Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

091   Χειρόγραφα

 

149

Τζαννετάτος, Θησεύς Στ.

Το ιβηρίτικον χειρόγραφον των Νεφελών και του Πλούτου του Αριστοφάνους

[χ.ό.]

Αθήναι, 1966

Ανατύπωση από την Επετηρίδα της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

091

1

150

Τζαννετάτος, Θησεύς Στ.

Παρατηρήσεις περί χειρογράφων του Αγίου Όρους (Άθω)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανατύπωση από την Επετηρίδα της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

091

1

151

Τίτος Κ. Καράντζαλης, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, επιμέλεια

Απανθίσματα εκ του παρά τη Ιερά Μητροπόλει Παραμυθίας, Φιλιατών & Γηρομερίου αποκειμένου κώδικος, επί Επισκόπων Άνθιμου 1869-1877 και Γρηγορίου 1877-1885

[χ.ό.]

Ιωάννινα, 1964

Ανάτυπο από την Ηπειρωτική Εστία

091

1

152

Φουντούλης, Ιωάννης Μ.

Γαβριήλ Μητροπολίτου Μηθύμνης "Περιγραφή της Λέσβου"

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

 

091

1

153

Κόλιας, Ταξιάρχης Γ.

Επιστολή του Μητροπολίτου Τιμόθεου προς τον Πάπα Πίον Ε΄ (1572): (κείμενον-σχόλια)

[χ.ό.]

Αθήναι, 1960

"Ανάτυπον από τον τόμο εις μνήμην κ. Ι. Αμάντου"

091

1

154

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ., εισαγωγή και σημειώσεις

Θεοφάνους του εξ Αγράφων Βίος Διονυσίου του εκ Φουρνά

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Αθήναι, 1938

 

091

1

155

Δυοβουνιώτης, Κ. Ι.

Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1938

Ανάτυπο από την Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

091

1

156

Λιβαδάρας, Νικόλαος Α.

Η παράδοσις του κειμένου της Οικουμένης Περιηγήσεως του Διονυσίου εν τοις κώδιξι της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης

Ελληνικόν Ινστιτούτο Βενετίας

Βενετία, 1965

Ανάτυπον από τα Θησαυρίσματα

091

1

157

Ζώρας, Γεώργιος Θ.

Ιωάννου Αξαγιώλου Διήγησις Συνοπτική Καρόλου του Ε΄: (κατά τον Βατικανόν ελληνικόν κώδικα 1624)

Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήναι, 1964

 

091

1

158

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Β.

Αι περί του Γεωργίου Φραντζή διατριβαί

[χ.ό.]

Αθήναι, 1957

 

091

1

159

Σιώτης, Μάρκος Α.

Αι τελευταίαι ανακαλύψεις αρχαίων χειρογράφων

[χ.ό.]

Αθήναι, 1986

 

091

2

160

Μούτσουλας, Ηλίας Δ.

Τα εν Toura της Αιγύπτου ανακαλυφθέντα έργα και η σημασία αυτών

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1978

Ανάτυπο από την Επετηρίδα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

091

1

161

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Ο συντάκτης του βίου του Οσίου Αθανασίου του Μετεωρίτη γνωστός γραφέας Μετεωρικών Χειρογράφων: (τέλη ΙΔ΄ - αρχές ΙΕ΄ αι.)

[χ.ό.]

Τρίκαλα, 1996

Ανάτυπο από τα Τρικαλινά

091

1

162

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Ανέκδοτο Συνοδικό Γράμμα (Αύγ. 1795) του Οικουμενικού Πατριάχη Γερασίμου Γ΄ περί εκλογής του Ιερομονάχου Νικηφόρου Αρχιεπισκόπου Προικοννήσου

[χ.ό.]

Αθήνα, 2000

"Η καθ' ημάς Ανατολή. τ.5, 2000, Ανάτυπο".σ.τ.

091

1

163

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Τα υπέρ της Μονής της Λυκουσάδας του Φαναρίου Καρδίτσας βυζαντινά έγγραφα (ΙΓ΄ - ΙΔ΄ αι.) και τα προβλήματα χρονολόγησης και ταύτισής τους

[χ.ό.]

Θεσσαλονίκη, 2000

"Βυζαντινά, 21, 2000, ανάτυπο". σ.τ.

091

1

164

Κόλιας, Ταξιάρχης Γ.

Έκθεσις παλαιογραφικών ερευνών εν ταις Ι. Μοναίς Προύσου Ευρυτανίας και Βαρνακόβης Δωρίδος κατά την διάρκειαν του έτους 1967

[χ.ό.]

Αθήναι, 1967

Ανατύπωση από την Επετηρίδα Επιστημονικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών

091

1

165

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων: εκδιδόμενος εκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη = Les manuscrits des Meteores: catalogue discriptif des manuscrits conserves dans les Monasteres des Meteores

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήναι, 1998

τ.Α΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Μεταμορφώσεως

091

1

165

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων = Les manuscrits des Meteores: catalogue discriptif des manuscrits conserves dans les Monasteres des Meteores

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήναι, 1984

τ.Β΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Βαρλαάμ

091

1

165

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων = Les manuscrits des Meteores: catalogue discriptif des manuscrits conserves dans les Monasteres des Meteores

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήναι, 1986

τ.Γ΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου

091

1

165

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων = Les manuscrits des Meteores: catalogue discriptif des manuscrits conserves dans les Monasteres des Meteores

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήναι, 1993

τ.Δ΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίας Τριάδος. Μέρος πρώτον

091

1

165

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Τα χειρόγραφα των Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδίκων των αποκειμένων εις τας Μονάς των Μετεώρων = Les manuscrits des Meteores: catalogue discriptif des manuscrits conserves dans les Monasteres des Meteores

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

Αθήναι, 1986

τ.Δ΄: Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίας Τριάδος. Μέρος δεύτερον

091

1

166

Σοφιανός, Δημήτριος Ζαχ.

Ανέκδοτη Συνοδική Πράξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίλλου του Λουκάρεως 1623, Μάιος, ινδ. στ΄

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ρέθυμνο, 1994

Ανάτυπο

091

1

167

Παπαπολυχρονίου, Ευστάθιος

Greek papyri in the Benaki Museum: from the collections of the Historical Archives

Benaki Museum

Athens, 2000

 

091

1

168

Λάππα-Ζίζηκα, Ευριδίκη

Κατάλογος ελληνικών χειρογράφων του Μουσείου Μπενάκη (10ος-16ος αι.) = Catalogue des manuscrits grecs du Musee Benaki (10e 16e s.)

Μουσείο Μπενάκη

Αθήνα, 1991

ISBN: 960-85160-0-5

091

1

169

Βέη, Μαίρη Ν., εκδ.

Παρασκηνιακή διαμάχη περί το χειρόγραφον Χρονικόν του Γαλαξειδίου και το εξ αυτού τύπωμα του Κωνσταντίνου Σάθα: επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών από του θανάτου του Κωνσταντίνου Σάθα (1842-1914)

[χ.ό]

Αθήναι, 1964

 

091

1

170

Πελεκανίδης, Στυλιανός

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Σειρά Α΄: Εικονογραφημένα χειρόγραφα: παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα

Εκδοτική Αθηνών

Αθήναι, c.1973

τ.1ος: Πρωτάτου, Μ. Διονυσίου, Μ. Κουτλουμουσίου, Μ. Ξηροποτάμου, Μ. Γρηγορίου

091.495

2

170

Πελεκανίδης, Στυλιανός

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Σειρά Α΄: Εικονογραφημένα χειρόγραφα: παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα

Εκδοτική Αθηνών

Αθήναι, c.1975

τ.2ος: Μ. Ιβήρων, Μ. Αγίου Παντελεήμονος, Μ. Εσφιγμένου, Μ. Χιλανδαρίου

091.495

2

170

Πελεκανίδης, Στυλιανός

Οι θησαυροί του Αγίου Όρους. Σειρά Α΄: Εικονογραφημένα χειρόγραφα: παραστάσεις, επίτιτλα, αρχικά γράμματα

Εκδοτική Αθηνών

Αθήναι, c.1979

τ.3ος: Μ. Μεγίστης Λαύρας, Μ. Παντοκράτορος, Μ. Δοχειαρίου, Μ. Καρακάλου, Μ. Φιλοθέου, Μ. Αγίου Παύλου

091.495

1

171

Πολίτης, Λίνος

Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: αρ.1857-2500

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Αθήναι, 1991

(Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; 54). - ISBN: 960-7099-06-0

091.495

1

172

Μανούσακας, Μανούσος Ι.

Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων κατά την εποχή της Ιταλικής Αναγέννησης (1469-1523) = The publishing activity of the Greeks during the Italian Renaissance (1469-1523)

Μουσείο Μπενάκη

Αθήνα, 1987

 

093

1

173

Glasgow University Library

Catalogue of an exhibition of bibles: in commemoration of the Four-Hundredth Anniversary of the publication of Tindale's first printed New Testament, 1525

Jackson Wylie

Glasgow, 1925

 

094

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker