Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

885   Αρχαία Ελληνική Ρητορική

 

Βασιλόπουλος, Νικόλαος

Δημοσθένης - Φίλιππος: η εποχή των και η πολιτική των: εισαγωγή στους Φιλιππικούς Λόγους: η δημοκρατική ψυχή αντιμέτωπη στο δυναμικό πνεύμα

[χ.ό.]

Αθήναι, 1949

 

885.3

1

Κοσμάς, Κυριάκος

Δημοσθένους ο Α΄ κατά Φιλίππου, ο περί Ειρήνης και ο Β΄ κατά Φιλίππου

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1931

7η έκδ.

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Ολυνθιακοί

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 32). - Κυκλοφορεί μαζί με: Δημοσθένους Φιλιππικοί. - Στη ράχη: Δημοσθένους Λόγοι 1

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Περί Στεφάνου

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Δημοσθένους Λόγοι: Περί συντάξεως, Περί των Συμμοριών, Περί της των Ροδίων ελευθερίας, Υπέρ Μεγαλοπολιτών. - Στη ράχη: Δημοσθένους Λόγοι 2

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Λόγοι: Περί της Ειρήνης, Περί Αλοννήσου, Περί των εν Χερρονήσω, Περί των προς Αλέξανδρον Συνθηκών

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Δημοσθένους Λόγοι: Περί της ατέλειας προς Λεπτίνην - Στη ράχη: Δημοσθένους Λόγοι 3

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Κατά Μειδίου

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 83). - Κυκλοφορεί μαζί με: Δημοσθένους περί της Παραπρεσβείας. - Στη ράχη: Δημοσθένους Λόγοι 4

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Λόγοι κατά Νεαίρας

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1958

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 100). - Στη ράχη: Δημοσθένους Λόγοι 5

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Λόγοι: ο Α΄ και ο Β΄ Ολυνθιακός και ο Α΄ κατά Φιλίππου: προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ Τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων και των αντίστοιχων σχολών της Μέσης Εκπαίδευσης

Ι. Ν. Σιδέρης

Αθήναι, 1937

 

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Ολυνθιακοί Α΄- Β΄-Γ΄

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 93)

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Φιλιππικοί Α΄- Β΄

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 54)

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Φιλιππικοί Γ΄ -Δ΄

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1940

(Βιβλιοθήκη "Παπύρου": τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 91)

885.3

1

Δημοσθένης

Δημοσθένους Κατά Μειδίου

Κέντρον Εκδόσεων Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Αθήναι, 1989

2η έκδ. βελτ. - (Ακαδημία Αθηνών. Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων)

885.3

1

Λυσίας

Λυσίου Λόγοι Α΄

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Λυσίου Λόγοι Β΄ . - Στη ράχη: Λυσίου Λόγοι 1

885.3

1

Λυσίας

Λυσίου Λόγοι Γ΄

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Λυσίου Λόγοι Δ΄ . - Στη ράχη: Λυσίου Λόγοι 2

885.3

1

Κοσμάς, Κυριάκος

Λυσίου Λόγοι: (Περί του σηκού Απολογία, Υπέρ του αδυνάτου, Κατά των Σιτοπωλών

Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων

Εν Αθήναις, 1963

Κυκλοφορεί μαζί με: Ισοκράτους Λόγοι: (Προς Δημόνικον, Προς Νικοκλέα, Ευαγόρας)

885.3

1

Λυσίας

Λυσίου Λόγοι

Δημητράκος

Εν Αθήναις, 1928

Τεύχος πρώτον

885.3

1

Ισοκράτης

Ισοκράτους Λόγοι Α΄

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 5). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ισοκράτους Λόγοι Γ΄ και Ισοκράτους Προς Φίλιππον Β΄ . - Στη ράχη: Ισοκράτους Λόγοι 1

885.3

1

Ισοκράτης

Ισοκράτους Λόγοι Δ΄: IV Πανηγυρικός

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Ισοκράτους Λόγοι 2

885.3

1

Ισοκράτης

Ισοκράτους Λόγοι: Αρεοπαγιτικός, Ευαγόρας, Ελένη, Πλαταϊκός

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 59). - Στη ράχη: Ισοκράτους Λόγοι 3

885.3

1

Ισοκράτης

Ισοκράτους Λόγοι: Αρχίδαμος, Παναθηναϊκός

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 85). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ισοκράτους Λόγοι: Τραπεζιτικός, Προς Καλλίμαχον, Αιγινήτικος, Κατά Λοχίτου, Προς Ευθύνοιαν . - Στη ράχη: Ισοκράτους Λόγοι 4

885.3

1

Μελισσινός, Σταύρος Γ.

Ισοκράτους Προς Δημονικόν: (έργον ποιητικό)

Το Ελληνικό Βιβλίο

Αθήναι, 1989

2η έκδ. - Φυλλάδιο

885.3

1

Κοσμάς, Κυριάκος

Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους, Ισοκράτους Επιστολαί

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1948

4η έκδ.

885.3

1

Κρητικός, Βίκτωρ Δ.

Ισοκράτους Προς Δημονικόν: κείμενον μετά εισαγωγής, ποικίλων ερμηνευτικών σημειώσεων, αναλύσεως και μεταφράσεως

Α. Ι. Ράλλης

Αθήναι, 1949

 

885.3

1

Κοσμάς, Κυριάκος

Ισοκράτους λόγοι: (Προς Δημονικόν, Προς Νικοκλέα): κείμενον, σημειώσεις

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1947

 

885.3

1

Ισαίος

Ισαίου Λόγοι Α΄

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

 

885.3

1

Αντιφών

Αντιφώντος Λόγοι

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

885.3

1

Ανδρονίδης

Ανδροκίδου Περί των μυστηρίων

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

885.3

1

Δημήτριος

Περί ερμηνείας (Περί Ύφους)

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

885.4

1

Αισχίνης

Κατά Τιμάρχου

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Αισχίνου Περί της Παραπρεσβείας και Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος

885.4

1

Λυκούργος

Κατά Λεοκράτους

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

885.4

1

Λογγίνος, Διονύσιος

Περί ύψους

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι 'Ελληνες Συγγραφείς ; 64)

885.5

1

Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

Λουκιανού έργα Α

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 16) . - Κυκλοφορεί μαζί με: Λουκιανού Έργα Β. - Στη ράχη: Λουκιανού Άπαντα 1

885.5

1

Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

Λουκιανού έργα Δ

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών)

885.5

1

Λουκιανός ο Σαμοσατεύς

Εκλογαί εκ των απάντων

Ελευθερουδάκης

Εν Αθήναις, c.1930

(Γράμματα, Επιστήμαι, Τέχναι ; 36)

885.5

1

Δίων Χρυσόστομος

Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγοι: (Περί Βασιλείας)

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Δίωνος Περί Βασιλείας 1

885.5

1

Δίων Χρυσόστομος

Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγοι: (Περί Βασιλείας Γ΄και Δ΄, Λιβυκός Μύθος)

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1958

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Κυκλοφορεί μαζί με: Δίωνος Χρυσοστόμου Λόγοι: Διογένης ή Περί Τυραννίδος, Ευβοϊκός ή Κυνηγός. - Στη ράχη: Δίωνος Περί Βασιλείας 2

885.5

1

Αθηναίος

Δειπνοσοφισταί: βιβλίον Α΄

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 6). - Στη ράχη: Αθηναίου Δειπνοσοφισταί 1

885.5

1

Ιουλιανός ο Παραβάτης

Ιουλιανού Επιστολαί

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Ιουλιανού Επιστολαί Α-Β

886.5

1

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker