Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

889.12  Νεότερη Ελληνική Ποίηση -- 1821-1899

595

Σολωμός, Διονύσιος

Άπαντα: ποιήματα και πεζά

Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Εν Αθήναις, 1957

 

889.12

1

 

596

Σολωμός, Διονύσιος

Ύμνος εις την Ελευθερίαν

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

[χ.τ., 19--]

 

889.12

1

 

597

Παπαγεωργίου, Έραλδυς Γ.

Ο Εθνικός Ύμνος: ανάλυσις, ερμηνεία και των 158 στροφών, φούγκα του Μάντζαρου δια τετραφωνίαν και κλειδοκύμβαλον

Θάρρος

Τρίκκη, 1940

2η έκδ.

889.12

2

 

598

Σολωμός, Διονύσιος

Elogio di Ugo Foscolo

G. B. Paravia & C.

Torino, 1934

Iia edizione riveduta

889.12

1

 

599

Σπαταλάς, Γεράσιμος

Τα νεανικά ιταλικά ποίηματα του Διονυσίου Σολωμού: (μελέτη)

τυπογραφείον Κ. Παναγιωτίδη - Γ. Παύλου

Αθήνα, 1936

 

889.12

1

 

600

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β., επιμ.

Διονύσιος Σολωμός

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1959

(Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού" ; 15)

889.12

1

 

601

Σολωμός, Διονύσιος

Άπαντα

Βεργίνα

Αθήνα, [199-]

τ.1ος

889.12

1

 

601

Σολωμός, Διονύσιος

Άπαντα

Βεργίνα

Αθήνα, [199-]

τ.2ος

889.12

1

 

602

Παράσχος, Κλεών

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1959

(Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού" ; 16)

889.12

1

 

603

Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης

Τα άπαντα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

Δέλτα

Αθήναι, [195-;]

τ.1ος. - (Άπαντα Νεοελλήνων Συγγραφέων)

889.12

1

 

603

Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης

Τα άπαντα του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη

Δέλτα

Αθήναι, [195-;]

τ.2ος. - (Άπαντα Νεοελλήνων Συγγραφέων)

889.12

1

 

604

Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης

Ποιήματα ανέκδοτα

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1937

 

889.12

1

 

605

Ακρίτας, Τάκης

Γεώργιος Βιζυηνός: (ο Θρακιώτης ποιητής που τραγούδησε την Ελλάδα): με 30 από τα καλύτερα τραγούδια του

[χ.ό.]

Αθήνα, 1952

 

889.12

1

 

606

Βιζυηνός, Γεώργιος Μ.

Τα άπαντα του Γεωργίου Βιζυηνού

Γιοβάνης, Βίβλος

Αθήνα, c.1955

1ος τ. - (Άπαντα Νεοελλήνων Συγγραφέων)

889.12

1

 

606

Βιζυηνός, Γεώργιος Μ.

Τα άπαντα του Γεωργίου Βιζυηνού

Γιοβάνης, Βίβλος

Αθήνα, 1967

2ος τ. - (Άπαντα Νεοελλήνων Συγγραφέων)

889.12

1

 

607

Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ., επιμέλεια

Γεώργιος Βιζυηνός

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1960

(Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού" ; 18)

889.12

1

 

608

Ζώρας, Γεώργιος Θ.

Νέα Καλβικά

[χ.ό.]

Αθήνα, 1970

Περιέχει: 1. Η Δευτέρα διαμονή εις Φλωρεντίαν. 2. Αγνώστου ποιήματος απόσπασμα. 3. Ο Κάλβος και η νεοελληνική. - (Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας ; 48)

889.12

1

 

609

Κάμβος, Ανδρέας

Άπαντα: (Λύρα - Ωδαί)

[χ.ό.]

Αθήνα, 1960

2η έκδ.

889.12

1

 

610

Βαγενάς, Νάσος

Σχόλια στον Κάλβο

[χ.ό.]

Αθήναι, 1972

(Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας ; 78)

889.12

1

 

611

Βέης, Νίκος Α.

Κάλβου έργα και ημέραι εν Ελβετία

Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών

Εν Αθήναις, 1958

(Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών ; τ.23. αρ.2)

889.12

1

Ακαδημία Αθηνών

612

Οργανωτική Επιτροπή

Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κ. Κρυστάλλη: Ιωάννινα, 17-28 Μαρτίου 1968

Οργανωτική Επιτροπή

Ιωάννινα, 1968

Φυλλάδιο

889.12

1

 

613

Κρυστάλλης, Κώστας

Τα άπαντα

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

[Αθήναι], 1939

τ.1ος: Τα ποιήματα

889.12

1

 

614

Κρυστάλλης, Κώστας

Άπαντα

Εκδοτικός Οίκος Περικλή Σύψα-Χρήστου Σιαμάντα

Αθήναι, 1959

τ.1ος: Ποιήματα, πεζογραφήματα, λαογραφικά, ιστορικά, γράμματα

889.12

1

 

615

Κρυστάλλης, Κώστας

Άπαντα

Εκδοτικός Οίκος Περικλή Σύψα-Χρήστου Σιαμάντα

Αθήναι, 1959

τ.2ος: Ποιήματα, πεζογραφήματα, λαογραφικά, ιστορικά, γράμματα

889.12

1

 

616

Λασκαράτος, Ανδρέας

Άπαντα

Άτλας

Αθήναι, 1959

τ.1ος

889.12

1

 

616

Λασκαράτος, Ανδρέας

Άπαντα

Άτλας

Αθήναι, 1959

τ.2ος

889.12

1

 

616

Λασκαράτος, Ανδρέας

Άπαντα

Άτλας

Αθήναι, 1959

τ.3ος

889.12

1

 

617

Τωμαδάκης, Νικόλαος Β.

Ανδρέας Λασκαράτος: γενικός χαρακτηρισμός

[χ.ό.]

Αθήναι, 1961

Ανατύπωσις εκ του περιοδικού "Παρνασσός"

889.12

1

 

618

Λογοθέτης, Ιωάννης Α.

Επιστολαί - ποιήματα

Εταιρεία Νισυριακών Μελετών

Αθήναι, 1974

 

889.12

1

 

619

Μαρκοράς, Γεράσιμος

Άπαντα

Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων

Αθήναι, [19--]

Τίτλος συνόλου: Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών

889.12

1

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Χρίστος Γιοβάνης

Αθήνα, 1966

Νέα ολοκλ. έκδ. - τ.1ος: Κωμωδίες. - (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη)

889.12

2

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Χρίστος Γιοβάνης

Αθήνα, 1966

Νέα ολοκλ. έκδ. - τ.2ος: Κωμικοσατυρικοί διάλογοι. - (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη)

889.12

2

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Χρίστος Γιοβάνης

Αθήνα, 1966

Νέα ολοκλ. έκδ. - τ.3ος: Κωμικοσατυρικοί διάλογοι. - (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη)

889.12

2

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Χρίστος Γιοβάνης

Αθήνα, 1966

Νέα ολοκλ. έκδ. - τ.4ος: Κωμικοσατυρικοί διάλογοι. - (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη)

889.12

2

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Χρίστος Γιοβάνης

Αθήνα, 1966

Νέα ολοκλ. έκδ. - τ.5ος: Φιλολογικοί διάλογοι, πολιτικά ελεγεία, ωδές και θούρια. - (Νεοελληνική Βιβλιοθήκη)

889.12

2

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Βίβλος

Αθήνα, c.1954

τ.1ος. - (Άπαντα Νεοελλήνων Συγγραφέων)

889.12

1

 

620

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Τα άπαντα

Βίβλος

Αθήνα, [195-]

τ.2ος. - (Άπαντα Νεοελλήνων Συγγραφέων)

889.12

1

 

621

Σουρής, Γεώργιος Χ.

Άπαντα

Γεωργίος Ι. Βασιλείου

Αθήναι, 1927

3η έκδ. - τ.2ος

889.12

1

 

622

Σουρής, Κρίτων Γ.

Γεώργιος Σουρής και η εποχή του

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1949

 

889.12

1

 

623

Τυπάλδος, Ιούλιος

Άπαντα

Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων

Αθήναι, [19--]

Τίτλος συνόλου: Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών

889.12

1

 

624

Σπαταλάς, Γεράσιμος

Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική κ' οι φυσικές υπερβολές της πολεμικής κριτικής

Ακρόπολις

Αθήνα, [19--]

 

889.12

1

 

625

Θέμελης, Γεώργιος, επιμ.

Προβελέγγιος, Δροσίνης, Πολέμης, Στρατήγης, Καμπάς

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού" ; 24)

889.1208

1

 

626

Θέμελης, Γεώργιος, επιμ.

Νεοέλληνες λυρικοί

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1959

(Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού" ; 29)

889.1208

1

 

627

Λάμπη, Ήρα, προλ.

Αχιλ. Παράσχου Ποιήματα Α΄

Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων

Αθήνα, [19--]

Τίτλος συνόλου: Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών. - Κυκλοφορεί μαζί με: Αλέξ. Ρ. Ραγκαβή Ποιήματα

889.1208

1

 

628

Τσικόπουλος, Κώστας Ν., προλ.

Ι. Βηλαράς Έργα

Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων

Αθήνα, [19--]

Τίτλος συνόλου: Άπαντα των Νεοελλήνων Κλασσικών. - Κυκλοφορεί μαζί με: Θ. Ορφανίδης Άπαντα

889.1208

1

 

629

Δημαράς, Κωνσταντίνος Θ., επιμ.

Ποιηταί του ΙΘ΄ αιώνα

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Βασική Βιβλιοθήκη "Αετού" ; 12)

889.1208

1

 

630

Τερέντσιο Αμπελά, Τζούλια

Η ποίησή μας στα εκατό χρόνια της

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, [193-;]

τ.1ος

889.1208

1

 

631

Καραπάνος, Κώστας

Οι ποιητικοί διαγωνισμοί (1851-1873) και η δημοτική μας γλώσσα

Ίδρυμα Ευρώπης Δραγάν

Αθήνα, 1973

 

889.1209

1

 

632

Σολομωνίδης, Χρήστος Σωκ.

Νίκος Τουτουντζάκης: ο ποιητής της Ιωνίας

[χ.ό.]

Αθήνα, 1965

 

889.13

1

 

633

Εστία Νέας Σμύρνης

Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης: ο λογοτέχνης και ιστορικός της Σμύρνης

Εστία Νέας Σμύρνης

Αθήναι, 1968

 

889.1309

1

 

634

Σολομωνίδης, Χρήστος Σωκ.

Ιωνική ποίηση

τύποις Μαυρίδη

Αθήναι, 1953

Περιέχει: 1. Στέλιος Σπεράντσας. 2. Αδελφές Βατίδου

889.1309

1

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker