεία μου τα πλούτη μου …: επιμορφωτικά μαθήματα για την εξάσφάλισι της υγείας

Κέντρον Γενικής Επιμορφώσεως

Αθήναι, [195-;]

Χρυσά Έπη ; τ.Δ΄

150

1

86

Πιντέρης, Γιώργιος

Αντιμετοπίζοντας το χωρισμό: από την απελπισία στην ανανέωση

Θυμάρι

Αθήνα, 1985

 

150

1

87

Busckaglia, Leo

Να ζεις, ν' αγαπάς και να μαθαίνεις: ψυχολογία καθημερινής συμπεριφοράς

Γλάρος

Αθήνα, c.1988

ISBN: 960-275-181-9

150

1

88

Busckaglia, Leo

Η αγάπη: εφαρμοσμένη ψυχολογία

Γλάρος

Αθήνα, c.1989

ISBN: 960-275-184-3

150

1

89

Δημάκου, Ιωάννα

Πορεία από το φόβο στην αφοβία

Μέγας Σείριος

Αθήνα, 1997

 

150

1

90

Σακελλάριος, Γεώργιος Θ.

Η σημασία και αι κατευθύνσεις της συγχρόνου ψυχολογίας: λόγος εναρκτήριος εκφωνηθείς τη 12 Δεκεμβρίου 1934 εν τη Μεγάλη Αιθούση των Τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

[χ.ό.]

Αθήναι, 1935

 

150

1

91

Σακελλάριος, Γεώργιος Θ.

Η διάγνωσις της προσωπικότητος των τυφλών = An explorative study of the personality of the blind

[χ.ό.]

Αθήναι, 1964

 

150

1

92

Γιαννικόπουλος, Αναστάσιος Β.

Ψυχολογία προσαρμογής του παιδιού και του ενήλικου

[χ.ό.]

Αθήνα, 1984

2η έκδ.

150

1

93

Freud, Sigmund

Νέα σειρά των παραδόσεων για την εισαγωγή στην ψυχανάλυση

Επίκουρος

Αθήνα, c.1977

(Άνθρωπος και Κόσμος ; 8)

150

1

94

Freud, Sigmund

Η ψυχανάλυση

Γιάννη Σφακιανάκης

Θεσσαλονίκη, [197-;]

Τίτλος εξωφύλλου: Η ψυχανάλυση και η ζωή μου

150

1

95

Freud, Sigmund

Η ψυχαναλυτική ερμηνεία των ονείρων

Γιάννη Σφακιανάκης

Θεσσαλονίκη, [197-;]

Τίτλος εξωφύλλου: Ψυχανάλυση, όνειρο και αποκρυφισμός

150

1

96

Παπαληγούρας, Παναγιώτης Α.

Μερικές σκέψεις και ομολογίες γύρω και πέρα από το λόγο

τύποις Παπαδογιάννη Κ. Σ.

Εν Αθήναις, 1935

 

160

1

97

Σούλιας, Νικόλαος

Λογική μετά στοιχείων γνωσιολογίας

Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων

Εν Αθήναις, 1956

 

160

1

98

Janet, Paul

Η οικογένεια: μαθήματα ηθικής φιλοσοφίας

τύποις Πατρίδος

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1901

12 έκδ.

170

1

99

Δαμοδός, Βικέντιος

Σύνοψις ηθικής φιλοσοφίας: εις απλήν φράσιν εξηγούσα επιμελώς τα αναγκαία της επιστήμης εκείνης παρά Βικεντίου ...

[χ.ό.]

Αθήνα, 1940

 

170

1

100

Schopenhauer, Arthur

Τέχνη και ηθική

Αντωνόπουλος

Αθήνα, 1939

Επιστημονική και Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη ; 1

170

1

101

Λουρίδης, Ορέστης Αθ.

Το κλίμα ηθικής καχεξίας: (αίτια και δραστική αντιμετώπισις)

Εταιρεία των Φίλων του Λαού

Αθήναι, 1981

Μορφωτικαί Εκδόσεις ; 14

170

2

 

Kolata, Gina

Κλώνος: η ιστορία της Ντόλι και το μέλλον της κλωνοποίησης

Τραυλός

Αθήνα, 1999

ISBN: 960-7990-08-0

174.957

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker