Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

Κ υ κ λ α δ ι κ ά

 

 

 

1

Αθανάσης, Στρατής Ν.

Κυκλάδες: γεωγραφία για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

τύποις Γεωργίου Παπανικολάου

Αθήνα, 1979

 

Κ

2

 

2

Βενετούλιας, Γιώργης

Λαϊκά παραμύθια των Κυκλάδων

Εν πλώ

Αθήνα , 2003

ISBN:960-87482-9. - Πρόλογος - σχόλια: Μαριάθη Καπλάνογλου

Κ

1

 

3

Γιαγκάκης, Γεώργιος Κ.

Δημογραφικά Κυκλάδων 1821-1971: η ερήμωσις ενός πολυνήσου: (στοιχεία κατά επαρχίας - νήσους και κυύριους οικισμούς): συμβολή εις την μελέτην των νησιωτικών κοινωνιών του Αιγαίου

Βιβλιοπωλείον των Βιβλιοφίλων

Αθήναι, 1978

 

Κ

1

 

4

Γιαγκάκης, Γεώργιος Κ.

Τα Αρχιπελαγικά: στίχοι στον άνεμο των ελληνικών νησιών

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου

Μύκονος, c.1989

 

Κ

1

 

5

Γρηγοριάδης, Ετεοκλής

Αθανάσιος Γρηγοριάδης: Διοικητής Νάξου Πάρου και Αντιπάρου, 2 Νοεμβρίου 1830 - 24 Αυγούστου 1831: ελάχιστη συμβολή στην ιστορία της διοικήσεως

[χ.ό.]

Αθήνα, 1987

(Ποικίλη Βιβλιοθήκη ; 3). -  Ανάτυπο από το Περιοδικό Ναξιακά, τεύχος 12-13

Κ

1

 

6

Δημητροκάλλης, Γεώργιος

Η Αγία Καλή

[χ.ό.]

Αθήνα, 2003

Ανάτυπο από το περιοδικό "Λαογραφία"

Κ

2

 

7

Δημητροκάλλης, Γεώργιος

Τυπολογική και μορφολογική θεώρηση της μεταβυζαντινής ναοδομίας των Κυκλάδων

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αθήνα, 1993

Ανάτυπο από το βιβλίο "Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση 1453-1850"

Κ

1

 

8

Δρακάκης, Ανδρέας Θ.

Αγγλοι Πρόξενοι εις τας Κυκλάδας κατά την Επανάστασιν του 1821

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

Αθήναι, 1964

Ανάτυπο εκ της Επετηρίδος Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τόμος Δ' 1964

Κ

1

 

9

Δρακάκης, Ανδρέας Θ.

Η Πειρατεία εις τας Κυκλάδας κατά την Επανάστασην του 1821

[χ.ό.]

Αθήναι, 1975

Ανάτυπο εκ του περιοδικού Μνημοσύνη

Κ

1

 

10

Δροσόπουλος Γεώργιος Α.

Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανόδου των Κυκλάδων: ομιλία γενομένη εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρείας την 6ην Φεβρουαρίου 1962

Κοινωφελής Οργανισμός Κυκλάδων Νήσων

Εν Αθήναις, 1962

 

Κ

1

 

11

Δωρόθεος Στέκας, Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου και Μυκόνου

Αγώνας και νίκη: (χρονικό των 7 ετών της Δικτατορίας)

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Σύρος, 1975

 

Κ

3

 

12

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κυκλάδων

Α' Παγκυκαδικό Συνέδριο: 27 - 30 Σεπτεμβρίου 1979: πορίσματα και προτάσεις

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κυκλάδων

Ερμούπολις, Νοέμβριος 1979

 

Κ

1

 

13

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

Καταστατικόν: εγκριθέν δια της υπ' αριθ. 19933/29.12.58 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

Εν Αθήναις, 1959

 

Κ

1

 

14

Καλοκύρης, Κωνσταντίνος Δ.

Έρευναι Χριστιανικών Μνημείων εις τας νήσους Νάξον Αμοργόν & Λέσβον

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1960

 

Κ

1

 

15

Κοραβός, Δημήτρης

Κυκλάδες

Νομαρχία Κυκλάδων

Αθήναι, 1972

Τίτλος εξωφύλλου: Τουριστικός Οδηγός Κυκλάδων

Κ

1

 

16

Κοινοφελής Οργανισμός Κυκλάδων Νήσων

Καταστατικόν του Κοινωφελούς Οργανισμού Κυκλάδων Νήσων (Κ.Ο.Κ.Ν.): αριθμός εγκριτικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 1575/1972

Κοινοφελής Οργανισμός Κυκλάδων Νήσων

Αθήναι, 1973

 

Κ

1

 

17

Λαογραφική και Ιστορική Εταιρείας Κυκλαδικού Πολιτισμού και Τέχνης

Επετηρίς Λαογραφικής και Ιστορικής Εταιρείας Κυκλαδικού Πολιτισμού και Τέχνης

τύποις Αντ. Φρέρη

Αθήναι, 1935

τ.1ος (1935)

Κ

1

 

18

Ναυπλιώτης, Κ. Γ.

Ο Α' Παγκυκλαδικός Οδηγός της Ελλάδος: 1936

Τα Κυκλαδικά Νέα (εφημερίδα)

Αθήναι, 1936

 

Κ

2

 

19

Πολίτης, Ιωάννης

Contribution a l' etude de la flore marine des Cyclades

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1937

(Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; τ.6, αρ.1)

Κ

1

 

20

Ραίση, Νίνα Κ.

Τραγουδώ τα σμαραγδένια νησιά των Κυκλάδων

[χ.ό.]

Αθήνα, [1971;]

 

Κ

1

 

21

Σπεράντσας, Κωστής Θ.

Αι Κυκλάδες, τα προβλήματά των και η επιβαλόμενη αντιμετώπισίς των: ομιλία γενομένη εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής Εταιρείας την 7ην Φεβρουαρίου 1963

Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών

Εν Αθήναις, 1963

(Βιβλιοθήκη Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ; 9)

Κ

1

 

22

Σπεράντσας, Θεοδόσης Κ.

Ελληνοχριστιανική παράδοσις και Κυκλαδικός Πολιτισμός

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

Ανάτυπον εκ του περιοδικού Εκκλησία

Κ

1

 

23

Στεφάνου, Πέτρος Μ.

Κυκλαδικόν Ημερολόγιον 1928: κοινωνικόν, φιλολογικόν, ιστορικόν, εγκυκλοπαιδικόν, ηθογραφικόν, πατριδογραφικόν

τυπογραφείον Π. Μ. Στεφάνου

Εν Ερμουπόλει, 1928

Έτος δεύτερον

Κ

3

 

24

Στεφάνου, Πέτρος Μ.

Κυκλαδικόν Ημερολόγιον 1929: κοινωνικόν, φιλολογικόν, ιστορικόν, εγκυκλοπαιδικόν, ηθογραφικόν, πατριδογραφικόν

τυπογραφείον Π. Μ. Στεφάνου

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1929

Έτος τρίτον

Κ

1

 

25

Στεφάνου, Πέτρος Μ.

Κυκλαδικόν Ημερολόγιον 1939: κοινωνικόν, φιλολογικόν, ιστορικόν, εγκυκλοπαιδικόν, ηθογραφικόν, πατριδογραφικόν

τυπογραφείον Π. Μ. Στεφάνου

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 1939

Έτος πέμπτον

Κ

2

 

26

Ταρσούλη, Αθηνά

Άσπρα νησιά

Τυπο - Μυρτίδη

Αθήναι, [19--]

 

Κ

1

 

27

Φιλιππίδης, Δημήτρης

Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική

Μέλισσα

Αθήνα, c.2001

τ.2ος: Κυκλάδες. - ISBN: 960-204-039-4. - (Καλλιτεχνική Βιβλιοθήκη)

Κ

1

Αγορά (4/2003)

28

Πρωτόπαπας, Νικόλαος Ι.

Ο Μητροπολίτης Κυκλάδων Δανιήλ Κοντούδης ο Χίος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1986

 

Κ

1

 

29

Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου

Ο Αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τήνου και Μήλου Αλέξανδρος Λυκούργος: (1827-1875)

εκ του τυπογραφείου "Ο Φοίνιξ"

Αθήνησιν, 1923

(Βιβλιοθήκη "Θεολογίας")

Κ

1

 

30

Βιτάλης, Φιλάρετος Απ.

Ο τελευταίος Ιεράρχης Σίφνου-Μήλου και αι τελευταίαι ημέραι της Επισκοπής αυτού

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1963

 

Κ

2

 

31

Καρπάθιος, Εμμανουήλ Ι.

Η λατινική προπαγάνδα και αι Κυκλάδες κατά τον ΙΗ΄ αιώνα: (εκθέσεις προς το Συνέδριον της Προπαγάνδας Πίστεως)

Ιωάννης Ράμφος

Εν Αθήναις, 1936

 

Κ

1

 

32

 

Και επίσκεψαι την άμπελον ταύτην...

Μητρόπολη Σύρου-Τήνου

Σύρος, 1987

 

Κ

1

 

33

Φιλίππα - Αποστόλου, Μαρία

Μικροί οχυρωμένο οικισμοί του Αιγαίου: στα ίχνη της ιστορικής τους ταυτότητας

Ερίννη

Αθήνα, 2000

(Χθές, Σήμερα, Αύριο ; 21). - ISBN: 960-295-022-6

Κ

1

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker