Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

600   Τεχνολογία  (Εφαρμοσμένες επιστήμες)

 

 

1

Κωστής, Ν.

Εγχειρίδιον μαιευτικής

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1849

"Κ.97"

610

1

 

IV/3

2

Αλαβάνος, K.N.

[Οδηγός προς εξέτασιν εγκύου γυναικός]

Βιβλιοθήκη Ιατρικής Προόδου

 

"22", λείπει η σελίδα τίτλου

610

1

 

IV/3

3

Αλαβάνος, Kωνσταντίνος N.

Συμφυσιοτομή και πρόκλησις πρόωρου τοκετού

τύποις Ιωάννου Νικολαΐδου

Εν Αθήναις, 1898

"Κ.5"

610

1

 

IV/3

4

Δηληγιάννης, Κ.Π.

[Θεραπευτική]

[χ.ό.]

[Εν Αθήναις, 1883]

"Κ.54", λείπει η σελίδα τίτλου

610

1

 

IV/3

5

Beaunis, H.

Le Somnambulisme provoque: etudes physiologiques et psychologiques

Librairie J. -B. Bailliere

Paris, 1887

"K.38"

610

1

 

IV/4

6

Petitclerc, Constant

Des reflexes tendineux

A. Delahaye

Paris, 1880

"K.142"

610

1

 

IV/3

7

Charcot, J. -M.

Lecons sur les maladies du systeme nerveux: faites a la salpetriere

aux bureaux du Progres Medical

Paris, 1873

11e serie. 1er fascicule: Anomalies de l' ataxie locomotrice. - "Σ.72"

610

1

 

IV/3

8

Charcot, J.M.

Lecons sur les maladies du systeme nerveux: faites a la salpetriere

aux bureaux du Progres Medical

Paris, 1874

Troisieme partie: Amyotrophies. - "Σ.74"

610

1

 

IV/3

9

Serres, M.

Recherches d' anatomie transcendante et pathologique: theorie des formations et des deformations organiques, appliques a l' anatomie de ritta-christina, et de la duplicite monstrueuse

chez J. B. Bailliere

Paris, 1832

"K.152"

610

1

 

IV/3

10

 

[Στοιχειώδεις ανατομικαί και φυσιολογικαί γνώσεις]

 

 

"96.Α", λείπει η σελίδα τίτλου

610

1

 

IV/3

11

Julien, Alexis

De la coexinstence du sternum: avec l' epaule et le poumon

chez l' auteur

Paris, 1894

"K.77"

610

1

 

IV/3

12

Baillarger, M.J.

Recherches sur la structure de la couche corticale des circonvolutions  du cerveau

J-B. Bailliere

Paris, 1840

"Κα.12"

610

1

 

IV/3

13

Καλλιβωκάς, Αντώνης, μετ.

Νόσοι και θεραπείαι: μονογραφίαι επιφανών Γάλλων συγγραφέων

εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη

Εν Αθήναις, 1912

(Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Φέξη). - "Κ.81"

610

1

 

IV/4

14

Duval, Mathias

Μαθήματα φυσιολογίας: κατά την διδαχήν του καθηγητού Kϋss

εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη

Εν Αθήναις, 1887

"Κ 59"

610

1

 

IV/4

15

Παπαϊωάννου, Λουκάς

Ανατομική του ανθρώπου

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1888

τ.1ος. - "Κ.137"

610

1

 

IV/3

16

Παπαϊωάννου, Λ

Ανατομική του ανθρώπου

εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου

Εν Αθήναις, 1888

τ.2ος. - "Κ.138"

610

1

 

IV/3

17

 Παπαϊωάννου, Λ.

[Ανατομική του ανθρώπου]

[εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου]

[Εν Αθήναις, 1888;]

τ.3ος. - "Κ.139", λείπει η σελίδα τίτλου

610

1

 

IV/3

18

Martini, Lorenzo

Patologia generale

Tipografia e Libreria Elvetica

Capolago, 1834

Volume primo. - "K.112"

610

1

 

IV/4

19

Martini, Lorenzo

Patologia generale

Tipografia e Libreria Elvetica

Capolago, 1834

Volume secondo. - "K.112α"

610

1

 

IV/4

20

   Mounac, Leon

Εγχειρίδιον γενικής παθολογίας και διαγνωστικής

εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή

Αθήνησι, 1885

"18"

610

1

 

IV/4

21

Καλλιβωκάς, Α. Δ.

Ιατροδικαστική (κατά A. Lutaud) κατά την Ελληνικήν νομοθεσίαν

Βιβλιοπωλείον Ν. Τζακά

Εν Αθήναις, 1895

"Γ.4"

610

1

 

IV/4

22

 

Quelques reflexions sur le cas de peste du bateau a vapeur francais, le louqsor: suivies d' un apercu sur le service quarantenaire de l' Egypte

Imprimerie du Commerce

Alexandrie, 1846

"137"

610

1

 

IV/4

23

Mounac, Leon

Στοιχεία xειρουργικής παθολογίας και κλινικής

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1887

τ.1ος. - "Κ.127"

610

1

 

IV/4

24

Wundt, W.

Nouveaux elements de physiologie humaine

F. Savy, libraire-editeur

Paris, 1872

"K.42"

610

1

 

IV/4

25

Kuss

Eγχειρίδιον φυσιολογίας του ανθρώπου

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή

Εν Αθήναις, 1876

"16"

610

1

 

IV/4

26

Μεσγέρος, Ιωάννης Δανιήλ

Ιατροφιλοσοφική ανθρωπολογία

εν τη τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1810

"Κ.118", "Κ.119" "Κ.120"

610

4

 

IV/4

27

Coby, Jules

Tα νοσήματα των παίδων

εκδοτικόν κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1898

"15"

610

1

 

IV/4

28

Simon, Jules

Μαθήματα κλινικά και θεραπευτικά επί των νοσημάτων των παίδων

εκ του τυπογραφείου Αλέξανδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1895

τ.1ος. - "14"

610

1

 

IV/4

29

Legrand Du Saulle, Docteur

La folie du doute: (avec delire du toucher)

 Adrien Delahaye

Paris, 1875

"63"

610

1

 

IV/3

30

Legrand Du Saulle, Docteur

Etude clinique sur la peur des espaces (agoraphobie, des allemands): nevrose emotive

V. Adrien Delahaye

Paris, 1878

"65"

610

1

 

IV/3

31

Δαμβέργης, Α. Κ.

Τα νεώτατα φάρμακα και φαρμακοτεχνικά σκευάσματα: μετά περιληπτικής αναγραφής των ειδικών και μυστηρίων φαρμάκων: και δώδεκα εν τέλει πινάκων χρησίμων τω ιατρώ και φαρμακοποιώ

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1904

 

610

1

 

IV/4

32

Δαμβέργης, Α. Κ.

Τα νέα φάρμακα: ήτοι περιληπτική κατ' αλφαβητικήν σειράν αναγραφή της προελεύσεως, της χημικής συστάσεως, της παρασκευής, των ιδιοτήτων, της ενέργειας, της χρήσεως και της δόσεως 1750 νέων και νεωτάτων χημικών, φυτικών και ζωικών φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1898

 

610

1

 

IV/4

33

Καμπανάς, Αντώνιος

Φαρμακοποιΐα γενική: πλουσιωτάτη και εντελεστάτη

εκ της τυπογραφίας Ιωάννου Αγγελοπούλου

Εν Αθήναις, 1850

 

610

1

 

IV/3

34

Πίντος, Βικέντιος Ι.

Φαρμακοποΐια

εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1883

"Κ.145"

610

1

 

IV/4

35

Αφεντούλης, Θεόδωρος

Φαρμακολογία: ήτοι περί φύσεως και δυνάμεως και χρήσεως των φαρμάκων

εκ του τυπογραφείου Ιωάννου Αγγελόπουλου

Εν Αθήναις, 1875

τ.1ος. - Βρίσκεται δεμένος  μαζί με τον δεύτερο τόμο. "Κ.30"

610

1

 

IV/4

36

Αφεντούλης, Θεόδωρος

Φαρμακολογία: ήτοι περί φύσεως και δυνάμεως και χρήσεως των φαρμάκων

Αγγελόπουλος, Ιωάννης

Εν Αθήναις, 1876

τ.3ος. - "Κ.31"

610

1

 

IV/4

37

Manquat, A.

Στοιχεία Φαρμακολογίας: ιατρικής ύλης και Θεραπευτικής

εκδοτικός οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1902

τ.1ος. - 2η έκδ.

610

1

 

IV/4

38

Manquat, A.

Στοιχεία Φαρμακολογίας: ιατρικής ύλης και Θεραπευτικής

εκδοτικός οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1901

τ.2ος. - 2η έκδ.

610

1

 

IV/4

39

Manquat, A.

Στοιχεία Φαρμακολογίας: ιατρικής ύλης και Θεραπευτικής

εκδοτικός οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη

Εν Αθήναις, 1901

τ.3ος. - 2η έκδ.

610

1

 

IV/4

40

Σοφιανόπουλος, Π.

Εγκόλπιον περί χολέρας η χολόρροιας: εις γλώσσαν συνήθη χάριν του λαού: συνδρομή κ' αιτήσει της Βουλής

εκ του τυπογραφείου Χ. Αναστ. Δούκα

Εν Αθήναις, 1849

"147" ,  "Κ. 153"

610

3

 

IV/5

41

Dutrieux, le docteur

Considerations generales sur l' ophthalmie communement appelee Ophthalmie d' Egypte: suivies d' une note sur les operations pratiques a l' Ecole Khediviale des Aveugles, au Caire…

Imprimerie de l' Etat - Major General

Le Caire, 1878

λείπει το εξώφυλο

610

1

 

IV/4

42

 Armand Gautier, E. J.

Sur les alcaloides derives de la destruction bacterienne ou physiologique des tissus animaux: ptomaines et leucomaines

G. Masson, editeur

Paris, 1886

"K.45"

610

1

 

IV/4

43

Encausse, L.

De l' absorption cutanee des medicaments: a l'aide du generateur encausse

L'  Auteur

Paris, 1869

"K.64"

610

1

 

IV/4

44

Neubauer, Carl

Anleitug zur qualitativen und quantitativen analyse des harns: enthaltend die Lehre von den Eifenschaften und dem Verhalten der im Harn …

Verlag von Kreidel & Niedner

Wiesbaden, 1854

"K.131"

610

1

 

IV/4

45

 

Il Medico: di se stesso

Edoardo Sonzogno

Millano, 1879

(Biblioteca del Popolo). - "122"

610

1

 

IV/4

46

Pierret, A.

Essai sur les symptomes cephaliques: du tabes dorsalis

J-B. Bailliere

Paris, 1876

"K.143"

610

1

 

IV/4

47

Δαμασκηνός, Δημήτριος Ν.

Αι ευθύναι του χειρούργου

τύποις Εφημερίδας "Μορέας"

Εν Τρίπολει, 1911

"Ξ.26"

610

1

 

IV/4

48

Ιωάννου, Παύλος

Νοσογραφία αφροδισίων παθών

[χ.ό.]

Αθήνησι, 1887

"119"

610

1

 

IV/3

49

Δαμβέργης, Α. Κ.

Φαρμακοποιΐα: εγκεκριμένη υπό του Β. Ιατροσυνεδρίου: περιλαμβάνουσα παρασκευάς τριών χιλιάδων χημικών, γαληνικών φαρμάκων και φαρμακευτικών σκευασμάτων δοκιμασίας χημικών, γαληνικών, φυτικών και ζωικών φαρμάκων, εκτεταμένη προεισαγωγή περί των φυσικών, χημικών και φαρμακοτεχνικών εργασιών των φυσικών, χημικών και τοξικολογικών μεθόδων ερεύνης...

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, [1899]

 

610

1

 

IV/4

50

Blot, F.

Manuel des bains de mer: leurs avantages et leurs inconvenients

chez Manoury, Libraire

Caen, 1828

"119"

610

1

 

IV/4

51

Beaufort, Comte, de

Chemins de fer et ambulances: essai sur les appareils de transport pour les blesses et les malades militaires

Imprimerie Nationale

Paris, 1881

"93"

610

1

 

IV/3

52

Ροσολίμος, Σ.

Η κενή έδρα της δερματοπαθολογίας και συφιλιδολογίας και αι περί αλλότρια μέριμναι του καθηγητού της τοπογραφικής ανατομίας κ. Ιωάννου

εκ του τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου

Εν Αθήναις, 1892

"44"

610

1

 

IV/5

53

Αρβανίτης, Σπήλιος Π.

Υγιεινής μελετήματα: ήτοι ανακοινώσεις περί φυματιάσεως, εκθέσεις περί ελονοσίας, κινίνης του κράτους κ.λ.π.

εκ του εν Σύρω τυπογραφείου Αθ. Σκορδίλη

Εν Αθήναις, 1824

"Κ.18"

610

1

 

IV/3

54

Pinel, Casimir

Du traitement de l' alienation mentale aigue en general: et principalement par les bains tiedes prolonges et les arrosements continus d' eau fraiche  sur la tete

 J-B. Bailliere

Paris, 1856

96

610

1

 

IV/3

55

Cerise, L.

Determiner l' influence de l' education physique et morale sur la production de la surexcitation du systeme nerveux et des maladies qui sont un effet consecutif de cette superexcitation

 J-B. Bailliere

Paris, 1841

"K.88"

610

1

 

IV/3

56

Malgaigne, J.-F.

Essai sur l' histoire et la philosophie de la chirurgie

 J-B. Bailliere

Paris, 1847

"94"

610

1

 

IV/3

57

 

XXI Veterum Et Clarorum Medicorum Graecorum varia opuscula: primo nunc impensis, Anastasii, Nikolai, Zoes et Michaelis fratrum Zosimadarum nobilissimorum Ioanninorum, de litteris graecis intra et extra patriam suam optime meritorum, ex oribasii codice mosquensi graece editit /  interpretationem latinam Io. Baptistae Rasarii, item suas animadversiones et indicem vocabulorum adjecit  Christianus Fredericus de Matthaei: cum tabula aenea

Litteris Caesareae Universitatis

Mosquae, 1808

"K.133"

610

1

 

IV/3α

58

Τραλλιανός, Αλέξανδρος

[Αλεξάνδρου Τραλλιανού Βιβλία 12]

Excudebat Robertus Stephanus Typographus Regius

Lutetiae Parisiorum, 1548

"K.104", Λείπει η σελίδα τίτλου

610

1

 

IV/3

59

Ιπποκράτης

Hippocratis coi et Claudii Galeni percameni archiatrωn opera: Renatus Carterivs, Vindocinensis, doctor medicus Paris. Regis Christianissimi consilarius medicus ac professor, plurima interpreratus universa emedavit, instauravit, notavit, auxit secundum distinctas medicina partes in tredecim tomos digesit et conjuctim graece et latine primus edidit

apud Andream Pralard

Lutetiae Parisiorum, 1679

"6"

610

1

 

IV/3α

60

Ιπποκράτης

Του μεγάλου Ιπποκράτους πάντων των ιατρών κορυφαίου τα ευρισκόμενα = Magni Hippocratis medicorum omnium facile principis opera omnia quae extant: in 8 sectiones ex erotiani mente distributa / nunc recens latina interpretatione et annotationibus illustrata Anutio Foesio Mediomatrico Medico Authore

apud Andreae Wecheliheredes

Francofurti, 1595

"K.78"

610

1

 

IV/3α

61

Bossu, Antonin

Nouveau compendium medical: a l' usage des medecins praticiens: divise en trois parties: 1 pathologie general … 2. dictionnaire de pathologie interne, 3. dictionnaire de therapeutique

Germer Bailliere, libraire-editeur

Paris, 1867

"K.40"

610

1

 

IV/3

62

Laveran

Νέα στοιχεία Ιατρικής Παθολογίας

τυπογραφείον "Παλιγγενεσία" Ιω. Αγγελόπουλος

Αθήνησι, 1890

τ.1ος: Γενικοί νόσοι, νόσοι του νευρικού και του κινητικού συστήματος. - "Κ.90"

610

1

 

IV/5

63

Καρακάσσης, Δημήτριος

Ποιήματα ιατρικά: άπερ ο αυτός και εις την λατινίδα φωνήν μετήνεγκε = Medici poemata medica: quae idem ipse et in latinum fermonem soluta oratione transtulit

εν τη ελληνική τυπογραφία Γεωργίου Βεντότη

Εν Βιέννη της Αουστρίας, 1795

"Κ.84"

610

1

 

IV/4

64

Παρίσης, Νικόλαος Π.

Η Αιθιοπία υπό ιατρικήν έποψιν

εκ του τυπογραφείου Πασσάρη Ν. Γ.

Εν Αθήναις, 1887

"Κ.140"

610

1

 

IV/4

65

Orfila

Lezioni di medicina legale del Professore Orfila

Catellacci et Come

Firenze, 1841

tomo primo. - "K.134"

610

1

 

IV/5

66

Mc Caw, John

Επίτομος διαγνωστική και θεραπευτική των παθολογικών παιδικών νοσημάτων

εκ του τυπογραφείου Ρ. Πρίντεζη

Εν Σύρω, 1900

"19"

610

1

 

IV/5

67

Manson, Patrick

Observations on filariae

[s.n.]

[s.l., 188-]

Ανάτυπο. - "K.48" , Λείπει η σελίδα τίτλου

610

1

 

IV/5

68

Πρετεντέρης, Τυπάλδος Χ.

Du typhus: observe a Athenes en 1868

Imprimerie "Hermes"

Athenes, 1883

"K.148"

610

1

 

IV/4

69

Barthez, E

Traite clinique et pratique des maladies des enfants

Germer Bailliere, libraire-editeur

Paris, 1861

tome premier. - 2eme ed.

610

1

 

IV/3

70

Barthez, E

Traite clinique et pratique des maladies des enfants

Germer Bailliere, libraire-editeur

Paris, 1861

tome deuxieme. - 2eme ed. "K.35"

610

1

 

IV/3

71

Barthez, E

Traite clinique et pratique des maladies des enfants

Germer Bailliere, libraire-editeur

Paris, 1861

tome troisieme. - 2eme ed. "K.36"

610

1

 

IV/3

72

Νιμεϋέρος, Φ.

Ειδική Νοσολογία και Θεραπευτική: συντεταγμένη κατ' αναφοράν ιδίως προς την φυσιολογίαν και παθολογικήν ανατομίαν

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Βαρβαρρήγου

Εν Αθήναις, 1879

τ.1ος. - "112"

610

1

 

IV/5

73

Νιμεϋέρος, Φ.

Ειδική Νοσολογία και Θεραπευτική: συντεταγμένη κατ' αναφοράν ιδίως προς την φυσιολογίαν και παθολογικήν ανατομίαν

εκ του τυπογραφείου Βλαστού Βαρβαρρήγου

Εν Αθήναις, 1885

τ.2ος. - "113"

610

1

 

IV/5

74

D' Espine, A.

Πρακτικόν εγχειρίδιον των νοσημάτων των παίδων

εκ του τυπογραφείον του "Κάλλους"

Εν Αθήναις, 1884

"Κ.144"

610

1

 

IV/5

75

Νερούτσος Βέης, Τάσσος Δ.

Η χολέρα εν Αίγυπτω κατά τα έτη 1865 και 1866

τύποις Ηλία Π. Ζαγκλή και Φερδινάνδου Οδδη.

Εν Αλεξανδρεία, 1867

"Κ.130"

610

1

 

IV/5

76

Δαμβέργης, Α. Κ.

Οδηγός προς εξέτασιν των ούρων, της υποστάθμης αυτών και των ουρολίθων: μετά ξυλογραφημάτων και λιθογραφικού πίνακος

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1892

 

610

1

 

IV/5

77

Mahmoud, Hassan-Effendi

Monographie du pemphigus: en general, en particulier et de son traitement

P. Asselin

Paris, 1869

"K.108"

610

1

 

IV/5

78

Narich, Joseph

Du phlegmon ligneux

Imprimerie Gustave Firmin

Montpellier, 1904

"K.129"

610

1

 

IV/5

79

Duboue, le docteur

Des effets compares de divers traitements de la fievre typhoide: et de ceux produits en particulier par l' ergot de seigle de bonne qualite

G. Masson, editeur

Paris, 1883

"K.60"

610

1

 

IV/5

80

Kruse, Professeur

Fur oder wider Pettenkofer?

Berlag von Martin Hager

Bonn, 1906

"K.95"

610

1

 

IV/5

81

Devay, Francis

Des quelques causes de maladies: particuliers a notre temps: lecon d' ouverture du Cours de Clinique Interne faite le 11 Novembre 1858

Labe, libraire de la Faculte de Medecine

Paris, 1859

"K.53"

610

1

 

IV/5

82

Gazepy, G.

Echelle opsiometrique: en dix langues

Imprimerie Zellich Freres

Constantinople, 1895

"K.43"

610

1

 

IV/5

83

Gilbert, A.

Formulaire pratique de therapeutique et de pharmacologie

Octave Doin

Paris, 1911

"94"

610

1

 

IV/4

84

Πρωτόπουλος, Β.

Το περί των συφιλιδικών εξανθημάτων μέρος εκ του έργου του Κaposi: (Die syphilis der haut et c. mit tafeln 1873-4-5)…

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1884

"43"

610

1

 

IV/5

85

Burggraeve, docteur

Amelioration de l'espece humaine: avec un frontispice et le fac-simile d' une lettre de M. Flourens

Alberssard et Berard, editeurs

Paris, 1860

"K.158"

610

1

 

IV/5

86

Χρηστομάνης, Αναστάσιος

Οδηγός εις την πρόχειρον απολύμανσιν (disinfection) εν καιρώ επιδημιών

εκ του τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά

Εν Αθήναις, 1881

σφρ. "δωρεά Ιωάννου και Περικλέους Βλάση"

610

1

 

IV/5

87

Κaufmann, M.M.

Compendio di Terapeutica Veterinaria: con dati scentifici speciali sopra gli effetti degli alcaloidi

Carlo Preisig

Napoli, 1887

σφρ."Δημόσια Βιβλιοθήκη"

610

1

 

IV/4

88

Γεωργαντάς, Αχχιλεύς Δ.

Στοιχεία ιατροδικαστικής

εκ του τυπογραφείου αδελφών Περρή

Εν Αθήναις, 1885

τ.1ος

610

1

 

IV/5

89

Lutaud, A.

Εγχειρίδιον ιατροδικαστικής: τροποποιηθέν συμφώνως τη ελλην. νομοθεσία

εκ του τυπογραφείου της "Κορίννης"

Εν Αθήναις, 1888

"Κ.107"

610

1

 

IV/5

90

Lefort, Paul

Επιτομή της πρακτικής νοσολογίας

εκ του τυπογραφείου Αλεξάνδρου Παπαγεωργίου

Εν Αθήναις, 1893

"Κ.105"

610

1

 

IV/5

91

Πρετεντέρης, Τυπάλδος Χ.

Περί της εν Κερκύρα χολέρας το 1855

εν τω Τυπογραφείω της Κυβερνήσεως

Κέρκυρα, 1856

"24"

610

1

 

IV/5

92

Dessort, Henri

Guida per il Museo Anatomico ed Ethnologico

Dessort Henri

[Torino, 1883]

σφρ. "Θ. Αρεταίος"

610

1

 

IV/5

93

Tison, le docteur

Contribution a l' etude therapeutique de la cascarine

Imprimerie Dreule & C.

Paris, 1896

2nd ed. - "52"

610

1

 

IV/5

94

Ζωγραφίδης, Σ. Ι.

Υγιεινή των νεύρων και των ψυχικών λειτουργιών: μετά μελέτη του καθηγητού W. Erb εν είδι εισαγωγής "Περί της αυξούσης νευρικότητος των καθ' ημάς χρόνων" μετά ειδικού προλόγου του καθηγητού Erb

Καταστήματα "Ακροπόλεως" Β. Γαβριηλίδου

Εν Αθήναις, 1902

"Κ.70"

610

1

 

IV/5

95

Championniere, Just

Sur la desinfection d' un service de varioleux (pavilions en bois): et sa transformation en service chirurgical

G. Masson, editeur

Paris, 1888

"68"

610

1

 

IV/3

96

Appia, M. le docteur

Discours prononce aux Congres d' Hygiene et de Sauvetage de Bruxelles 1876 (Section de la Croix Rouge)

[s.n.]

[Bruxelles, 1876]

"117"

610

1

 

IV/5

97

Joly, N., le docteur

La generation spontanee

Librairie Germer Bailliere

Paris, 1865

"K.76"

610

1

 

IV/5

98

Durand, J.-P.

De l' influence des mileux: sur les caracteres de race chez l' homme et les animaux

Germer Bailliere, libraire-editeur

Paris, 1868

"K.61"

610

1

 

IV/5

99

Legrand Du Saulle, Docteur

La folie hereditaire: lecons professees a l' ecole pratique

Adrien Delahaye, libraire-editeur

Paris, 1873

"K.151"

610

1

 

IV/5

100

Delsol, A.

Du mal perforant du pied

Adrien Delahaye, libraire-editeur

Paris, 1864

"K.51"

610

1

 

IV/5

101

Girault, M.

Etude sur la generation artificielle dans l' espece humaine

aux bureaux de l' Abeille Medicale

Paris, 1869

"K.46"

610

1

 

IV/5

102

Pierron & Dehaitre

Etuves de desinfection: desinfection generale, appareils divers, desinfection de l' eau

Pierron & F. Dehaitre

Paris, [188-]

"K.50"

610

1

 

IV/5

103

Kranfheiten, Volfs

Anweifung zum Desinfektions - Verfahren

Drud und Verlag

Berlin, 1887

"124"

610

1

 

IV/3

104

Amussat, J. -Z.

De la possibilite de redresser d' une maniere permanente l' uterus en retroversion: par la soudure du col a la partie posterieure et superieure du vagin

Imprimerie de Hennuyer et C.

Paris, 1851

"110"

610

1

 

IV/5

105

Lemoine, Andre

Contribution a la determination et a l' etude experimentales des localisations fonctionnelles encephaliques

V. Adrien Delahaye

Paris, 1880

"K.104"

610

1

 

IV/5

106

Theriano, G.

Trattato sui rapporti di funzioni: tra gli organi del corpo umano: estratto dalle piu recenti opere di fisiologia e principalmente da quella del Signor Adelon

A Spese Dell' Autore

Firenze, 1834

"K.73"

610

1

 

IV/5

107

Ζυγομάλας, Α.

Ιατρικός οδηγός των μεταλλικών και θαλασσίων υδάτων της Ελλάδος

εκ του Τυπογραφείου της Λακωνίας

Εν Αθήναις, 1860

"Κ.69"

610

1

 

IV/5

108

Ζervos, Skevos

Aetii sermo sextidecimus et ultimus: erstens aus handschriften veroffentlicht: mit abbildungen bemerkungen und erklarungen

Verlag von Anton Mangkos

Leipzing, 1901

"K.68"

610

1

 

IV/5

109

Βάφας, Γεώργιος Χ.

Περί συνεχών πυρετών

εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου

Εν Αθήναις, 1888

"Κ.37"

610

1

 

IV/5

110

Ξενοκράτης

Περί της από των ενυδρών τροφής: οίς προστέθεινται σημειώσεις και τα περί της εκδόσεως προλεγόμενα

εκ της τυπογραφίας Ι. Μ. Εβεράρτου

Εν Παρισίοις, 1814

"β.35"

610

1

 

IV/5

111

Dusart, L. O.

Documents nouveaux concernant le lactophosphate de chaux

[s.n.]

Paris, 1880

(Etudes Cliniques). - "K.62"

610

1

 

IV/5

112

Pietra - Santa, Docteur

Un medicament - aliment nouveau

Macon

Lyon, [18--]

Τίτλος εξωφύλλου: Vin de vial. -  σφρ. Εθνικής Βιβλιοθήκης

610

1

 

IV/5

113

 Legrand Du Saulle

Les signes physiques des folies raisonnantes (etat mental de sandon): etude clinique

Adrien Delahaye

Paris, 1878

"64"

610

1

 

IV/5

114

Lannelongue, M.

Methode de transformation prompte des produits tuberculeux, des articulations et de certaines parties du corps humain

G. Masson, editeur

Paris, 1891

"K.101"

610

1

 

IV/5

115

Leuret, Monsier

Recherches physiologiques et chimiques pour sevir a l' histoire de la digestion

chez Madame Huzard

a Paris, 1825

"K.99"

610

1

 

IV/5

116

Bouchardat, A.

Nouveau formulaire magistral: precede d' une notice sur les hopitaux de Paris, de generalites sur l' art de formuler: suivi d' un precis sur les eaux minerales naturelles et artificielles, d' un memorial therapeutique…

Librairie Germer Bailliere

Paris, 1883

"K.41"

610

1

 

IV/5

117

Cousin, A.

Θεραπεία των νοσημάτων του ωτός

εκ του τυπογραφείου Γεωργίου Σ. Σταυριανού

Αθήνησι, 1888

2η έκδ. - "Κ.156"

610

1

 

IV/5

118

Κωστομοίρης, Γεώργιος Α.

Περί οφθαλμολογίας και ωτολογίας των αρχαίων Ελλήνων από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρις Ιπποκράτους

εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή

Εν Αθήναις, 1887

"Κ.98" σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

610

1

 

IV/5

119

Πατρίκιος, Βασίλειος

Μελέτη περί της ιαματικής δυνάμεως των εν Κυλλήνη μεταλλικών θειούχων υδάτων

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1895

"Κ.141" σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

610

1

 

IV/5

120

Mouton, Ernest

Des diverses methodes d' antisepsie: dans le traitement de la tuberculose pulmonaire

 J-B. Bailliere

Paris, 1889

"Κ.128" σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

610

1

 

IV/3

121

Despine, Prosper

Les demon alcool: ses effets desastreux: sur le moral, sur l' intelligence et sur le physique: moyens d' y porter remede

F. Savy, librairie-editeur

Paris, 1871

"K.52",σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

610

1

 

IV/5

122

P., L.

Agenda du medecin et du pharmacien: premiere annee

Bechet, Jeune

Paris, 1827

σφρ. Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

610

1

 

IV/5

123

Esbach, G.

Le diabete sucre: nevrose assimilatrice du foi: expose theoritique, traitement alimentaire, physique et moral

G. Masson, editeur

Paris, 1886

"K.65"

610

1

 

IV/3

124

Bouchut, E.             

Dictionnaire de medecine et de therapeutique medicale et chirurgicale: comprenant le resume de toute la medecine et de toute la chirurgie, les indications therapeutiques de chaque maladie, la medecine operatoire, les accouchements, l' oculistique, l' odontotechnie,l' electrisation, la matiere medicale, les eaux minerales: et un formulaire special pour chaque maladie

Librairie Germer Bailliere

Paris, 1883

4eme ed. tres augmentee."23"

610

1

 

IV/4

125

Bossu, Antonin

Agenda formulaire des medicins praticiens et carnet de poche reunis: contenant outre le calendrier agenda a 2 jours a la page

Bureaux de l' Abelle Medicale

Paris, [1868]

 

610

1

 

IV/3

126

Morandiere, M. R.

Traite de la construction des ponts et viaducs: en pierre, en charpente et en metal: pour routes, canaux et chemins de fer

Dunod, editeur

Paris, 1880

" α.α.26/πρωτ. 24/10/89

620

1

 

IV/6

127

Rosser, W.H.

The chronometer's companion: comprising the various methods of finding a ship's position at sea, latitude by a meridian altitude, time by the sun and stars, longitude by chronometer, the error of the chronometer by equal altitudes and latitude and longitude from two altitudes of a heavenly body: with tables and chart

James Imray & son

London, 1863

"Α.ρ.66"

620

1

 

IV/6

128

Ruggieri, Claude

Pyrotechnie militaire ou traite complet des feux de guerre et de bouches a feu

chez Bachelier, libraire

a Paris, 1812

σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης" αρ."29"

620

1

 

IV/6

129

Pernot, L.T.

Guide pratique du constructeur: dictionaire des mots techniques employes dans la construction et des termes d' architecture civile

J. Hetzel

Paris, [18--]

(Bibliotheque des Professions). - nouvelle ed. - σφρ. " Δωρεά Δροσ Αντωνίου Μοσχωνά ε.α. Υποστρατήγου Υ.Γ.

620

1

 

IV/6

130

Leconte, O.F.

La guerre Franco- Allemande de 1870-71: avec notes biographiques des principaux generaux Francais et Allemands et une carte generale du theatre de la guerre accompagnee d' un plan de Paris et des plans des principaux champs de bataille

Kissling et Cie, Libraires-Editeurs

Bruxelles, 1871

2nd ed. - σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης" αρ."34"

620

1

 

IV/6

131

Ministere de la Guerre

Extrait du cours special: a l' usages des candidats des pelotons d' instruction

Imprimerie Nationale

Paris, 1882

σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης" αρ."35"

620

1

 

IV/6

132

 

Manuel de connaissances militaires: pratiques: destine a mm. les officiers et sous-officiers de l' armee active, de la reserve et de l' armee territoriale, ainsi qu' aux engages conditionnels

Librairie Militaire de J. Dumaine

Paris, 1880

10eme ed. - σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης" αρ."33"

620

1

 

IV/6

133

Barbe, S.

Le parfumer Francois: qui enseigne toutes las manieres de tirer les odeurs des fleurs & a faire toutes fortes de compositions de parfums: avec le secret de purger le tabac en poudre, et le parfumer de toutes fortes d' odeurs

chez Thomas Amaulry

A Lyon, 1693

σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

620

1

 

IV/6

134

 

Kleine erzablungen: jum quebruht der stadtschujen, in der faiser puntgl staaten

Baffe, Johannis

Wien, 1815

σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

620

1

 

IV/6

135

Bureau of Naval Personnel

Seaman: Navy Training Courses, navpers 10120-C

United States Government Printing Office

Washington, 1956

σφρ. "John Caoutas"

620

1

 

IV/6

136

 

Die gute mutter: eine landliche familiengeschichte

 Brusserei, Buch

Berlin, 1819

σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

620

1

 

IV/6

137

Delacroix, A.

Nouveau mode de conservation des grains: par le moyen des creniers clos souterrains a temperature basse et des vins, par le moyen des caves a double courant d' air

Madame Huzard

Paris, 1828

σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

620

1

 

IV/6

138

Mariette, Edouard

Traite pratique et raisonne de la construction en Egypte

Imprimerie Francaise Moures

Alexandrie, 1875

t. 1er. - σφρ. " Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης", Κληροδότημα Νερούτσου

620

1

 

IV/6

139

Φουρνιέ, Κ. Φ.

Ναυτική: προς εκπαίδευσιν της ναυτικής νεολαίας και χρήσιν του Εμπορικού Ναυτικού

εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού

Εν Αθήναις, 1865

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης , αρ.11

620

2

 

IV/6

140

 

Ονοματολόγιον ναυτικόν

εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1858

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης , αρ.1

620

1

 

IV/6

141

Μιαούλης, Α. Α.

Υπόμνημα περί του Βασιλικού Ναυτικού

εκ της τυπογραφίας Χ. Βάφα

Αθήνησιν, 1844

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης , α.π.4928

620

1

 

IV/6

142

Ησαΐας, Ιωσήφ

Οδηγός των ναυτιλλομένων Ελλήνων, ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κείμενους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος

εκ της τυπογραφίας Ρενιέρη Πρίντεζη

Εν Ερμούπολει Σύρου, 1863

"42"

620

1

 

IV/6

143

 

Aide-memoire portatif de campagne: a l' usage des officiers d' artillerie

Berger- Levrault

Paris, 1864

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης , α.π.1864

620

1

 

IV/6

144

Minister de la Guerre

Decret du 26 Octobre 1883 portant reglement sur le service des armees en campagne

Librairie Militaire de L. Baudoin

Paris, 1883

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης , α.π.1871

620

1

 

IV/6

145

Κανελλόπουλος, Η. Φ.

Εγχειρίδιον του θωρακιτού

εκ του Εθνικού Τυπογραφείου

Εν Αθήναις, 1892

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης , 14

620

1

 

IV/6

146

Lebas, Lucien

Aide- memoire portatif d' art militaire et de fortification: a l' usage des officiers d' l' armee en general, et des officiers et sous-officiers des troupes du genie en particulier

Anselin, Successeur de Magimel

Paris, 1834

σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

620

1

 

IV/6

147

Samion, Leon

L' impot du sang et l' impot du temps

Union Generale de la Libraire ( Bayle, Charles et C.)

Paris, 1884

"37", σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

620

1

 

IV/6

148

Kiaer, A.N.

Jaugeage des navires

Imprimeriw T. Steen

Christiania, 1876

Άνω του τίτλου: Statistique internationale. Navigation maritime. - σφρ. '"δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

620

1

 

IV/6

149

Weisbach, Albin

Tabellen zur bestimmung der mineralien: nach ausseren kennzeichen

Verlag von Arthur Felix

Leipzing, 1866

"42",  σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης

620

1

 

IV/6

150

Πύρλας, Ι. Π.

Περί της μη τομής του Κορινθιακού Ισθμού

τύποις  Σοφοκλέους Κ. Καρύδου

Εν Αθήναις, 1869

"388Μ", σφρ. "Δωρεά Εθνικής Βιβλιοθήκης"

620

1

 

IV/6

151

Σαλίβερος, Νικόλαος Β.

Υγιεινή των οικοδομών: ήτοι ανέγερσις, εξυγίανσις και συντήρησις των τε ιδιωτικών και δημοσίων κτιρίων

παρά τω εκδότη Μ. Ι. Σαλιβέρω

Εν Αθήναις, 1893

 

620

1

 

IV/6

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.
Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.
Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.
 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.
The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.
 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing.