Αυξ. Αρ.

Συγγραφέας

Τίτλος

Εκδότης

Τόπος/Ημερομηνία Εκδοσης

Παρατηρήσεις

Ταξιν. Αριθμός

Αντίτυπα

Δωρεά

Θέση

882   Αρχαία ελληνική δραματική ποίηση και δράμα

435

Κολοκοτσάς, Ευάγγελος Διον.

Κριτικαί παρατηρήσεις και επανορθώσεις εις τους αρχαίους έλληνας τραγικούς

[χ.ό.]

Αθήνησι, 1936

 

882.1

1

 

436

Lesky, Albin

Το μήνυμα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας

Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία

Αθήναι, 1968

(Αρχαιότης και Σύγχρονα Προβλήματα ; 41)

882.1

1

 

437

Αισχύλος

Αισχύλου Πέρσαι

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη Παπύρου: τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 5)

882.11

1

 

438

Αισχύλος

Die Perser des Aischylos

S. Fischer Verlag

Berlin, 1934

 

882.11

1

 

439

Αισχύλος

Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 7). - Κυκλοφορεί μαζί με: Αισχύλου Αγαμέμνων. - Στη ράχη: Αισχύλου Τραγωδίαι ; 2

882.11

1

 

440

Σκιαδάς, Αριστόξενος Δ.

Αισχύλος: "Προμηθεύς Δεσμώτης"

[χ.ό.]

Αθήνα, 1985

 

882.11

1

 

441

Αισχύλος

Αισχύλου Αγαμέμνων

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη Παπύρου: τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 34)

882.11

1

 

442

Χατζηανέστης, Ερρίκος

Η τριλογία του Προμηθέως του Αισχύλου και ο Prometheus unbound του Shelley: αισχύλιες απηχήσεις στον "Προμηθέα Λυόμενο" του Shelley

[χ.ό.]

Αλεξάνδρεια, 1964

 

882.11

1

 

443

Αισχύλος

Αισχύλου Ευμενίδες

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1939

(Βιβλιοθήκη Παπύρου: τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 78)

882.11

1

 

444

Αισχύλος

Αισχύλου Χοηφόροι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1957

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 87). - Κυκλοφορεί μαζί με: Αισχύλου Ευμενίδες. - Στη ράχη: Αισχύλου Τραγωδίαι ; 3

882.11

1

 

445

Σοφοκλής

Σοφοκλέους Τραχινίαι

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, 1911

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων)

882.12

1

 

446

Πατριαρχέας, Βασίλειος Δημ.

Σοφοκλέους Αντιγόνη: συμβολή εις το αρχαίον δράμα

[χ.ό.]

Εν Αθήναις, 1962

 

882.12

1

 

447

Καψωμένος, Στυλιανός Γ.

Sophocles' Trachinierinnen und ihr vorbild: eine literargeschichtliche und textkritische untersuchung = Το πρότυπο των Τραχινίων του Σοφοκλέους: γραμματολογική και κριτική έρευνα

Griechische Humanistische Gesellschaft = Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία

Athen, 1963

(Studien und Untersuchungen ; 2 = Μελέται και Έρευναι ; 2)

882.12

1

 

448

Σάρρος, Δημήτριος

Σοφοκλής Αίας: σε δημοτικούς στίχους, με πρόλογο και σημειώματα ερμηνευτικά

τυπογραφεία "Κύκλου"

Αθήνα, 1935

 

882.12

1

 

449

Σοφοκλής

Σοφοκλέους Αντιγόνη

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 20). - Κυκλοφορεί μαζί με: Σοφοκλέους Φιλοκτήτης. - Στη ράχη: Σοφοκλέους Τραγωδίαι ; 1

882.12

1

 

450

Σοφοκλής

Σοφοκλέους Ηλέκτρα

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 62). - Κυκλοφορεί μαζί με: Σοφοκλέους Αίας. - Στη ράχη: Σοφοκλέους Τραγωδίαι ; 2

882.12

1

 

451

Σοφοκλής

Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος

τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου

Εν Αθήναις, 1906

Άνω του τίτλου: Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων

882.12

1

Εθνική Βιβλιοθήκη

452

Σοφοκλής

Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 31). - Κυκλοφορεί μαζί με: Σοφοκλέους Οιδίπους Επί Κολονώ. - Στη ράχη: Σοφοκλέους Τραγωδίαι ; 3

882.12

1

 

453

Σοφοκλής

Σοφοκλέους Αντιγόνη

Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Εν Αθήναις, 1925

Μετάφραση: Αλέξανδρος Ραγκαβής

882.12

1

 

454

Ρούνιος, Κωνστ. Χ.

Η Τραγωδία Οιδίπους επί Κολονώ του Σοφοκλέους

Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Εν Αθήναις, 1961

Μέρος Α΄: Κείμενον και σχόλια. Δεμένο μαζί: Μέρος Β΄: Ανάλυσις, κύρια ιδέα και χρονολογία της τραγωδίας, χαρακτηρισμός προσώπων αι κρίσις περί της αξίας αυτής. - (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 15)

882.12

1

 

455

Σαραντόπουλος, Δημήτριος

Αντιγόνη (Σοφοκλή) Άλκηστη (Ευριπίδη): ελεύθερη απόδοση

[χ.ό.]

Αθήναι, 1974

 

882.12

1

 

456

Ευριπίδης

Ευριπίδου Άλκηστις

[χ.ό.]

Αθήναι, 1962

Έμμετρη μετάφραση Αγγελικής Πανωφοροπούλου - Σιγάλα

882.13

1

 

457

Ευριπίδης

Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Εν Αθήναις, 1962

(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ; 18)

882.13

1

 

458

Νικοκάβουρα, Αγάθη

Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις: ανάλυσις της τραγωδίας υπό της καθηγήτριας Αγάθης Νικοκάβουρα δια την από σκηνής διδασκαλίαν υπό των μαθητριών του Αρσακείου επί τη εκατονταετηρίδι (1835-1935) της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

[χ.τ., 193-]

 

882.13

1

 

459

Γκίκας, Σωκράτης

Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Ταύροις: ερμηνευτική ανάλυση (βασισμένη στη μετάφραση Θρ. Σταύρου)

Σαββάλας

Αθήνα, c.1993

ISBN: 960-7343-20-4

882.13

1

 

460

Γαρδίκας, Γ. Κ.

Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι: ανάλυσις της τραγωδίας διδασκομένης από της σκηνής εν τω θεάτρω του εν Ψυχικώ Αρσακείου

Η εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

[Αθήνα, 19--]

 

882.13

1

 

461

Ευριπίδης

Ευριπίδου Ηλέκτρα

Ακαδημία Αθηνών. Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων

Αθήναι, 1988

(Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων). - 2η έκδ.

882.13

1

 

462

Ευριπίδης

Ευριπίδου Ίων

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1939

Κυκλοφορεί μαζί με: Ευριπίδου Μήδεια. - (Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Ευριπίδου Τραγωδίαι ; 1

882.13

1

 

463

Ευριπίδης

Ευριπίδου Ιππόλυτος Στεφανηφόρος

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Ευριπίδου Τραγωδίαι ; 2

882.13

1

 

464

Ευριπίδης

Ευριπίδου Ιππόλυτος

[χ.ό.]

Αθήναι, 1963

Έμμετρη μετάφραση Αγγελικής Πανωφοροπούλου - Σιγάλα

882.13

1

 

465

Ευριπίδης

Ευριπίδου Κύκλωψ και Άλκηστις

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 5). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ευριπίδου Τρωάδες - Βάκχαι. - Στη ράχη: Ευριπίδου Τραγωδίαι ; 3

882.13

1

 

466

Ευριπίδης

Ευριπίδου Ηρακλείδαι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1955

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 32). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ευριπίδου Φοίνισσαι. - Στη ράχη: Ευριπίδου Τραγωδίαι ; 4

882.13

1

 

467

Ευριπίδης

Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 53). - Κυκλοφορεί μαζί με: Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Ταύροις. - Στη ράχη: Ευριπίδου Τραγωδίαι ; 5

882.13

1

 

468

Αριστοφάνης

Αριστοφάνους Αχαρνής

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, [19--]

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων)

882.21

1

 

469

Αριστοφάνης

Αριστοφάνους Νεφέλαι

Γεώργιος Φέξης

Εν Αθήναις, [19--]

(Βιβλιοθήκη Φέξη Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων)

882.21

1

 

470

Αριστοφάνης

Αριστοφάνους Νεφέλαι

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1959

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 40). - Κυκλοφορεί μαζί με: Αριστοφάνους Ιππής. - Στη ράχη: Αριστοφάνους Κωμωδίαι 1

882.21

1

 

471

Αριστοφάνης

Αριστοφάνους Πλούτος

Πάπυρος

Εν Αθήναις, 1938

(Βιβλιοθήκη Παπύρου: τα άπαντα των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων ; 30)

882.21

1

 

472

Αριστοφάνης

Αριστοφάνους Ειρήνη

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1956

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 65). - Στη ράχη: Αριστοφάνους Κωμωδίαι ; 3

882.21

1

 

473

Αριστοφάνης

Αριστοφάνους Βάτραχοι

Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, 1940

(Βιβλιοθήκη Αρχαίων Ελλήνων Πεζογράφων και Ποιητών). - Στη ράχη: Αριστοφάνους Κωμωδίαι ; 2

882.21

1

 

474

Dover, K. J.

Η κωμωδία του Αριστοφάνη

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Αθήνα, 1997

 

882.21

1

 

475

Μένανδρος

Μενάνδρου Κωμωδίαι: Γεωργός, Επιτρέποντες

Ιωάννης Ν. Ζαχαρόπουλος

Αθήναι, c.1954

(Αρχαίοι Έλληνες Συγγραφείς ; 4). Κυκλοφορεί μαζί με: Μενάνδρου Κωμωδίαι: Ήρως, Θεοφορούμενη, Κιθαριστής, Κόλαξ… - Στη ράχη: Μενάνδρου Κωμωδίαι

882.23

1

 

476

Ξυπνητός, Νικόλαος Φρ.

Αρχαία ελληνική μετρική

[χ.ό.]

Αθήνα, 1983

Μέρος Β΄: Περί της ιαμβικής ποίησης

882.01

1

 

477

Κορνάρος, Βιτσέντζος

Ερωτόκριτος

Σύμπαν

[χ.τ., 19--]

 

882.03

1

 

478

Μηλιαράκης, Αντώνιος

Βασίλειος Διγενής Ακρίτας

Βιβλιοπωλείον Γεωργίου Ι. Βασιλείου

Αθήναι, [19--]

 

881.02

1

 

 

back home next
The climate of the island is very healthy. This is because the blowing of the northern winds prevents the development of germs. It is reported that some people that were sick and visited the island were healed without medicine.

Tinos is basically an island with religious and worshipping tourists. The finding of the icon, the erection of the temple, the improvement of the transportation had a great impact to the social and economic evolution of the island. The fact that it attracted tourism developed the city of Tinos, in contrast with the villages. Nevertheless it helped to reduce migration and kept the residents of the island on their land. From 1940 to 1981 approximately 32% of the population immigrated. In 1940 the town of Tinos concentrated 25% of the population.

Today urbanism has taken over and 75% of the population in concentrated in the town of Tinos. Today approximately 40 villages are inhabited. Their establishing history goes back to the middle ages and the Byzantine years. There are also many settlements, which are basically younger and were developed near the sea.

 The fact that many tourist centers were developed at many locations, the creation of greenhouses, n location canning of various vegetables, the systematic and advanced utilization of marble, played a major role in the keeping of the population on the island and especially at the villages. These developments have increased the occupation in various parts of the island having as a result to fight back of immigration.

The mixed religious population of Tinos, gives the island a special folklore character. A Tinian dialect is noticed, with the extraction of the vowels, the alteration of consonants and names of persons that have a western influence.

 At Tinos we come across two Christian dogmas that harmoniously coexist. The Temple of Evangelistria is a very important demotic worshipping area for the Orthodox and people from all over Greece assemble throughout the whole year to worship here. However at the same time Tinos is a very important center for the Catholics, basically for the Greek Catholics. All you need to do is to take a look around at all the churches in order to substantiate that you are at a religious center. When Panagia/ the Virgin Mary is celebrated, worshippers from all over the world swarm the island. Tinos belongs to the Cyclades and is the third in size island of this complex. Its area is 194 square kilometers. The total length of its coastline is estimated to approx 114 kilometers. It is situated south east of Andros and north west of Mykonos. It highest mountain is named Tsiknias and is 725 meters high. According to mythology Aelos, the god of the winds lived at the channel of Tsiknias. This explains the fact that the area is veAt Tinos irrespective of being Catholic or Orthodox, all the people have a deep love for the Virgin Mary. The Orthodox celebrates Panagia (Virgin Mary) on the 25th of March and on the 15th of August and the Catholics on the 1st Sunday of May and also on the 15th of August. The residents of Tinos are very hospitable and they open heartedly offer food and board to the worshippers during the festivities. The Tinians in order to sustain the ground from suffering intense deterioration, have created on the sides of the mountains the so called pezoules, which are small fields with a resistance made of rocks in order for the ground not to get corroded and are used to cultivate their products. The reduction of the agricultural population slowly left some of these areas uncultivated. Today cereals, citrus fruit, fruits and also oil, wine and raki are cultivated. The products are consumed basically within internal market but some are also exported. Another beneficial product of Tinos, is its honey. In the past they also had silk growing. eXTReMe Tracker